Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Μεταδιδακτορική υποτροφία στο Texas A&M University 15/10/2018  

Μεταδιδακτορική υποτροφία στο Texas A&M University Aerospace Engineering Department στην ομάδα “Optical probing and manipulation” του Καθ. Αλέξανδρου Γεράκη.
Για περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Σ. Κουρής
Καθ. Φυσικής των Λέιζερ & Εφαρμογών
Τμημα Φυσικής, Παν. Πατρών 
& ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕΣχετικά Αρχεία
TAMU Optical probing and manipulation PostDoc

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις