Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Έναρξη μαθήματος Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 15/02/2019  

 

Οι παραδόσεις του μαθήματος "Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος" θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 20/2/2019, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Ο διδάσκων

Σπ. Φωτόπουλος

Καθηγητής
Επιστροφή στις Ανακοινώσεις