Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Βραβείο Νobel Φυσικής 2013 09/10/2013  
Το βραβείο Nobel Φυσικής 2013 απενεμήθη από κοινού στους Francois Eglert και Peter W. Higgs, για "τη θεωρητική ανακάλυψη μηχανισμού ο οποίος συμβάλει στην κατανόησή μας για την προέλευση της μάζας υποατομικών σωματιδίων, και η οποία επιβεβαιώθηκε προσφάτως μέσω της ανακάλυψης του προβλεπομένου στοιχειώδους σωματίου από τα πειράματα ATLAS και CMS του Large Hadron Collider του CERN". Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2013/Επιστροφή στις Ανακοινώσεις