Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Θερινό Σχολείο σε Νανοϋλικά και Διατάξεις 20/06/2012  
 
Το Ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο Nano-DEMA διοργανώνει κατά το διάστημα 9-12 Ιουλίου 2012 Θερινό Σχολείο σε Νανοϋλικά και Διατάξεις με σκοπό τη γνωριμία τελειόφοιτων και μεταπτυχιακών φοιτητών με το τεχνολογικά σημαντικό αυτό πεδίο.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δικτύου
http://nanodema.upatras.gr/news.php
Επισυνάπτεται η αφίσα.


Σχετικά Αρχεία
Αφίσα

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις