Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Σεμινάριο Κβαντικής Θεμελίωσης και Πληροφορίας 16/10/2018  

Σεμινάριο Κβαντικής Θεμελίωσης και Πληροφορίας
Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, 14.15, Φ7

Ομιλητής Ν. Κόλλας (Παν. Πάτρας)

Εισαγωγή στην θεωρία κβαντικών πόρων

Περίληψη: Στην ομιλία αυτή θα επιχειρηθεί μία σύντομη εισαγωγή στην θεωρία κβαντικών πόρων. Θα δοθούν οι βασικές αρχές της θεωρίας με βασικά παραδείγματα και θα παρουσιαστεί ο τρόπος που μετριέται ο εκάστοτε πόρος που περιέχει μία κβαντική κατάσταση. Επιπλέον θα συζητηθούν οι περιπτώσεις στις οποίες ο κβαντικός πόρος μπορεί να προσδιοριστεί αναλυτικά. Τέλος θα δοθεί μία εφαρμογή στην θεωρία των προβολικών μετρήσεων εξηγώντας πως πρέπει να οριστεί σωστά η έννοια της αδρομερούς μέτρησης της κατάστασης ενός κβαντικού συστήματος.
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις