Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Ημερομηνίες διεξαγωγής τελετών απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και ορκωμοσίας Διδακτόρων – Νοέμβριος 2018 16/10/2018  
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι ημερομηνίες διεξαγωγής των τελετών απονομής ΜΔΕ και ορκωμοσίας Διδακτόρων προγραμματίζονται ως εξής:
  • Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης:  Δευτέρα 19 και Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 (Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης»)
  • Τελετές Ορκωμοσίας Διδακτόρων: Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 (Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης»)
Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τις ακριβείς ώρες των ορκωμοσιών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαναφερόμενες Τελετές, παρακαλούνται να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής σχετική αίτηση (επισυνάπτεται) έως και την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2018.
 
Από τη Γραμματεία.

 Σχετικά Αρχεία
ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις