Αρχική Σελίδα   English Version


Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής

Κατηγορίες Ανακοινώσεων
Γενικές |  Εξετάσεις |  Απόφοιτοι |  Προπτυχιακές Σπουδές |  Μεταπτυχιακές Σπουδές |  Επιστημονικά Νέα |  Έντυπα Αιτήσεων |  Προκηρύξεις-Πλήρωση θέσεων |  Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος  

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος 20/02/2014  

Δείτε συνημμένη την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Τμήματος Φυσικής.

Η έκθεση μπορεί να βρεθεί και στη διεύθυνση http://www.hqaa.gr/eks/UPatras_Physics_2013.pdfΣχετικά Αρχεία
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις