Αρχική Σελίδα   English Version


Δημοσιεύσεις


Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής
 Καζαντζίδης Ανδρέας Περισσότερες Πληροφορίες
 • De Backer, H., P. Koepke, A. Bais, X. de Cabo,T. Frei, D. Gillotay, C. Haite, A. Heikkilα, A. Kazantzidis, T. Koskela, E. Kyrφ, B. Lapeta, J. Lorente, K. Masson, B. Mayer, H. Plets, A. Redondas, A. Renaud, G. Schauberger, A. Schmalwieser, H. Schwander and K. Vanicek, Comparison of measured and modelled UV indices for the assessment of health risks
  Meteorological Applications, vol. 8, 267-277,2001
 • A. Kazantzidis, D. S. Balis, A. F. Bais, S. Kazadzis, E. Galani, E. Kosmidis and M. Blumthaler, Comparison of model calculations with spectral UV measurements during the SUSPEN campaign: the effect of aerosols
  Journal of Atmospheric Sciences, 1529-1539,2001
 • A.R.Webb, A.F.Bais, M.Blumthaler, G-P. Gobbi, A.Kylling, R.Schmitt, S.Thiel, F.Barnaba, T. Danielsen, W.Junkermann, A.Kazantzidis, P.Kelly, R.Kift, G.L.Liberti, M.Misslbeck, B.Schallhart, J.Schreder, and C.Topaloglou, Measuring Spectral Actinic Flux and Irradiance: Experimental Results from the Actinic Flux Determination from Measurements of Irradiance (ADMIRA) project
  ournal of Atmospheric and Oceanic Technology, vol. 19, 1049-1062,2002
 • A. Kylling, A. R. Webb, A. F. Bais, M. Blumthaler, R. Schmitt, S. Thiel, A. Kazantzidis, R. Kift, M. Misslbeck, B. Schallart, J. Shreder, C. Topaloglou, S. Kazadzis and J. Rimmer, Actinic flux determination from measurements of irradiance
  Journal of Geophysical Research, vol. 108, No D16, 4506,2003
 • D.S. Balis, V. Amiridis, C. Zerefos, E. Gerasopoulos, M. Andreae,P. Zanis, A. Kazantzidis, S. Kazadzis and A. Papayannis, Raman lidar and sunphotometric measurements of aerosol optical properties over Thessaloniki, Greece during biomass burning episode
  Atmospheric Enviroment, vol. 37, 4529-4538,2003
 • S. Kazadzis, C. Topaloglou, A.F. Bais, M. Blumthaler, D. Balis, A. Kazantzidis, B. Schallhart,, Actinic flux and O1 photolysis frequencies retrieved from spectral measurements of irradiance at Thessaloniki, Greece
  Atmospheric Chemistry and Physics, Vol. 4, 2215-2226,2004
 • D. S. Balis, V. Amiridis, C. Zerefos, A. Kazantzidis, S. Kazadzis, A. F. Bais, C. Meleti, A. Papayannis, V. Matthias, and H. Dier, Study of the effect of different type of aerosols on UV-B radiation from measurements during EARLINET
  Atmospheric Chemistry and Physics., 4, 1-15,2004
 • A.F. Bais, A. Kazantzidis, S. Kazadzis, D. Balis,C. S. Zerefos, C.Meleti, Deriving an effective aerosol single scattering albedo from spectral surface UV irradiance measurements
  Atmospheric Environment, vol. 39, 1093-1102,2005
 • Α. Kazantzidis, A.F. Bais, D.S. Balis, E. Kosmidis and C.S. Zerefos, Sensitivity of solar UV radiation to ozone and temperature profiles at Thessaloniki (40.5 N, 23 E), Greece
  Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, vol. 67, 1321–1330,2005
 • Α. Kazantzidis, A. F. Bais, J. Grobner, J. R. Herman, S. Kazadzis,1N. Krotkov, E. Kyro, P. N. den Outer, K. Garane, P. Gorts, K. Lakkala, C. Meleti, H. Slaper, R. B. Tax, T. Turunen and C. S. Zerefos, Comparison of satellite-derived UV irradiances with ground-based measurements at four European stations
  Journal of Geophysical Research, 111, D13207,2006
 • K. Garane, A. F. Bais, S. Kazadzis, A. Kazantzidis and C. Meleti, Monitoring of UV spectral irradiance at Thessaloniki (1990–2005): data re-evaluation and quality control
  Annales Geophysicae, 24, 1-14,2006
 • Zerefos C.S., V. T. Gerogiannis, D. Balis, S. C. Zerefos, and A. Kazantzidis, Atmospheric effects of volcanic eruptions as seen by famous artists and depicted in their paintings
  Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 4027-4042,2007
 • A. Kazantzidis, A. F. Bais, C. Emde, S. Kazadzis, and C. S. Zerefos, Attenuation of global ultraviolet and visible irradiance over Greece during the total solar eclipse of 29 March 2006
  Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 5959-5969,2007
 • Kazadzis S., A. Bais, M. Blumthaler, A. Webb, N. Kouremeti, R. Kift, B. Schallhart and A. Kazantzidis, Effects of total solar eclipse of 29 March 2006 on surface radiation
  Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 5775-5783,2007
 • U. Feister, J. Junk, M. Woldt, A. Bais, A. Helbig, M. Janouch, W. Josefsson, A. Kazantzidis, A. Lindfors, P. N. den Outer, and H. Slaper, Long-term solar UV radiation reconstructed by ANN modelling with emphasis on spatial characteristics of input data
  tmospheric Chemistry and Physics, 8, 3107-3118,2008
 • S. Kazadzis, N. Kouremeti, A.F. Bais, A. Kazantzidis, Aerosol forcing efficiency in the UVA region from spectral solar irradiance measurements at an urban environment
  Annales Geophysicae, 27, 2515-2522,2009
 • A. Kazantzidis, A. F. Bais, M.M. Zempila, S. Kazadzis, P.N. den Outer, T. Koskela and H. Slaper, Calculations of the human vitamin D exposure from UV spectral measurements at three European stations
  Photochem. Photobiol. Sci., 8, 45-51,2009
 • K. Tourpali, A. F. Bais, A. Kazantzidis, C. S. Zerefos, H. Akiyoshi, J. Austin, C. Bruhl, N. Butchart, M. P. Chipperfield, M. Dameris, M. Deushi, V. Eyring, M. A. Giorgetta, D. E. Kinnison, E. Mancini, D. R. Marsh, T. Nagashima, G. Pitari, D. A. Plummer, E. Rozanov, K. Shibata, and W. Tian, Clear sky UV simulations in the 21st century based on ozone and temperature projections from Chemistry-Climate Models
  Atmospheric Chemistry and Physics., 9, 1165-1172,2009
 • A. Kazantzidis, A. F. Bais, M.M. Zempila, C. Meleti, K. Eleftheratos, C.S. Zerefos, Evaluation of ozone column measurements over Greece with NILU-UV multi-channel radiometers
  International Journal of Remote Sensing, 30, 4273-4281,2009
 • S. Kazadzis, A.F. Bais, D. Balis, N. Kouremeti, M.M. Zempila, A. Arola, E. Giannakaki, V. Amiridis, A. Kazantzidis, Spatial and temporal UV irradiance and aerosol variability within the area of an OMI satellite pixel
  Atmospheric Chemistry and Physics, 9, 4593-4601,2009
 • den Outer, P. N., Slaper, H., Kaurola, J., Lindfors, A., Kazantzidis, A., Bais, A. F., Feister, U., Junk, J., Janouch, M., Josefsson, W., Reconstructing of erythemal radiation levels in Europe for the last 4 decades
  Journal of Geophysical Research, 115, D10102,2010
 • A. Kazantzidis, K. Tourpali, A. F. Bais, Variability of cloud-free ultraviolet dose rates on global scale due to modeled scenarios of future ozone recovery
  Photochemistry and Photobiology, 86(1), 117-122,2010
 • A. Kazantzidis, K. Eleftheratos, C.S. Zerefos, Effects of cirrus cloudiness on solar irradiance in four spectral bands
  Atmospheric Research, 102, 452–459,2011
 • A. F. Bais, K. Tourpali, A. Kazantzidis, H. Akiyoshi, S. Bekki, P. Braesicke, M. P. Chipperfield, M. Dameris, V. Eyring, H. Garny, D. Iachetti, P. Jöckel, A. Kubin, U. Langematz, E. Mancini, M. Michou, O. Morgenstern, T. Nakamura, P. A. Newman, G. Pitari, D. A. Plummer, E. Rozanov, T. G. Shepherd, K. Shibata, W. Tian, and Y. Yamashita, Projections of UV radiation changes in the 21st century: impact of ozone recovery and cloud effects
  Atmospheric Chemistry and Physics, 11, 7533–7545,2011
 • A. Kazantzidis, P. Tzoumanikas, A.F. Bais. S. Fotopoulos, G. Economou, Cloud detection and classification with the use of whole-sky ground-based images
  Atmospheric Research, 113, 80-88,2012
 • E. Nikitidou and A. Kazantzidis, On the differences of ultraviolet and visible irradiance calculations in the Mediterranean basin due to model- and satellite-derived climatologies of aerosol optical properties
  International Journal of Climatology, doi:10.1002/joc.3638,2012
 • A. Zagouras, A. Kazantzidis, E. Nikitidou, A.A. Argiriou, Determination of measuring sites of solar irradiance, based on cluster analysis of satellite-derived cloud estimations
  Solar Energy, 97, 1-11,2013
 • A. van Dijk, H. Slaper. P.N. den Outer, O. Morgensten, P. Braesicke, J.A. Pyle, H. Garny, A. Stenke, M. Dameris, A. Kazantzidis, K. Tourpali, A.F. Bais, , Skin cancer risks avoided by the Montreal Protocol-worldwide modeling integrating coupled climate-chemistry models with a risk model for UV
  Photochemistry and Photobiology, 89, 234-246,2013
 • E. Nikitidou, A. Kazantzidis, V. De Bock, H. De Backer, The aerosol forcing efficiency in the UV region and the estimation of single scattering albedo at a typical West European site
  Atmospheric Environment, 69, 313-320,2013
 • L. Vuilleumier, M. Hauser, C. Félix, F. Vignola, P. Blanc, A. Kazantzidis, B. Calpini, Accuracy of ground surface broadband shortwave radiation monitoring
  Journal of Geophysical Research, 10.1002/2014JD022335,2014
 • M.C. Kotti, A.A. Argiriou, A. Kazantzidis, Estimation of direct normal irradiance from measured global and corrected diffuse horizontal irradiance
  Energy, 70, 382-392,2014
 • 30. Further evidence of important environmental information content in red-to-green ratios as depicted in paintings by great masters, Further evidence of important environmental information content in red-to-green ratios as depicted in paintings by great masters
  Atmospheric Chemistry and Physics, 14, 2987-3-15,2014
 • E. Nikitidou, A. Kazantzidis, V. Salamalikis, The aerosol effect on direct normal irradiance in Europe under clear skies
  Renewable Energy, 68, 475-484,2014
 • A. Kazantzidis, A. Smedley, R. Kift, J. Rimmer, J.L. Berry, L.E. Rhodes, A.R. Webb, A modelling approach to determine how much UV radiation is available across UK and Ireland for health risk and benefit studies
  Photochem. Photobiol. Sci., 14, 1073-1081,2015
 • K. D. Cashman, A. Kazantzidis, A.R. Webb, and M. Kiely, An Integrated Predictive Model of Population Serum 25-Hydroxyvitamin D for Application in Strategy Development for Vitamin D Deficiency Prevention
  The Journal of Nutrition, doi: 10.3945/jn.115.217968,2015
 • S. Wacker, J. Groebner, C. Zysset, L. Diener, P. Tzoumanikas, A. Kazantzidis, L. Vuilleumier, R. Stockli, S. Nyeki, N. Kampfe, Cloud observations in Switzerland using hemispherical sky cameras
  Journal of Geophysical Research, 120(2), 695-707,2015
 • E. Nikitidou, A. Kazantzidis, P.Tzoumanikas, V. Salamalikis, A.F. Bais, Retrieval of surface solar irradiance, based on satellite-derived cloud information, in Greece
  Energy, 90, 776-783,2015
 • E. Proestakis, S. Kazadzis, K. Lagouvardos, V. Kotroni, A. Kazantzidis, 40. Lightning activities and aerosols in the Mediterranean region
  Atmospheric Research, 170, 66-75,2016
 • P. Tzoumanikas, E. Nikitidou, A.F. Bais, A. Kazantzidis, 41. The effect of clouds on surface solar irradiance, based on data from an all-sky imaging system
  Renewable Energy, 95, 314-322,2016
 • I. Kioutsioukis, A. de Meij, H. Jakobs, E. Katragkou, J.F. Vinuesa, A. Kazantzidis, High resolution WRF ensemble forecasting for irrigation: multi-variable evaluation
  Atmospheric Research, 167, 156-174,2016
 • M.M. Zempila, T.M. Giannaros, A.F. Bais, D. Melas. A. Kazantzidis, Εvaluation of WRF shortwave radiation parameterizations in predicting Global Horizontal Irradiance in Greece
  Renewable Energy, 86, 831-840,2016
 Κιουτσιούκης Ιωάννης Περισσότερες Πληροφορίες
 • Melas D, Ziomas I, Kioutsioukis I, Real Time Calculation of the Dispersion of Air Pollutants from Industrial Stacks using a personal computer
  Fresenius Env. Bulletin, 7: 134-140,1998
 • Melas D, Kioutsioukis I, Ziomas I, Neural Network Model for Predicting Peak Photochemical Pollutant Levels
  Journal of Air and Waste Management Association, 50: 495-501,2000
 • Kioutsioukis I, Melas D, Ziomas I, Skouloudis A, Predicting Peak Photochemical Pollutant Concentrations with a combination of Neural Network Models
  Neural Network World, 10: 909-916,2000
 • Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, Ziomas I, Evolution of perturbations in 3D Air Quality Models
  Annals of Geophysics, 46: 353-362,2003
 • Kioutsioukis I, Tarantola S, Saltelli A, Gatelli D, Uncertainty and Global Sensitivity Analysis of Road Transport Emission Estimates
  Atmospheric Environment , 38: 6609-6620,2004
 • Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, Ziomas I, Efficient Sensitivity Computations in 3D Air Quality Models
  Computer Physics Communications, 167: 23-33,2005
 • Kourtidis C, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Effects of methane outgassing on the Black Sea Atmosphere
  Atmospheric Chemistry and Physics, 6: 5173-5182,2006
 • Loupa G, Charpantidou E, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Indoor O3, NOx and microclimatic conditions in two medieval churches in Cyprus
  Atmospheric Environment , 40: 7457-7466,2006
 • Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Loupa G, Robust Stochastic Seasonal Precipitation Scenarios
  International Journal of Climatology, 26: 2077-2095,2006
 • Papanastasiou D, Melas D, Kioutsioukis I, Development and Assessment of Neural Network and Multiple Regression Models in order to predict PM10 levels in a medium-sized Mediterranean city
  Water, Air & Soil Pollution, 182: 325-334,2007
 • Loupa G, Kioutsioukis I, Rapsomanikis S, Indoor-Outdoor Atmospheric Particulate Matter Relationships in Naturally Ventilated Offices
  Indoor and Built Environment, 16: 63-69,2007
 • Georgoulias AK, Kioutsioukis I, Symeonidis P, Kourtidis K, AMFIC Web Data Base - A Satellite System for the Monitoring and Forecasting of Atmospheric Pollution
  Journal of Engineering Science and Technology Review, 1: 58-61,2008
 • Kioutsioukis I, Melas D, Zanis P, Statistical Downscaling of Daily Precipitation over Greece
  International Journal of Climatology, 28: 679-691,2008
 • Zanis P, Douvis C, Kapsomenakis I, Kioutsioukis I, Melas D, Pal J, A sensitivity study of the Regional Climate Model RegCM3 to the convective scheme with emphasis in CE and SE Europe
  Theoretical and Applied Climatology, 97:327-337,2009
 • Zyrichidou I, Koukouli ME, Balis DS, Katragkou E, Melas D, Poupkou A, Kioutsioukis I, van der A R, Boersma FK, van Roozendael M, Richter A, Satellite NO2 observations and model simulations of tropospheric columns over South-eastern Europe
  Atmospheric Chemistry and Physics, 9: 6119-6134,2009
 • Poupkou A, Giannaros T, Markakis K, Kioutsioukis I, Curci G, Melas D, Zerefos C, A model for European Biogenic Volative Organic Compounds Emissions: Software Development and First Validation
  Environmental Modelling & Software, 25: 1845-1856,2010
 • Huijnen V, Eskes H, Poupkou A, Elbern H, Boersma K, Foret G, Sofiev M, Valdebenito A, Flemming J, Stein O, Gross A, Robertson L, , D\'Isidoro M, Kioutsioukis I, Friese E, Amstrup B, Bergstrom R, Strunk A, Zyryanov D, Maurizi A, Melas D, Peuch V-H, Zerefos C, Comparison of OMI NO2 tropospheric columns with an ensemble of global and European regional air quality models
  Atmospheric Chemistry and Physics, 10: 3273-3296,2010
 • Katragkou E, Zanis P, Tegoulias I, Melas D, Kioutsioukis I, Krüger BC, Huszar P, Halenka T, Rauscher S, Decadal regional air quality simulations over Europe in present climate: Near surface ozone sensitivity to external meteorological forcing
  Atmospheric Chemistry and Physics, 10: 11805-11821,2010
 • Kioutsioukis I, Melas D, Zerefos C, Statistical Assessment of changes in Climate Extremes over Greece (1955-2002)
  International Journal of Climatology, 30: 1723-1737,2010
 • Katragkou E, Zanis P, Kioutsioukis I, Tegoulias I, Melas D, Krüger BC, Coppola E, Future climate change impacts on summer surface ozone from regional climate-air quality simulations over Europe
  Journal of Geophysical Research, 116, D22307,2011
 • Zyryanov D, Foret G, Eremenko M, Beekmann M, Cammas JP, D\'Isidoro M, Elbern H, Flemming J, Friese E, Kioutsioukis I, Maurizi A, Melas D, Meleux F, Menut L, Moinat P, Peuch V-H, Poupkou A, Razinger M, Schultz M, Stein O, Suttie AM, Valdebenito A, Zerefos C, Dufour G, Bergametti G, Flaud J-M, 3-D evaluation of tropospheric ozone simulations by an ensemble of regional Chemistry Transport Model
  Atmospheric Chemistry and Physics, 12: 3219-3240,2012
 • Kukkonen J, Olsson T, Schultz DM, Baklanov A, Klein T, Miranda AI, Monteiro A, Hirtl M, Tarvainen V, Boy M, Peuch V-H, Poupkou A, Kioutsioukis I, Finardi S, Sofiev M, Sokhi R, Lehtinen K, Karatzas K, San José R, Astitha M, Kallos G, Schaap M, Reimer E, Jakobs H, Eben K, A review of operational, regional-scale, chemical weather forecasting models in Europe
  Atmospheric Chemistry and Physics, 12: 1-87,2012
 • Ebel A, Melas D, Ganev K, Banja M, Sandu I, Friese E, Giannaros T, Jakobs H, Kioutsioukis I, Markakis K, Memmesheimer M, Miloshev N, Pescaru V, Poupkou A, Assessment of Impacts and Risks of Air Pollution Applying Two Strategies of Numerical Chemistry Transport Modelling
  Journal of Environmental Protection, 3: 26-40,2012
 • Galmarini S, Kioutsioukis I, Solazzo E, E pluribus unum: ensemble air quality predictions
  Atmospheric Chemistry and Physics, 13: 7153-7182,2013
 • Zyrichidou I, Koukouli ME, Balis DS, Kioutsioukis I, Poupkou A, Katragkou E, Melas D, Boersma KF, van Roozendael M, Evaluation of high resolution simulated and OMI retrieved tropospheric NO2 column densities over South-Eastern Europe
  Atmospheric Research, 122: 55-66,2013
 • Solazzo E, Riccio A, Kioutsioukis I, Galmarini S, Pauci ex tanto numero: reducing redundancy in multi-model ensembles
  Atmospheric Chemistry and Physics, 13: 8315-8333,2013
 • Kioutsioukis I and Galmarini S, De praeceptis ferentis: good practice in multi-model ensembles
  Atmospheric Chemistry and Physics, 14: 11791–11815,2014
 • Im U, Bianconi R, Solazzo E, Kioutsioukis I, Badia A, Balzarini A, Baro R, Bellasio R, Brunner D, Chemel C, Curci G, Flemming J, Forkel R, Giordano L, Jimenez-Guerrero P, Hirtl M, Hodzic A, Honzak L, Jorba O, Knote C, Kuenen J, Makar P, Manders-Groot A, Neal L, Perez J, Pirovano G, Pouliot G, San Jose R, Savage N, Schroder W, Sokhi R, Syrakov D, Torian A, Tuccella P, Werhahn J, Wolke R, Yahya K, Zabkar R, Zhang Y, Zhang J, Hogrefe C, Galmarini S, Evaluation of operational on-line-coupled regional air quality models over Europe and North America in the context of AQMEII phase 2. Part I: Ozone
  Atmospheric Environment, 115: 404-420,2015
 • Im U, Bianconi R, Solazzo E, Kioutsioukis I, Badia A, Balzarini A, Baro R, Bellasio R, Brunner D, Chemel C, Curci G, van der Gon H, Flemming J, Forkel R, Giordano L, Jimenez-Guerrero P, Hirtl M, Hodzic A, Honzak L, Jorba O, Knote C, Makar P, Manders-Groot A, Neal L, Perez J, Pirovano G, Pouliot G, San Jose R, Savage N, Schroder W, Sokhi R, Syrakov D, Torian A, Tuccella P, Wang K, Werhahn J, Wolke R, Zabkar R, Zhang Y, Zhang J, Hogrefe C, Galmarini S, Evaluation of operational online-coupled regional air quality models over Europe and North America in the context of AQMEII phase 2. Part II: Particulate matter
  Atmospheric Environment , 115: 421-441,2015
 • Zyrichidou I, Koukouli ME, Balis D, Markakis K, Poupkou A, Katragkou E, Kioutsioukis I, Melas D, Boersma KF, van Roozendael M, Identification of surface NOx emission sources on a regional scale using OMI NO2
  Atmospheric Environment, 101: 82-93,2015
 • Kioutsioukis Ι, de Meij Α, Jakobs Η, Katragkou Ε, Vinuesa J-F, Kazantzidis A, High resolution WRF ensemble forecasting for irrigation: Multi-variable evaluation
  Atmospheric Research, 167: 156-174,2016
 • Kioutsioukis I, Im U, Solazzo E, Bianconi R, Badia A, Balzarini A, Baró R, Bellasio R, Brunner D, Chemel C, Curci G, Van Der Gon HD, Flemming J, Forkel R, Giordano L, Jiménez-Guerrero P, Hirtl M, Jorba O, Manders-Groot A, Neal L, Pérez JL, Pirovano G, San Jose R, Savage N, Schroder W, Sokhi RS, Syrakov D, Tuccella P, Werhahn J, Wolke R, Hogrefe C, Galmarini S, Insights into the deterministic skill of air quality ensembles from the analysis of AQMEII data
  Atmospheric Chemistry and Physics, 16: 15629-15652,2016
 • Im U, Brandt J, Geels C, Hansen KM, Christensen JH, Andersen MS, Solazzo E, Kioutsioukis I, Alyuz U, Balzarini A, Baro R, Bellasio R, Bianconi R, Bieser J, Colette A, Curci G, Farrow A, Flemming J, Fraser A, Jimenez-Guerrero P, Kitwiroon N, Liang CK, Nopmongcol U, Pirovano G, Pozzoli L, Prank M, Rose R, Sokhi R, Tuccella P, Unal A, Vivanco MG, West J, Yarwood G, Hogrefe C, Galmarini S, Assessment and economic valuation of air pollution impacts on human health over Europe and the United States as calculated by a multi-model ensemble in the framework of AQMEII3
  Atmospheric Chemistry and Physics, 18: 5967-5989,2018
 • Astitha M, Kioutsioukis I, Fisseha GA, Bianconi R, Bieser J, Christensen JH, Cooper OR, Galmarini S, Hogrefe C, Im U, Johnson B, Liu P, Nopmongcol U, Petropavlovskikh I, Solazzo E, Tarasick DW, and Yarwood G, Seasonal ozone vertical profiles over North America using the AQMEII3 group of air quality models: model inter-comparison and stratospheric intrusions
  Atmospheric Chemistry and Physics, 18: 13925-13945,2018
 • Galmarini S, Kioutsioukis I, Solazzo E, Alyuz U, Balzarini A, Bellasio R, Benedictow AMK, Bianconi R, Bieser J, Brandt J, Christensen JH, Colette A, Curci G, Davila Y, Dong X, Flemming J, Francis X, Fraser A, Fu J, Henze DK, Hogrefe C, Im U, Garcia Vivanco M, Jiménez-Guerrero P, Jonson JE, Kitwiroon N, Manders A, Mathur R, Palacios-Peña L, Pirovano G, Pozzoli L, Prank M, Schultz M, Sokhi RS, Sudo K, Tuccella P, Takemura T, Sekiya T and Unal A, Two-scale multi-model ensemble: is a hybrid ensemble of opportunity telling us more?
  Atmospheric Chemistry and Physics, 18: 8727-8744,2018
 • Kioutsioukis I, Stilianakis N, Assessment of West Nile virus transmission risk from a weather-dependent epidemiological model and a global sensitivity analysis framework
  Acta Tropica, 193: 129-141,2019
 • Parselia E, Kontoes C, Tsouni A, Hadjichristodoulou C, Kioutsioukis I, Magiorkinis G, Stilianakis N, Satellite Earth Observation data in epidemiological modeling of malaria, dengue and West Nile Virus: A scoping review
  Remote Sensing, 11, 1862,2019
 • Solomou ES, Pappa A, Kioutsioukis I, Poupkou A, Liora N, Kontos S, Giannaros C, Melas D, Analog Ensemble technique to post-process WRF-CAMx ozone and particulate matter forecasts
  Atmospheric Environment, 256: 118439,2021
 • Pappa A, Kioutsioukis I, Forecasting Particulate Pollution in an Urban Area: From Copernicus to Sub-Km Scale
  Atmosphere, 12: 881,2021
 • Kioutsioukis I, Stilianakis N, On the Transmission Dynamics of SARS-CoV-2 in a Temperate Climate
  International Journal of Environmental Research and Public Health, 18: 1660,2021
 • Roukounakis N, Elias P, Briole P, Katsanos D, Kioutsioukis I, Argiriou A, Retalis A, Tropospheric correction of Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar interferograms using a high-resolution weather model validated by GNSS measurements
  Remote Sensing, 13: 2258,2021
 • Roukounakis N, Katsanos D, Briole P, Elias P, Kioutsioukis I, Argiriou A, Retalis A, Use of GNSS Tropospheric Delay Measurements for the Parameterization and Validation of WRF High-Resolution Re-Analysis over the Western Gulf of Corinth, Greece: The PaTrop Experiment
  Remote Sensing, 13: 1898,2021
 Λευθεριώτης Γεώργιος Περισσότερες Πληροφορίες
 • G. Leftheriotis and C. G. Carpenter, Development of a procedure for the design of a wind turbine to operate in the vortex field generated by a slender delta wing
  Wind Engineering, 14 , 153,1990
 • G. Leftheriotis and C. G. Carpenter, Investigation of the vortex field generated by a slender delta wing
  Wind Engineering, 14, 141,1990
 • G. Leftheriotis and C. G. Carpenter, Investigation of Reynolds number effects on the design of a delta wing vortex wind turbine
  Wind Engineering, 15 , 8,1991
 • G. Leftheriotis and C. G. Carpenter, Investigation of the delta wing- turbine system suitability for large scale applications
  Wind Engineering, 15 , 16,1991
 • G. Leftheriotis and C. G. Carpenter, Development of a wind turbine to operate in the vortex filed generated by a slender delta wing
  Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 39 , 417,1992
 • G. Leftheriotis, P. Yianoulis, D. Patrikios, Deposition and optical properties of optimised ZnS/Ag/ZnS thin films for energy saving applications
  Thin Solid Films, 306 , 92,1997
 • S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis, P. Yianoulis, Electrochromic phenomena in transition metal oxide thin films prepared by thermal evaporation
  Ionics, 4 , 321,1998
 • P. W. Griffiths, M. Di Leo, P. Cartwright, P. C. Eames, P. Yianoulis, G. Leftheriotis and B. Norton, Fabrication of evacuated glazing at low temperatures
  Solar Energy, 63 , 243,1998
 • G. Leftheriotis, P. Yianoulis, Characterisation and stability of low emittance multiple coatings for glazings applications
  Solar Energy Materials and Solar Cells, 58 , 185,1999
 • S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis and P. Yianoulis, Study of electrochromic incorporating WO3, MoO3, WO3-MoO3 and V2O5 coatings
  Thin Solid Films, 343-344 , 180,1999
 • G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou, P. Yianoulis, Development of multilayer transparent conductive coatings
  Solid State Ionics, 136-137 , 655,2000
 • G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou, P. Yianoulis, Integrated low emittance-electrochromic devices incorporating ZnS/Ag/ZnS coatings as transparent conductors
  Solar Energy Materials and Solar Cells, 61 , 107,2000
 • G. Leftheriotis, P. Yianoulis, Thermal properties of building materials evaluated by a dynamic simulation of a test cell
  Solar Energy, 69 , 295,2000
 • S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis, P. Yianoulis, Advanced electrochromic devices based on WO3 thin films
  Electrochimica Acta, 46 , 2145,2001
 • A. Siokou , G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou, P. Yianoulis, Effect of the tungsten and molybdenum oxidation states on the thermal coloration of amorphous WO3 and MoO3 films
  Surface Science, 482-5 , 294,2001
 • G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou, P. Yianoulis, A. Siokou, Effect of the tungsten oxidation states in the thermal coloration and bleaching of amorphous WO3 films
  Thin Solid Films, 384 , 298,2001
 • S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis and P. Yianoulis, Study of WO3 films with textured surfaces for improved electrochromic performance
  Solid State Ionics, 139 , 135,2001
 • G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou, P. Yianoulis, A. Siokou, D. Kefalas, Structural and electrochemical properties of opaque sol–gel deposited WO3 layers
  Applied Surface Science, 218 , 275,2003
 • A. Siokou, S. Ntais, S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis and P. Yianoulis, Influence of the substrate on the electrochromic characteristics of lithiated α-WO3 layers
  Surface Science, 566–568 , 1168,2004
 • G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou and P. Yianoulis, The effect of water on the electrochromic properties of WO3 films prepared by vacuum and chemical methods
  Solar Energy Materials and Solar Cells, 83 , 115,2004
 • S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis, P. Yianoulis, T.J. Hyde, P.C. Eames, Y. Fang, P.-Y. Pennarun, P. Jannasch, Development of electrochromic evacuated advanced glazing
  Energy and Buildings, 38 , 1455,2006
 • A. Siokou, S. Ntais, V. Dracopoulos, S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis, P. Yianoulis, Substrate related structural, electronic and electrochemical properties of evaporated CeOx ion storage layers
  Thin Solid Films, 514 , 87,2006
 • G. Leftheriotis, S. Papaefthimiou , P. Yianoulis, Dependence of the estimated diffusion coefficient of LixWO3 films on the scan rate of cyclic voltammetry experiments
  Solid State Ionics, 178 , 259,2007
 • G. Leftheriotis and P. Yianoulis , Development of electrodeposited WO3 films with modified surface morphology and improved electrochromic properties
  Solid State Ionics 179 , 2192,2008
 • G. Leftheritotis, G. Syrrokostas, P. Yianoulis, Development of photoelectrochromic devices for dynamic solar control in buildings
  Solar Energy Materials and Solar Cells 94 , 2304,2010
 • M. Giannouli, G. Leftheriotis, The effect of precursor aging on the morphology and electrochromic performance of electrodeposited tungsten oxide films
  Solar Energy Materials and Solar Cells 95, 1932,2011
 • G. Syrrokostas, A. Siokou, G. Leftheriotis and P. Yianoulis, Degradation mechanisms of Pt counter electrodes for dye sensitized solar cells
  Solar Energy Materials and Solar Cells 103, 119,2012
 • G. Leftheritotis, G. Syrrokostas, P. Yianoulis, Partly covered photoelectrochromic devices with enhanced coloration speed and efficiency
  Solar Energy Materials and Solar Cells 96, 86,2012
 • G. Leftheriotis, E. Koubli, P. Yianoulis, Combined electrochromic-transparent conducting coatings consisting of noble metal, dielectric and WO3 multilayers
  Solar Energy Materials & Solar Cells 116 , 110,2013
 • G. Leftheriotis, G. Syrrokostas and P. Yianoulis, Photocoloration efficiency and stability of photoelectrochromic devices
  Solid State Ionics 231 , 30,2013
 • G. Leftheriotis, M. Liveri, M. Galanopoulou, I. D. Manariotis, P. Yianoulis, A simple method for the fabrication of WO3 films with electrochromic and photo catalytic properties
  Thin Solid Films 573 , 6-13,2014
 • G. Syrrokostas, G. Leftheriotis, P. Yianoulis , Effect of acidic additives on the structure and performance of TiO2 films prepared by a commercial nanopowder for dye-sensitized solar cells
  Renewable Energy 72 , 164-173,2014
 • Y. Tripanagnostopoulos, G. Leftheriotis, A. Vradis, D. Anastasopoulos, N. Spiliopoulos, P. Priftis, I. Manariotis, P. Lianos, E. Stathatos, Solar energy materials and systems for and aesthetic and sustainable future
  Contemporary Materials V-2 , 172 -185,2014
 • E. Koubli, S. Tsakanikas, G. Leftheriotis, G. Syrrokostas, P. Yianoulis, Optical properties and stability of near-optimum WO3/Ag/WO3 multilayers for electrochromic applications
  Solid State Ionics 272 , 30-38,2015
 • G. Syrrokostas, G. Leftheriotis, P. Yianoulis, Performance and stability of“partly covered”photoelectrochromic devices for energy saving and power production
  Solid State Ionics 277, 11-22,2015
 • F. Bella, G. Leftheriotis, G. Griffini, G. Syrrokostas, S. Turri, M. Grätzel, C. Gerbaldi, A new design paradigm for smart windows: Photocurable polymers for quasi-solid photoelectrochromic devices with excellent long-term stability under real outdoor operating conditions
  Advanced Functional Materials 26, 1127–1137,2016
 • A.I. Dounis, G. Leftheriotis, S. Stavrinidis G. Syrrokostas, Electrochromic Device Modeling Using an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System: A Model-free Approach
  Energy and Buildings 110 , 182–194,2016
 • L. Sygellou, S. Kakogianni, A. K. Andreopoulou, K. Theodosiou, G. Leftheriotis, J. K.Kallitsis, A.Siokou, Evaluation of the electronic properties of perfluorophenyl functionalized quinolines and their hybrids with carbon nanostructures
  Physical Chemistry Chemical Physics 18, 4154 - 4165,2016
 • A. Antonelou, G.Syrrokostas, L. Sygellou, G. Leftheriotis, V. Dracopoulos, S. N. Yannopoulos, Facile, substrate-scale growth of mono- and few-layer homogeneous MoS2 films on Mo foils with enhanced catalytic activity as counter electrodes in DSS
  Nanotechnology 27 , 045404 (11pp),2016
 • M. Giannouli, G.Tziogkidou, G. Leftheriotis, Co-sensitization of ZnO Solar Cells by Organic Dyes
  Journal of Renewable and Sustainable Energy 9, 013503,2017
 • D. Papathanasopoulos, G. Leftheriotis, E. Mitronikas , Design, fabrication and testing of an electronic device for the automatic control of electrochromic windows
  Journal of Building Engineering 12 , 248–258,2017
 • A. Dokouzis, K. Theodosiou, G. Leftheriotis , Assessment of the long-term performance of partly covered photoelectrochromic devices under insolation and in storage
  Solar Energy Materials & Solar Cells 182 , 281-293 ,2018
 • G. Syrrokostas, A. Antonelou, G. Leftheriotis, S. N. Yannopoulos, Electrochemical properties and long-term stability of molybdenum disulfide and platinum counter electrodes for solar cells: A comparative study
  Electrochimica Acta 267, 110-121,2018
 • M. Giannouli, K. Govatsi, G. Syrrokostas, S. N. Yannopoulos, G. Leftheriotis, Factors Affecting the Power Conversion Efficiency in ZnO DSSCs: Nanowire vs. Nanoparticles
  Materials 11, 411-428,2018
 • P. Giannopoulos, D. Raptis, K. Theodosiou, A. K. Andreopoulou, C. Anastasopoulos, A. Dokouzis, G. Leftheriotis, P. Lianos, J. K. Kallitsis, Organic dyes end-capped with perfluorophenyl anchors: Synthesis, electrochemical properties and assessment of sensitization capacity of titania photoanodes
  Dyes and Pigments 148, 167-179,2018
 • G. Syrrokostas, K. Govatsi, G. Leftheriotis, S. N. Yannopoulos , 3D structured counter electrodes for Dye Sensitized Solar Cells based on Pt-decorated ZnO nanowires
  Journal of Electroanalytical Chemistry 835 , 86–95 ,2019
 • G. Syrrokostas, G. Leftheriotis, S. N. Yannopoulos , Double-layered zirconia films for carbon-based mesoscopic perovskite solar cells and photodetectors
  Journal of Nanomaterials , Article ID 8348237 ,2019
 • Κ. Theodosiou, A. Dokouzis, I. Antoniou, G. Leftheriotis , Gel electrolytes for partly covered photoelectrochromic devices
  Solar Energy Materials & Solar Cells 202, 110124,2019
 • A. Dokouzis, F. Bella, K. Theodosiou, C. Gerbaldi, G. Leftheriotis , Photoelectrochromic devices with cobalt redox electrolytes
  Materials Today Energy 15 , 100365,2020


Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
 Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος Περισσότερες Πληροφορίες
 • K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, Complementary Transformation of One and Two-Opamp Biquads
  Proceedings of the 2nd IMACS International Conference on: Circuits, Systems and Computers (IMACS-CSC’98), Piraeus, Greece, 26-29 October, 301-306,1998
 • K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, Complementary Transformation of One and Two-Opamp Biquads
  Recent Advances in Circuits and Systems, World Scientific (ISBN 981-02-3644-1), 37-42,1998
 • Κ. Γιαννακόπουλος, Ε. Ζυγούρης & Δ. Τσελές, Εισαγωγή στα Συστήματα Συλλογής, Μετατροπής και Επεξεργασίας Δεδομένων
  Πρακτικά Γ’ Συνεδρίου Τεχνολογίας και Αυτοματισμού, Αθήνα, 14-16 Οκτωβρίου, vol. I, No. 1, 483-490,2000
 • K. Giannakopoulos, J. Hadjidemetriou & T. Deliyannis, A Hyperchaotic RC Oscillator
  publication description Proceedings "Order and Chaos" of the 14th Summer School/Conference on Nonlinear Dynamics: Chaos and Complexity, Patras, Greece, July 23 – August 2, vol. 7, 163-170,2001
 • K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, Jump Phenomenon in an OTA Simulated LC Circuit
  International Journal of Electronics, vol. 88, No. 1, January, doi: 10.1080/00207210150198239, 1-11,2001
 • Κ. Γιαννακόπουλος, Ε. Ζυγούρης & Δ. Τσελές, Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων (Θεωρία)
  ΟΕΔΒ, ISBN 960-06-1025-8, ,2001
 • Κ. Γιαννακόπουλος, Ε. Ζυγούρης & Δ. Τσελές, Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων (Εργαστήριο)
  ΟΕΔΒ, ISBN 960-06-1026-6, ,2001
 • A. Ifantis & K. Giannakopoulos, Changes of chaotic behavior of the long-term geoelectric potential difference observed during a five-year investigation and its possible relation to seismic activity in Western Greece
  Chaos, Solitons and Fractals, vol. 14, No. 5, September, doi: 10.1016/S0960-0779(02)00039-5, 779-795,2002
 • K. Giannakopoulos, T. Deliyannis & J. Hadjidemetriou, Means for Detecting Chaos and Hyperchaos in Nonlinear Electronic Circuits
  Proceedings of the 14th International Conference on Digital Processing (DSP-2002), Santorini, Greece, July 1-3, vol. 2, 951-954,2002
 • Κ. Γιαννακόπουλος, Β. Φωτόπουλος, Ά. Ηλίας, Μ. Χατζηγεωργάκη, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) – 12 ώρες webcast "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών" του «Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων» του Π.Σ. Πληροφορική του ΕΑΠ
  ΕΑΠ, ISBN 978-960-538-651-8, ,2004
 • Κ. Γιαννακόπουλος, Β. Φωτόπουλος, Ά. Ηλίας, Α. Σκόδρας, Μ. Χατζηγεωργάκη, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) – 19 ώρες webcast "Μικροεπεξεργαστές" του «Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων» του Π.Σ. Πληροφορική του ΕΑΠ
  ΕΑΠ, ISBN 978-960-538-651-8, ,2004
 • Κ. Γιαννακόπουλος, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) – 3 ώρες webcast "Ψηφιακή Σχεδίαση" της Θ.Ε. «ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήματα» του Π.Σ. Πληροφορική του ΕΑΠ
  ΕΑΠ, ISBN 978-960-538-659-7, ,2004
 • Κ. Γιαννακόπουλος, Β. Φωτόπουλος, Ά. Ηλίας, Α. Σκόδρας, Μ. Χατζηγεωργάκη, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) – 31 ώρες webcast
  ΕΑΠ, ISBN 978-960-538-651-8, ,2004
 • Κ. Γιαννακόπουλος, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (ΕΔΥ) – Υλικό Υπερκειμένου (hypertext) (20 σελίδες και 5 ασκήσεις Λογισμικού) "Ψηφιακή Σχεδίαση" του «Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων» του Π.Σ. Πληροφορική του ΕΑΠ
  ΕΑΠ, ISBN 978-960-538-651-8, ,2004
 • K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, A Comparison of Five Methods for Studying a Hyperchaotic Circuit
  International Journal of Electronics, vol. 92, No. 3, March, doi: 10.1080/00207210512331337730, 143-159,2005
 • A. Ifantis & K. Giannakopoulos, New experimental data reveal possible relation of chaotic behavior of the long-term geoelectric potential difference to seismic activity in Western Greece
  Proceedings of the 2005 1st International Symposium on Nonlinear Dynamics (ISND 2005), Shanghai, the Peoples Republic of China, December 20-21, (Article No He-702), ,2005
 • G. Souliotis, K. Giannakopoulos & N. Fragoulis, A Current-Mode Chaotic Oscillator
  Proceedings of the 2006 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2006), Island of Kos, Greece, May 21-24, Article No 1692563, 225-228,2006
 • Ν. Φραγκούλης, Κ. Γιαννακόπουλος & Γ. Σουλιώτης, Η Τεχνική του Companding
  Τεχνική Εκλογή, Τεύχος 474, Σεπτέμβριος, 65-71,2006
 • K. Giannakopoulos, G. Souliotis & N. Fragoulis, An Integratable Chaotic Oscillator with Current Amplifiers
  Proceedings of the 8-th International Symposium on Signals, Circuits and Systems (ISSCS 2007), Iasi, Romania, July 12-13, vol. 1, Article No 4292661, doi: 10.1109/ISSCS.2007.4292661, 101-104,2007
 • K. Giannakopoulos & A. Ifantis, Chaotic behavior of new experimental data of the LTGP (2004-2006) confirm possible relation to seismic activity in Western Greece
  Proceedings of the 2007 2nd International Symposium on Nonlinear Dynamics (ISND 2007), Shanghai, the Peoples Republic of China, October 27-30, (Article No Xu-177), ,2007
 • A. Ifantis & K. Giannakopoulos, New experimental data reveal possible relation of chaotic behavior of the long-term geoelectric potential difference to seismic activity in Western Greece
  Chaos, Solitons and Fractals, vol. 34, No. 3, November, doi: 10.1016/j.chaos.2006.03.078, 717-726,2007
 • N. Fragoulis, G. Souliotis & K. Giannakopoulos, A Log-Domain Wave Positive Impedance Inverter
  Journal of Circuits, Systems and Computers, vol. 17, No. 4, August, doi: 10.1142/S0218126608004502, 561-567,2008
 • K. Giannakopoulos & A. Ifantis, Chaotic behavior of new experimental data of the LTGP (2004-2006) confirm possible relation to seismic activity in Western Greece
  Journal of Physics: Conference Series, vol. 96, No 1, February, Article No 012159, doi: 10.1088/1742-6596/96/1/012159, ,2008
 • K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, A Chaotic RC Oscillator
  Proceedings of the A’ PanHellenic Conference on Electronics and Telecommunications (PACET), Patras, Greece, March 20-22, (Article No 38), ,2009
 • K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, Autonomous 4-D Hyperchaotic Oscillator and Synchronization
  Proceedings of the 16th International Conference on Digital Signal Processing (DSP-2009), Santorini, Greece, July 5-7, Article No 5201079, doi: 10.1109/ICDSP.2009.5201079, ,2009
 • N. Fragoulis, G. Souliotis, D. Besiris & K. Giannakopoulos, Field-Programmable Analogue Array Design Based on the Wave Active Filter Design Method
  International Journal of Electronics and Communications (AEÜ), vol. 63, No. 10, October, doi: 10.1016/j.aeue.2008.06.014, 889-895,2009
 • A. Antoniou, Θ. Δεληγιάννης, Κ. Γιαννακόπουλος, Δ. Μπεσύρης, Γ. Μπουρδόπουλος & Β. Πόθος, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος: Σήματα, Συστήματα και Φίλτρα (translation of: Α. Antoniou, Digital Signal Processing: Signals, Systems and Filters, McGraw Hill 2005)
  Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 978-960-418-188-9, ,2009
 • G. Souliotis, N. Fragoulis, K. Giannakopoulos, D. Besiris & E. Zygouris, Current-Mode Wave Field Programmable Analogue Arrays
  International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 38, No. 4, May, doi: 10.1002/cta.559, 331-341,2010
 • K. Giannakopoulos & T. Deliyannis, Detection of Hyperchaos in an RC Oscillator and Synchronization
  Proceedings of the 15th International Conference on Applied Electronics (AE-2010), Pilsen, Czech Republic, September 8-9,, 109-112,2010
 • T. Deliyannis & K. Giannakopoulos, Basic Electronics for Non Electrical Engineers (with MATLAB and Simulink Exercises)
  Lulu, ISBN 978-1-105-70888-6, ,2012
 • Κ. Γιαννακόπουλος, Το Εγχειρίδιο του Καλού Διευθυντή ΕΠΑ.Λ., 7η Έκδοση
  Εκδόσεις ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ, ISBN 978-960-9735-04-9, ,2017
 • Κ. Γιαννακόπουλος, Το Εγχειρίδιο του Καλού Διευθυντή, 9η Έκδοση
  Εκδόσεις ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ, ISBN 978-960-9735-05-6, ,2017
 Γιαννέτας Βασίλειος Περισσότερες Πληροφορίες
 • Ioannis Fitilis, Mihalis Fakis, Ioannis Polyzos, Vassilis Giannetas, Peter Persephonis, J. Mikroyannidis, Strong two-photon absorption and photophysical properties of symmetrical chromophores with electron accepting edge substituents
  J. Phys. Chem. A 112, , 4742 – 4748,2008
 • G. Tsigaridas, P. Persephonis and V. Giannetas, Effects of nonlinear absorption on the Z-scan technique through beam dimension measurements
  Science and Engineering B 165 , 182-185,2009
 • M. Fakis, V. Gianneta, P. Persephonis, V. Giannetas and A. G. Nassiopoulou. , Photoluminescence in the blue spectral region from fluorene molecules embedded in porous anodic alumina thin films on silicon
  Optical Materials 31 , 1184-1188 ,2009
 • M. Fakis, F. Zacharatos, V. Gianneta, P. Persephonis, V. Giannetas and A. G. Nassiopoulou, Photoluminescence properties of porous silicon/fluorene dye composites
  Materials Science and Engineering B 165 , 252,2009
 • M. Fakis, I. Fitilis, S. Stefanatos, P. Vellis, J. Mikroyannidis, V. Giannetas, P. Persephonis. , Photophysics and two-photon absorption of a series of quadrupolar and tribranched molecules. The role of the edge substituent
  Dyes and Pigments 81 , 63 - 68,2009
 • I. Fitilis, M. Fakis,∗, I. Polyzos, V. Giannetas, P. Persephonis, Two-photon polymerization of a diacrylate using fluorine photoinitiators–sensitizers
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chem. vol. 215 , 25-30,2010
 • I.A.Trantakis, M. Fakis, S. S.Tragoulias, T. K. Christopoulos, P. Persephonis, V. Giannetas, P. Ioannou, Ultrafast Fluorescence Dynamics of Sybr Green I/DNA Complexes
  Chemical Physics Letters 485 , 187-190,2010
 • M. Fakis, V. Giannetas, J. Mikroyanidis, Ultrafast solvation and anisotropy dynamics in a tri-branched molecule based on a tri-phenylamine core
  Dyes and Pigments 87, 44,2010
 • Fakis Mihalis; Stathatos Elias; Tsigaridas George; Giannetas Vassilis; Persephonis Peter, Femtosecond Decay and Electron Transfer Dynamics of the Organic Sensitizer D149 and Photovoltaic Performance in Quasi-Solid State Dye-Sensitized Solar Cells
  Phys. Chem. C 115 , 13429-13437,2011
 • Mihalis Fakis, Peter Hrobárik, Elias Stathatos, Vassilis Giannetas, Peter Persephonis, A time resolved fluorescence and quantum chemical study of the solar cell sensitizer
  Dyes and Pigments, Volume 96, Issue 1, 304-312,2013
 • M. Fakis, M. Dori, E. Stathatos, Hsien-Hsin Chou, Yung-Sheng Yen, Jiann T’suen Lin,V. Giannetas, P. Persephonis, Electron injection in TiO2 films and quasi-solid state solar cells sensitized with a dipolar fluorene organic dye
  J. Photochem. Photobiol. A:Chem. 251 , 18-24,2013
 • M. Dori, K. Seintis, E. Stathatos, G. Tsigaridas, T.-Y. Lin, J. T. Lin, M. Fakis, V. Giannetas, P. Persephonis, Electron injection studies on TiO2 nanocrystalline films sensitized with fluorene dyes and photovoltaic characterization. The effect of co-adsorption of a bile acid derivative
  Chemical Physics Letters 563 , 63-69,2013
 • M. Can, Z. Yigit, D. Karageorgopoulos, K. Seintis,, V. Giannetas, S. Demic, M. Fakis, E. Stathatos, Synthesis, electron injection studies and photovoltaic characterization of two triphenylamine based organic sensitizers
  Synthetic Metals, 00000,2013
 Μπακάλης Δημήτριος Περισσότερες Πληροφορίες
 • D. Bakalis, X. Kavousianos, H. T. Vergos, D. Nikolos and G. Alexiou, Low Power Built-In Self-Test Schemes for Array and Booth Multipliers
  VLSI Design: An International Journal of Custom-Chip Design, Simulation and Testing, Gordon and Breach Publishers, vol. 12, no. 3, pp. 431-448,2001
 • X. Kavousianos, D. Bakalis, D. Nikolos and S. Tragoudas, A new Built-In TPG for Random Pattern Resistant Faults
  IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol. 21, no. 7, pp. 859-866,2002
 • D. Bakalis, E. Kalligeros, D. Nikolos, H. T. Vergos and G. Alexiou, On the Design of Low Power BIST for Multipliers with Booth Encoding and Wallace Tree Summation
  Journal of Systems Architecture (JSA), Elsevier Science, vol. 48, no. 4-5, pp. 125-135,2002
 • E. Kalligeros, X. Kavousianos, D. Bakalis and D. Nikolos, On-the-fly Reseeding: A New Reseeding Technique for test-per-clock BIST
  Journal of Electronic Testing: Theory and Applications (JETTA), Kluwer Academic Publishers, vol. 18, no. 3, pp. 315-332,2002
 • D. Bakalis, K. D. Adaos, D. Lymperopoulos, M. Bellos, H. T. Vergos, G. Ph. Alexiou and D. Nikolos, A Core Generator for Arithmetic Cores and Testing Structures with a Network Interface
  Journal of Systems Architecture (JSA), Elsevier Science, vol. 52, no. 1, pp. 1-12,2006
 • X. Kavousianos, D. Bakalis and D. Nikolos, Efficient Partial Scan Cell Gating for Low-Power Scan-Based Testing
  ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES), vol. 14, no. 2, Article 28, pp. 1-15,2009
 • D. Bakalis and H. T. Vergos, Shifter Circuits for {2^n+1, 2^n, 2^n-1} RNS
  Electronics Letters, IET, vol. 45, no. 1, pp. 27-29,2009
 • H. T. Vergos, D. Bakalis and C. Efstathiou, Fast Modulo 2^n+1 Multi-Operand Adders and Residue Generators
  Integration, the VLSI Journal, Elsevier, vol. 43, no. 1, pp. 42-48,2010
 • H. T. Vergos and D. Bakalis, On Implementing Efficient Modulo 2^n+1 Arithmetic Components
  Journal of Circuits, Systems and Computers, World Scientific Publishing, vol. 19, no. 5, pp. 911-930,2010
 • D. Bakalis, H. T. Vergos and A. Spyrou, Efficient modulo 2^n±1 Squarers
  Integration, the VLSI Journal, Elsevier, vol. 44, no. 3, pp. 163-174,2011
 • E. Vassalos, D. Bakalis and H. T. Vergos, On the Design of Modulo 2^n±1 Subtractors and Adders/Subtractors
  Circuits, Systems and Signal Processing, Springer, vol. 30, no. 6, pp. 1445-1461,2011
 • E. Vassalos, D. Bakalis and H. T. Vergos, SUT-RNS Forward and Reverse Converters
  in N. Voros, A. Mukherjee, N. Sklavos, K. Masselos, M. Huebner (eds.), VLSI 2010 Annual Symposium: Selected Papers (ISBN: 978-94-007-1488-5), Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 105, chapter 14, pp. 231-244,2011
 • Η. T. Vergos and D. Bakalis, Area-Time Efficient Multi-Modulus Adders and their Applications
  Microprocessors and Microsystems, Elsevier, vol. 36, no. 5, pp. 409-419,2012
 • E. Vassalos and D. Bakalis, CDS-RNS-based Single Constant Multipliers
  Journal of Signal Processing Systems, Springer, vol. 67, no. 3, pp. 255-268,2012
 • E. Vassalos and D. Bakalis, Efficient architectures for modulo 2^n-2 arithmetic units
  International Journal of Electronics, Taylor & Francis, vol. 102, no. 12, 2062-2074,2015
 • H. T. Vergos, D. Bakalis and A. Anastasiou, Lookahead Architectures for Hamming Distance and Fixed-Threshold Hamming Weight Comparators
  Circuits, Systems and Signal Processing, Springer, vol. 34, no. 4, 1041-1056,2015
 Φακής Μιχάλης Περισσότερες Πληροφορίες
 • M. Fakis, J. Polyzos, G. Tsigaridas, J. Parthenios, A. Fragos, V. Giannetas, P.Persephonis and J. Mikroyannidis,, Novel class of pyrylium dyes with efficiency in lasing and two photon absorption fluorescence
  Chemical Physics Letters, 323 , 111-116,2000
 • Ι Polyzos, G. Tsigaridas, M. Fakis, J. Parthenios, A. Fragos, V. Giannetas, P.Persephonis and J. Mikroyannidis, Examination of spatial distribution of dyes and polymers in thin films through two photon microscopy
  Chemical Monthly, 132 , 169-175,2001
 • M. Fakis, G. Tsigaridas, Ι. Polyzos, V. Giannetas, P. Persephonis, I. Spiliopoulos and J. Mikroyannidis, Intensity dependent nonlinear absorption of pyrylium chromophores
  Chemical Physics Letters, 342, 155-161,2001
 • M. Fakis, Ι. Polyzos, G. Tsigaridas, V. Giannetas, P. Persephonis, I. Spiliopoulos and J. Mikroyannidis, Laser action of two novel conjugated polymers in liquid and solid matrix. The effect of aggregates in the spontaneous and stimulated emission
  Physical Review B, 65, 195-203,2002
 • M. Fakis, G. Tsigaridas, I. Polyzos, V. Giannetas and P. Persephonis, Conjugated polymer in isolated and aggregated chain environments studied by amplified spontaneous emission
  Physical Review B, 68, 035203,2003
 • Ι. Polyzos, G. Tsigaridas, M. Fakis, V. Giannetas, P. Persephonis and J. Mikroyannidis, Two-photon absorption properties of novel organic materials for three - dimensional optical memories
  Chemical Physics Letters ,369, 264-268,2003
 • G. Tsigaridas, M. Fakis, I. Polyzos, P. Persephonis and V. Giannetas, Z-scan analysis for high-order nonlinearities through Gaussian decomposition
  Optics Communications, 225, 253-268,2003
 • G.Tsigaridas, M. Fakis, Ι. Polyzos, P. Persephonis and V. Giannetas, Z-scan analysis for near-Gaussian beams through Hermite Gaussian decomposition
  Journal of the Optical Society of America B, 20, 670-676,2003
 • G. Tsigaridas, M. Fakis, I. Polyzos, P. Persephonis and V. Giannetas, Z-scan technique for elliptic Gaussian beams
  Applied Physics B: Lasers and Optics, 77, 71-75,2003
 • G. Tsigaridas, M. Fakis, Ι. Polyzos, V. Giannetas and P. Persephonis, Z-scan technique through beam radius measurements
  Applied Physics B: Laser and Optics, 76 , 83-86,2003
 • M. Fakis, I. Polyzos, G. Tsigaridas, V. Giannetas, P. Persephonis, I. Spiliopoulos and J. Mikroyannidis, Dual Amplified Spontaneous Emission and laser action from a model oligo(phenylene vinylene). Comparison with the corresponding polymer
  Optical Materials, 27, 503-507,2004
 • M. Fakis, I. Polyzos, G. Tsigaridas, V. Giannetas and P. Persephonis, Excited State dynamics of a partially conjugated polymer studied by femtosecond time resolved upconversion spectroscopy
  Chemical Physics Letters 394, 372-376,2004
 • P. Karastatiris, J. Microyannidis, I. Spiliopoulos, M. Fakis and P. Persephonis, Luminescent poly(phenylene vinylene) derivatives with m-terphenyl or 2,6-diphenylpyridine kinked segments along the main chain: Synthesis, characterization and stimulated emission
  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 42, 2214-2224,2004
 • G. Tsigaridas, A. Fragos, I. Polyzos, M. Fakis, A. Ioannou, V. Giannetas, and P. Persephonis, Evolution of near-soliton initial profiles in nonlinear wave equations through their Backlund transforms
  Chaos, Solitons and Fractals 23, 1841-1854,2005
 • D. Anestopulos, M. Fakis, G. Tsigaridas, I. Polyzos, P. Persephonis and V. Giannetas, Study of the isotropic and anisotropic fluorescence of two oligothiophenes by femtosecond time-resolved spectroscopy
  Journal of Physical Chemistry B. 109, 9476-9481,2005
 • I. Polyzos, G. Tsigaridas, M. Fakis, V. Giannetas and P. Persephonis, Three Photon Induced Photobleaching in a 3-D Memory Material
  Optics Letters 30, 2654-2656,2005
 • D. Anestopoulos, M. Fakis, V. Giannetas, P. Persephonis and J. Mikroyannidis, Excitation Energy transfer in a water-soluble conjugated co-polymer studied through time resolved anisotropy and fluorescence dynamics
  Chemical Physics Letters 421, 205–209,2006
 • M. Fakis, D. Anestopoulos, V. Giannetas, P. Persephonis and J. Mikroyannidis, Femtosecond time resolved fluorescence dynamics of a cationic water-soluble poly(fluorenevinylene-co-phenylenevinylene)
  Journal of Physical Chemistry B 110, 12926-12931,2006
 • M. Fakis, D. Anestopoulos, V. Giannetas, P. Persephonis, Influence of aggregates and solvent aromaticity on the emission of conjugated polymers
  Journal of Physical Chemistry B 110, 24897-24902,2006
 • I. Polyzos, G. Tsigaridas, M. Fakis, V. Giannetas, P. Persephonis and J. Mikroyannidis, Substituent effect on the Photobleaching of Pyrylium salts under ultra-short pulsed illumination
  Journal of Physical Chemistry B 110, 2593-2597,2006
 • I. Fitilis, M. Fakis, I. Polyzos, V. Giannetas, P. Persephonis, P. Vellis and J. Mikroyannidis, A two-photon absorption study of fluorene and carbazole derivatives. The role of the central core and the solvent polarity
  Chemical Physics Letters 447, 300-304,2007
 • D. Anestopoulos, M. Fakis, G. Mousdis, V. Giannetas, P. Persephonis, Fluorescence and anisotropy dynamics of a –CHO substituted terhiophene
  Synthetic Metals 157, 30–34,2007
 • I. Fitilis, M. Fakis, I. Polyzos, V. Giannetas, P. Persephonis, J. Mikroyannidis, Strong two-photon absorption and photophysical properties of symmetrical chromophores with electron accepting edge substituents
  Journal of Physical Chemistry A 112, 4742-4748,2008
 • D. Tasis, M. Fakis, J. Mikroyannidis, K. Papagelis, Carbon Nanotube-Fluorenevinylene Hybrids: Synthesis and Photophysical Properties
  Chemical Physics Letters 483, 241 ,2009
 • M. Fakis, V. Gianneta, P. Persephonis, V. Giannetas, A.G. Nassiopoulou, Photoluminescence in the blue spectral region from fluorene molecules embedded in porous anodic alumina thin films on silicon
  Optical Materials 31, 1184-1188,2009
 • M. Fakis, P. Persephonis, V. Giannetas F. Zacharatos, V. Gianneta and A. G. Nassiopoulou, Photoluminescence properties of fluorenes-porous silicon composites
  Materials Science and Engineering B, 252,2009
 • J. Mikroyannidis, M. Fakis, I. Spiliopoulos, Photophysical and electrochemical characterization of new poly-arylenevinylene co-polymers containing quinoline or bis-quinoline segments
  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 47, 3370-3379,2009
 • M. Fakis, I. Fitilis, S. Stefanatos, P. Vellis, J. Mikroyannidis, V. Giannetas, P. Persephonis, Photophysics and two-photon absorption of a series of quadrupolar and tribranched molecules. The role of the edge substituent
  Dyes and Pigments 81, 63-68,2009
 • V. Hrobáriková, P. Hrobárik, P. Gajdoš, I. Fitilis, M. Fakis, P. Persephonis and P. Zahradník, Benzothiazole-Based Fluorophores of Donor-pi-Acceptor-pi-Donor Type Displaying High Two-Photon Absorption
  Journal of Organic Chemistry 75, 3053,2010
 • I. Fitilis, M. Fakis, J. Polyzos, V. Giannetas, P. Persephonis, Two-photon polymerization of a diacrylate using fluorene photoinitiators-sensitizers
  J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 215, 25–30,2010
 • . A. Trantakis, M. Fakis, S. S. Tragoulias, T. K. Christopoulos, P. Persephonis, V. Giannetas, P. Ioannou, Ultrafast fluorescence dynamics of Sybr Green I/DNA complexes
  Chemical Physics Letters, 485, 187-190,2010
 • M. Fakis, V. Giannetas, and J. Mikroyannidis, Ultrafast solvation and anisotropy dynamics in a new tribranched molecule based on triphenylamine core
  Dyes and Pigments 87, 44,2010
 • P. Hrobarik, V. Hrobarikova, I. Sigmundova, P. Zahradnik, M. Fakis, I. Polyzos, P. Persephonis, Benzothiazoles with Tunable Electron-Withdrawing Strength and Reverse Polarity:A Route to Triphenylamine-Based Chromophores with Enhanced Two-Photon Absorption
  Journal of Organic Chemistry 76 , 8726–8736,2011
 • M. Fakis, E. Stathatos, G. Tsigaridas, V. Giannetas, P. Persephonis, Femtosecond Decay and Electron Transfer Dynamics of the Organic Sensitizer D149 and Photovoltaic Performance in Quasi-Solid State Dye-Sensitized Solar Cells
  Journal of Physical Chemistry C 115, 13429-13437 ,2011
 • M. Giannouli, M. Fakis, Interfacial electron transfer dynamics and photovoltaic performance of TiO2 and ZnO solar cells sensitized with Coumarin 343
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 226 , 42-50,2011
 • M. Fakis, P. Hrobárik, E. Stathatos, V. Giannetas, P. Persephonis, A time resolved fluorescence and quantum chemical study of the solar cell sensitizer
  Dyes and Pigments 96, 304-312,2013
 • M. Fakis, M. Dori, E. Stathatos, Hsien-Hsin Chou, Yung-Sheng Yen, Jiann T’suen Lin, V. Giannetas, P. Persephonis, Electron injection in TiO2 films and quasi-solid state solar cells sensitized with a dipolar fluorene organic dye
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 251 , 18–24,2013
 • M. Dori, K. Seintis, E. Stathatos, G. Tsigaridas, T.-Y. Lin, J. T. Lin, M. Fakis, V. Giannetas, P. Persephonis , Electron injection studies on TiO2 nanocrystalline films sensitized with fluorene dyes and photovoltaic characterization. The effect of co-adsorption of a bile acid derivative.
  Chemical Physics Letters 563, 63–69,2013
 • M. Vasilopoulou, D. G. Georgiadou, A. Soultati, N. Boukos, S. Gardelis, L. C. Palilis, M. Fakis, G. Skoulatakis, S. Kennou, M. Botzakaki, S. Georga, C. A. Krontiras, F. Auras, D. Fattakhova-Rohlfing, T. Bein, T. A. Papadopoulos, D. Davazoglou, P. Argitis , Atomic Layer Deposited Aluminum and Zirconium Oxides for Surface Passivation of TiO2 in High-Efficiency Organic Photovoltaics
  Advanced Energy Materials, 1400214,2014
 • Peter Hrobárik, Veronika Hrobáriková, Vladislav Semak, Peter Kasák, Erik Rakovský, Ioannis Polyzos, Mihalis Fakis, Peter Persephonis, Benzobisthiazoles as Building Blocks for Quadrupolar Fluorophores with Large Two-Photon Absorption Cross-Sections
  Organic Letters, 16, 6358–6361,2014
 • M. Fakis, P. Hrobárik, O. Yushchenko, I. Sigmundová, M. Koch, A. Rosspeintner, E. Stathatos, E. Vauthey, Excited State and Injection Dynamics of Triphenylamine Sensitizers Containing Benzothiazole Electron-Accepting Group on TiO2 and Al2O3 Thin Films
  Journal of Physical Chemistry C, 118, 28509–28519,2014
 • N. Karakostas, I. M. Mavridis, K. Seintis, M. Fakis, E. N. Koini, I. D. Petsalakis and G. Pistolis, Highly efficient and unidirectional energy transfer within a tightly self-assembled host–guest multichromophoric array
  Chemical Communications 50, 1362-1365,2014
 • M. Vasilopoulou, D. G. Georgiadou, A. M. Douvas, A. Soultati, V. Constantoudis, D. Davazoglou, S. Gardelis, L. C. Palilis, M. Fakis, S. Kennou, T. Lazarides, A. G. Coutsolelos and P. Argitis, Porphyrin oriented self-assembled nanostructures for efficient exciton dissociation in highly performing organic photovoltaics
  Journal of Materials Chemistry A 2, 182,2014
 • A. Soultati, A. M. Douvas, D. G. Georgiadou, L. C. Palilis, J. M. Feckl, S. Gardelis, M. Fakis, S. Kennou, P. Falaras, T. Stergiopoulos, N. A. Stathopoulos, D. Davazoglou, P. Argitis and M. Vasilopoulou, Solution processed hydrogen molybdenum bronzes as highly conductive anode interlayers in efficient organic photovoltaics
  Advanced Energy Materials 4, 1300896,2014
 • M. Can, Z. Yigit, D. Karageorgopoulos, K. Seintis, V. Giannetas, S. Demic, M. Fakis and E. Stathatos , Synthesis, electron injection studies and photovoltaic characterization of two triphenylamine based organic sensitizers
  Synthetic Metals 188, 77– 85,2014
 • G. Tsigaridas, D. Polyzos, A. Ioannou, M. Fakis and P. Persephonis, Theoretical and experimental study of refractive index sensors based on etched fiber Bragg gratings
  Sensors and Actuators A. Physical 209, 9-15,2014
 • N. Karakostas, E. Martinou, A. Kaloudi Chantzea, K. Seintis, H. Oberacher, F. Pitterl, M. Fakis, J. K. Kallitsis and G. Pistolis, Energy Transfer within Self-Assembled Cyclic Multichromophoric Arrays Based on Orthogonally Arranged Donor - Acceptor Building Blocks
  Faraday Discussions 185, 433-454,2015
 • D. Cvejn, E. Michail, I. Polyzos, N. Almonasy, O. Pytela, M. Klikar, T. Mikysek, V. Giannetas, M. Fakis and F. Bureš, Modulation of (non)linear optical properties in tripodal molecules by variation of the peripheral cyano acceptor moieties and the π-spacer
  Journal of Materials Chemistry C, 3 , 7345-7355,2015
 • N. Droseros, K. Seintis, M. Fakis, S. Gardelis and A. Nassiopoulou, Steady state and time resolved photoluminescence properties of CuInS2/ZnS quantum dots in solutions and in solid films
  Journal of Luminescence, 167, 333-338,2015
 • An. Margalias, K. Seintis, M.Z. Yigit, M. Can, D. Sygkridou, V. Giannetas, M. Fakis, E. Stathatos, The effect of additional electron donating group on the photophysics and photovoltaic performance of two new metal free D--A sensitizers
  Dyes and Pigments, 121, 316-327,2015
 • A. Kaloudi-Chantzea, E. Martinou, K. Seintis, N. Karakostas, P. Giastas, F. Pitterl, H. Oberacher, M. Fakis and G. Pistolis, Formation of a A Highly–Ordered Rigid Multichromophoric 3D Supramolecular Network by Combining Ionic and Coordination – Driven Self - Assembly
  Chemical Communications 52, 3388-3391,2016
 • D. Cvejn, E. Michail, K. Seintis, M. Klikar, O. Pytela, T. Mikysek, N. Almonasy, M. Ludwig, V. Giannetas, M. Fakis and F. Bureš, Solvent and branching effect on the two-photon absorption properties of push-pull triphenylamine derivatives
  RSC Advances, 6, 12819-12828,2016
 • V. Papamakarios, E. Polydorou, A. Soultati, N. Droseros, D. Tsikritzis, A. Douvas, L. Palilis, M. Fakis, S. Kennou, P. Argitis and M. Vasilopoulou, Surface Modification of ZnO Layers via Hydrogen Plasma Treatment for Efficient Inverted Polymer Solar Cells
  ACS Applied Materials and Interfaces, 8, 1194–1205,2016
 • M. Tountas, Y. Topal, M. Kus, M. Ersöz, M. Fakis, M. Vasilopoulou, Water-Soluble Lacunary Polyoxometalates with Excellent Electron Mobilities and Hole Blocking Capabilities for High Efficiency Fluorescence and Phosphorescent Organic Light Emitting Diodes
  Advanced Functional Materials, 26, 2655–2665 ,2016
 • E. Polydoroua, I. Sakellis, A. Soultati, A. Kaltzoglou, T. A. Papadopoulos, J. Briscoe, D. Tsikritzis, M. Fakis, L. C. Palilis, S. Kennou, P. Argitis, P. Falaras, D. Davazoglou and M. Vasilopoulou, Avoiding ambient air and light induced degradation in high-efficiency polymer solar cells by the use of hydrogen-doped zinc oxide as electron extraction material
  Nano Energy 34, 500–514,2017
 • S. Gardelis, M. Fakis, N. Droseros, D. Georgiadou, A. Travlos and A. Nassiopoulou, Energy transfer in aggregated CuInS2/ZnS core-shell quantum dots deposited as solid films
  Journal of Physics D: Applied Physics, 50, 035107,2017
 • K. Seintis, D. Agathangelou, D. Cvejn, N. Almonasy, F. Bureš, V. Giannetas, M. Fakis, Femtosecond to nanosecond studies of octupolar molecules and their quadrupolar and dipolar analogues
  Physical Chemistry Chemical Physics, 19, 6485-16497,2017
 • E. Martinou, K. Seintis, N. Karakostas, A. Bletsou, N. Thomaidis, M. Fakis and G. Pistolis, he Dynamics of Intramolecular Energy Hopping in Multi-Bodipy Self – Assembled Metallocyclic Species: A Tool For Probing Subtle Structural Distortions in Solution
  Journal of Physical Chemistry C, 121, 5341–5355,2017
 • E. Polydorou, M. A. Botzakaki, I. Sakellis, A. Soultati, A. Kaltzoglou, T. A. Papadopoulos, J. Briscoe, C. Drivas, K. Seintis, M. Fakis, L. C. Palilis, S. N. Georga, C. A. Krontiras, S. Kennou, P. Falaras, N. Boukos, D. Davazoglou, P. Argitis and M. Vasilopoulou , Improved Stability of Polymer Solar Cells in Ambient Air via Atomic Layer Deposition of Ultrathin Dielectric Layers
  Advanced Materials Interfaces 4, 1700231 (1-12),2017
 • M. Tountas, Y. Topal, E. Polydorou, A. Soultati, A. Verykios, A. Kaltzoglou, T. A. Papadopoulos, F. Auras, K. Seintis, M. Fakis, L. C. Palilis, D. Tsikritzis, S. Kennou, M. Koutsoureli, G. Papaioannou, M. Ersöz, M. Kus, P. Falaras, D. Davazoglou, P. Argitis and M. Vasilopoulou, Low Work Function Lacunary Polyoxometalate Electron Transport Interlayers for inverted Polymer Solar Cells of Improved Efficiency and Stability
  ACS Applied Materials and Interfaces 9, 22773–22787,2017
 • M. Tountas, Y. Topal, A. Verykios, A. Soultati, A. Kaltzoglou, T. A. Papadopoulos, F. Auras, K. Seintis, M. Fakis, L. C. Palilis, D. Tsikritzis, S. Kennou, A. Fakharuddin, L. Schmidt-Mende, S. Gardelis, M. Kus, P. Falaras, D. Davazoglou, P. Argitis, M. Vasilopoulou, A silanol-functionalized polyoxometalate with excellent electron transfer mediating behavior to ZnO and TiO2 cathode interlayers for highly efficient and extremely stable polymer solar cells
  Journal of Materials Chemistry C 6, 1459-1469,2018
 • M. Fakis, J. S. Beckwith, K. Seintis, E. Martinou, C. Nançoz, N. Karakostas, I. Petsalakis, G. Pistolis, E. Vauthey, Energy Transfer and Charge Separation Dynamics in Photoexcited Pyrene-Bodipy Molecular Dyads
  Physical Chemistry Chemical Physics, 20, 837-849 ,2018
 • A. Verykios, M. Papadakis, A. Soultati, M.-C. Skoulikidou, G. Papaioannou, S. Gardelis, I. D. Petsalakis, G. Theodorakopoulos, V. Petropoulos, L. C. Palilis, M. Fakis, N. A. Vainos, D. Alexandropoulos, D. Davazoglou, G. Pistolis, P. Argitis, A. G. Coutsolelos, M. Vasilopoulou, Functionalized Zinc Porphyrins with Various Peripheral Groups for Interfacial Electron Injection Barrier Control in Organic Light Emitting Diodes
  ACS Omega, 3, 10008–10018,2018
 • A. Koutsoubelitis, K. Seintis, D. Tsikritzis, J. Oriou, C. Brochon, E. Cloutet, G. Hadziioannou, M. Vasilopoulou, S. Kennou, M. Fakis, L. C. Palilis, Photophysics, Electronic Structure and Solar Cell Performance of a Donor-Acceptor Poly(N-dodecyl-2,7-carbazole-alt-benzothiadiazole)
  Organic Electronics 59, 202-212,2018
 • M. Tountas, D. G. Georgiadou, A. Zeniou, K. Seintis, A. Soultati,E. Polydorou, S. Gardelis, A. M. Douvas, T. Speliotis, D. Tsikritzis, S. Kennou, M. Fakis, E. Gogolides, D. Tsoukalas, P. Argitis, M. Vasilopoulou , Plasma induced degradation and surface electronic structure modification of Poly(3-hexylthiophene) films
  Polymer Degradation and Stability Polymer Degradation and Stability 149, 162-172,2018
 • K. Seintis, Ç. Şahin, I. Sigmundová, E. Stathatos, P. Hrobárik, M. Fakis, Solvent-Acidity-Driven Change in Photophysics and Significant Efficiency Improvement in Dye-Sensitized Solar Cells of a Benzothiazole-Derived Organic Sensitizer
  J. Physical Chemistry C 122, 20122−20134,2018
 • M Klikar, K. Seintis, I. Polyzos, O. Pytela, T. Mikysek, N. Almonasy, M. Fakis, F. Bures, Star‐shaped push‐pull molecules with varied number of peripheral acceptors: An insight into their optoelectronic features
  ChemPhotoChem, 2, 465-474,2018
 • N. Balis, A. Verykios, A. Soultati, V. Constantoudis, M. Papadakis, F. Kournoutas, C. Drivas,M. C. Skoulikidou, Spyros Gardelis, M. Fakis, S. Kennou, A. G. Kontos, A. G. Coutsolelos, P. Falaras, M. Vasilopoulou, Triazine-Substituted Zinc Porphyrin as an Electron Transport Interfacial Material for Efficiency Enhancement and Degradation Retardation in Planar Perovskite Solar Cells
  ACS Applied Energy Materials 1, 3216–3229,2018
 • N. Karakostas, V. S. Petrakis, F. Kournoutas, I. M. Mavridis, E. Martinou, E. Efthimiadou, M. Fakis, G. Pistolis, Cooperative Self-Assembly Enables Two-Dimensional H-type Aggregation of a Sterically Crowded Perylene-Bisimide Dimer
  Cryst. Growth Des. 19, 4252-4263,2019
 • A. Soultati, A Fakharuddin, E. Polydorou, C. Drivas, A. Kaltzoglou, M. Irfan Haider, F. Kournoutas, M. Fakis, L. C. Palilis, S. Kennou, D. Davazoglou, P. Falaras, P. Argitis, S. Gardelis, A. Kordatos, A. Chroneos, L. Schmidt-Mende, M. Vasilopoulou, Lithium Doping of ZnO for High Efficiency and Stability Fullerene and Non-fullerene Organic Solar Cells
  ACS Appl. Energy Mater. 2019, 231663-1675,2019
 • A. Soultati, A. Verykios, T. Speliotis, M. Fakis, I. Sakellis, H. Jaouani, D. Davazoglou, P. Argitis, M. Vasilopoulou, Organic solar cells of enhanced efficiency and stability using zinc oxide:zinc tungstate nanocomposite as electron extraction layer
  Organic Electronics 71 , 227–237,2019
 • F. Kournoutas, K. Seintis, N. Karakostas, J. Tydlitát, S. Achelle, G. Pistolis, F. Bureš, M. Fakis, Photophysical and Protonation Time Resolved Studies of DonorAcceptor Branched Systems With Pyridine Acceptors
  J. Physical Chemistry A 123, 417-428,2019
 • F. Kournoutas, A. Fihey, J.-P. Malval, A. Spangenberg, M. Fecková, P. le Poul, C. Katan, F. Robin-le Guen, F. Bureš, S. Achelle, M. Fakis, Branching effect on the linear and nonlinear optical properties of styrylpyrimidines
  Physical Chemistry Chemical Physics 22, 4165-4176,2020
 • K. Seintis, I. Kalis, M. Klikar, F. Bures, M. Fakis, Excitation/detection energy controlled anisotropy dynamics in asymmetrically cyano substituted tri-podal molecule
  Physical Chemistry Chemical Physics 22, 16681-16690,2020
 • F. Kournoutas, I. K. Kalis, M. Fecková, S. Achelle, M. Fakis, The effect of protonation on the excited state dynamics of pyrimidine chromophores
  Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry 391 , 112398,2020
 • K. Tsevas, J. A. Smith, V. Kumar, C. Rodenburg, M. Fakis, A. Rashid bin Mohd Yusoff, M. Vasilopoulou, D. G. Lidzey, M. K. Nazeeruddin, and A. D. F. Dunbar, Controlling PbI2 Stoichiometry during Synthesis to Improve the Performance of Perovskite Photovoltaics
  Chemistry of Materials 33, 554–566,2021
 • J. Nociarova, P. Osusky, E. Rakovsky, D. Georgiou, I. Polyzos, M. Fakis and P. Hrobarik, Direct Iodination of Electron-Deficient Benzothiazoles: Rapid Access to Two-Photon Absorbing Fluorophores with Quadrupolar (D–A–D) Architecture and Tunable Heteroaromatic Core
  Organic Letters, 23, 3460–3465,2021
 • R. Plaza-Pedroche, D. Georgiou, M. Fakis, A. Fihey, C. Katan, F. Robin-le Guen, S. Achelle, and J. Rodríguez-López, Effect of protonation on the photophysical properties of 4-substituted and 4,7-disubstituted quinazoline push-pull chromophores
  Dyes and Pigments 185 , 108948,2021
 • P. Osusky, J. Nociarova, M. Smolicek, R. Gyepes, D. Georgiou, I. Polyzos, M. Fakis and P. Hrobarik, Oxidative C-H Homocoupling of Push-Pull Benzothiazoles: An Atom-Economical Route To Highly Emissive Quadrupolar Arylamine-Functionalized 2,2′-Bibenzothiazoles with Enhanced Two-Photon Absorption
  Organic Letters, 23, 5512–5517,2021
 • M. Fecková, I. K. Kalis, T. Roisnel, P. le Poul, O. Pytela, M. Klikar, F. Robin-le Guen, F. Bureš, M. Fakis, and S Achelle, Photophysics of 9,9-dimethylacridan substituted phenylstyrylpyrimidines exhibiting long lived intramolecular charge transfer fluorescence and aggregation induced emission characteristics
  Chemistry A European Journal 27, 1145-1159,2021


Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής
 Αναστόπουλος Χάρης Περισσότερες Πληροφορίες
 • C. Anastopoulos and J. J. Halliwell, Generalised Uncertainty Relations and Long Time Limits for Quantum Brownian Motion Models
  Phys. Rev. D51, 6870,1995
 • C. Anastopoulos, Decoherence and Classical Predictability of Phase Space Histories
  Phys. Rev. E53, 4711,1996
 • C. Anastopoulos, Quantum Theory of Nonrelativistic Particles Interacting with Gravity
  Phys. Rev. D54, 1600,1996
 • C. Anastopoulos, Coarse Grainings and Irreversibility in Quantum Field Theory
  Phys. Rev. D56, 1009,1997
 • C. Anastopoulos, N-particle Sector of Field Theory as a Quantum Open System
  Phys. Rev. D56, 6702,1997
 • C. Anastopoulos and A. Zoupas, Non–Equilibrium Quantum Electrodynamics
  Phys. Rev. D58, 105006,1998
 • C. Anastopoulos, Preferred Consistent History Sets
  Int. J. Theor. Phys. 37, 2261,1998
 • C. Anastopoulos, Classical Limits of Quantum Field Theories
  Int. J. Theor. Phys. 38, 2721,1999
 • C. Anastopoulos, Information Measures and Classicality in Quantum Mechanics
  Phys. Rev. D59, 045001,1999
 • N. Savvidou and C. Anastopoulos, History Quantisation of Parameterised Systems Development of a General Algorithm
  Class. Quant. Grav. 17, 2463,2000
 • C. Anastopoulos, Quantum Fields in Non-Static Background: α Histories Perspective
  J. Math. Phys. 41, 617,2000
 • C. Anastopoulos and B. L. Hu, Two-level Atom-Field Interaction: Exact Master Equation for Non-Markovian Dynamics, Decoherence and Relaxation
  Phys. Rev. A62, 033821,2000
 • C. Anastopoulos, Continuous-time Histories: Observables, Probabilities, Phase Space Structure and the Classical Limit,
  J. Math. Phys. 42, 3225,2001
 • C. Anastopoulos, Quantum Correlation Functions and the Classical Limit
  Phys. Rev. D63, 125024,2001
 • C. Anastopoulos, Quantum Theory without Hilbert Spaces
  Found. Phys. 31, 2545,2001
 • C. Anastopoulos, Frequently Asked Questions about Decoherence
  Int. J. Theor. Phys. 41, 1573,2002
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, Quantum Mechanical Histories and the Berry Phase
  Int. J. Theor. Phys. 41, 529,2002
 • C. Anastopoulos, Quantum Processes on Phase Space
  Ann. Phys. 303, 273,2003
 • C. Anastopoulos, Quantum Vs.Stochastic Processes and the Role of Complex Numbers
  Int. J. Theor. Phys. 42, 1229,2003
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, Role of Phase Space Geometry in Heisenberg Uncertainty Relations
  Ann. Phys. 308, 329,2003
 • C. Anastopoulos, Coherent States of Spinning Relativistic Particles
  J. Phys. A: Math. Gen. 37, 8619,2004
 • C. Anastopoulos, On the Relation Between Quantum Mechanical Probabilities and Event Frequencies
  Ann. Phys. 313, 368,2004
 • C. Anastopoulos, Spin-Statistics Theorem and Geometric Quantization
  Int. J. Mod. Phys. A 19, 655,2004
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, History Minisuperspace Models
  Class. Quant. Grav. 22, 1841,2005
 • S. Shresta, C. Anastopoulos A. Dragulescu and B.L.Hu, Non-Markovian qubit dynamics in a thermal field bath: Relaxation, decoherence, and Entanglement
  Phys. Rev. A71, 022109,2005
 • C. Anastopoulos, Quantum Probabilities Vs. Event Frequencies
  Braz. J. Phys. 35, 503,2005
 • C. Anastopoulos, Classical versus Quantum Probability in Sequential Measurements
  Found. Phys. 36, 1601,2006
 • C. Anastopoulos, Some Remarks on the Role of Complex Numbers in Quantum Theory
  Int. J. Theor. Phys. 45, 1483,2006
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, Time-of-Arrival Probabilities and Quantum Measurements
  J. Math. Phys. 47, 122106,2006
 • C. Anastopoulos and B. L. Hu, Decoherence in Quantum Gravity: Issues and Critiques
  J. Phys.: Conf. Ser. 67, 012012,2007
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, Quantum probabilities for time-extended Alternatives
  J. Math. Phys. 48, 032106,2007
 • C. Anastopoulos and B. L. Hu, Intrinsic and Fundamental Decoherence: Issues and Problems
  Class. Quant. Grav. 25, 154003,2008
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, Time-of-Arrival Probabilities and Quantum Measurements: II Application to tunnelling times
  J. Math. Phys. 49, 022101 ,2008
 • C. Anastopoulos, Time-of-Arrival Probabilities and Quantum Measurements: III Decay of unstable states
  J. Math. Phys. 49, 022103,2008
 • C. Anastopoulos, Gravitational Backreaction in Cosmological Spacetimes
  Phys. Rev. D79, 084029,2009
 • C. Anastopoulos, S. Shresta and B. L. Hu, Non-Markovian Entanglement Dynamics of Two Qubits Interacting with a Common Electromagnetic Field
  Q. Inf. Proc. 8, 549,2009
 • C. Anastopoulos, S. Kechribaris and D. Mylonas, Generalized Uncertainty Relations and Entanglement Dynamics in Quantum Brownian Motion Models
  Phys. Rev. A82, 042119,2010
 • C. Fleming, N. Cummings, C.Anastopoulos and B. L. Hu, The Rotating-Wave Approximation: Consistency and Applicability from an Open Quantum System Analysis
  J. Phys A: Math. Theor. 43, 405304,2010
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, Consistent Thermodynamics for Spin Echoes
  Phys. Rev. E83, 021118,2011
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, Coherences of Accelerated Detectors and the Local Character of the Unruh Effect
  J. Math. Phys. 53, 012107,2012
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, Entropy of Singularities in Self-Gravitating Radiation
  Class. Quant. Grav. 29, 025004,2012
 • C. Fleming, N. Cummings, C.Anastopoulos and B. L. Hu, Non-Markovian Dynamics and Entanglement of Two-Level Atoms in a Common Field
  J. Phys A: Math. Theor. 45, 065301,2012
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, Time-of-Arrival Probabilities for General Particle Detectors
  Phys. Rev. A86, 012111,2012
 • C. Anastopoulos and B. L. Hu, A Master Equation for Gravitational Decoherence: Probing the Textures of Spacetime
  Class. Quant. Grav. 30, 165007,2013
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, Quantum Temporal Probabilities in Tunneling Systems
  Ann. Phys. 336, 281,2013
 • C. Anastopoulos and B. L. Hu, Problems with the Newton-Schrodinger equation
  New J. Phys. 16, 085007,2014
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, Real-time particle-detection probabilities in accelerated macroscopic detectors
  Gen. Rel. Grav. 47, 1842,2014
 • N. Savvidou and C. Anastopoulos, The thermodynamics of self-gravitating systems in equilibrium is holographic
  Class. Quant. Grav. 31, 055003,2014
 • C. Anastopoulos and B. L. Hu, Probing a Gravitational Cat State
  Class. Quant. Grav. 32, 165022,2015
 • M. Derakshani, C. Anastopoulos and B. L. Hu, Probing a Gravitational Cat State: Experimental Possibilities
  J. Phys: Conf. Ser. 701, 012015,2016
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, The thermodynamics of a black hole in equilibrium implies the breakdown of Einstein equations on a macroscopic near-horizon shell
  JHEP 2016, 144,2016
 • D. Moustos and C. Anastopoulos, Non-Markovian time evolution of an accelerated qubit
  Phys. Rev D95, 025020 ,2017
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, Path of a Tunneling Particle
  Phys Rev. A95 , 052120,2017
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, Time-of-Arrival Correlations
  Phys. Rev. A95, 032105 ,2017
 • C. Anastopoulos and B. L. Hu, Equivalence Principle for Quantum Systems: Dephasing and Phase Shift of Free-Falling Particles
  Class. Quant. Grav. 35, 035011,2018
 • C. Anastopoulos, Decays of Unstable Quantum States
  Int. J. Theor. Phys. 58 , 890 ,2019
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, Time of Arrival and Localization of Relativistic Particles
  J. Math. Phys. 60, 032301,2019
 • C. Anastopoulos and N. Savvidou, Multi-Time Measurements in Hawking Radiation: Information at Higher-Order Correlations
  Class. Quant. Grav. 37, 025015,2020
 Γουργουλιάτος Κωνσταντίνος - Νεκτάριος Περισσότερες Πληροφορίες
 • K.N. Gourgouliatos & C.S. Jeffery, On the angular momentum evolution of merged white dwarfs
  MNRAS, 371, 1381,2006
 • K.N. Gourgouliatos, D. Lynden-Bell, Fields from a relativistic magnetic explosion
  MNRAS, 391, 268,2008
 • K.N. Gourgouliatos, Self-similar magnetic arcades
  MNRAS, 385, 875,2008
 • A.A. Christou, F. Lewis, P. Roche, Y. Hashimoto, D. O'Donoghue, H. Worters, D.A.H. Buckley, T. Michalowski, D.J. Asher, A. Bitsaki, A. Psalidas, V. Tsamis, K.N. Gourgouliatos, A. Liakos, M.G. Hidas, T.M. Brown, Observational detection of eight mutual eclipses and occultations between the satellites of Uranus
  A&A 497, 589,2009
 • K.N. Gourgouliatos, Relativistic magnetohydrodynamics
  The Observatory, 129, 396,2009
 • K.N. Gourgouliatos, Relativistically expanding cylindrical electromagnetic fields
  MNRAS, 396, 2399,2009
 • K.N. Gourgouliatos & N. Vlahakis, Relativistic expansion of a magnetized fluid
  Astrophysical and Geophysical Fluid Dynamics 104, 431,2010
 • K.N. Gourgouliatos, J. Braithwaite & M. Lyutikov, Structure of magnetic fields in intracluster cavities
  MNRAS, 409, 1660,2010
 • M. Lyutikov & K.N. Gourgouliatos,, Coronal mass ejections as expanding force-free structures
  Solar Physics 270, 537,2011
 • K.N. Gourgouliatos & D. Lynden-Bell, Corotating light cylinders and Alfvén waves
  MNRAS, 410, 257,2011
 • K.N. Gourgouliatos & M. Lyutikov, Dynamics of rising magnetic cavities and UHECR acceleration in clusters of galaxies
  MNRAS, 420, 505,2012
 • K.N. Gourgouliatos, Ch. Fendt, E. Clausen-Brown, M. Lyutikov, Magnetic field structure of relativistic jets without current sheets
  MNRAS, 419, 3048,2012
 • B. B. P. Perera, D. Lomiashvili, K. N. Gourgouliatos, M. A. McLaughlin, M. Lyutikov, PSR J0737−3039B: A probe of radio pulsar emission heights
  ApJ, 750, 130,2012
 • Archibald, R. F.; Kaspi, V. M.; Ng, C. -Y.; Gourgouliatos, K. N.; Tsang, D.; Scholz, P.; Beardmore, A. P.; Gehrels, N.; Kennea, J. A., An anti-glitch in a magnetar
  Nature, 497, 591-593,2013
 • K.N. Gourgouliatos, A. Cumming, A. Reisenegger, C. Armaza, M. Lyutikov, J.A. Valdivia, Hall equilibria with toroidal and poloidal fields: application to neutron stars
  MNRAS, 434, 2480,2013
 • D. Tsang & K.N. Gourgouliatos, Timing Noise in Pulsars and Magnetars and the Magnetospheric Moment of Inertia
  ApJ Letters, 773, 17,2013
 • K.N. Gourgouliatos, A. Cumming, Hall Attractor in Axially Symmetric Magnetic Fields in Neutron Star Crusts
  Physical Review Letters, 112, 171101,2014
 • K.N. Gourgouliatos & A. Cumming, Hall effect in neutron star crusts: evolution, endpoint and dependence on initial conditions
  MNRAS, 438, 1618,2014
 • K.N. Gourgouliatos & A. Cumming, Hall drift and the braking indices of young pulsars
  MNRAS, 446, 1121,2015
 • K.N. Gourgouliatos, T. Kondic, M. Lyutikov, R. Hollerbach, Magnetar Activity via the Density Shearing Instability in Hall-MHD
  MNRAS Letters, 453, 93,2015
 • K.N. Gourgouliatos, T. Wood, R. Hollerbach, Magnetic field evolution in magnetar crusts through three-dimensional simulations
  Proceedings of the National Academy of Sciences, 113, 3944-3949,2016
 • K.N. Gourgouliatos & R. Hollerbach, Resistive Tearing Instability in Electron-MHD: Application to Neutron Star Crusts
  MNRAS, 463, 3381,2016
 • K.N. Gourgouliatos & R. Hollerbach , Magnetic Axis Drift and Magnetic Spot Formation in Neutron Stars with Toroidal Fields
  ApJ, 562, 12,2018
 • K.N. Gourgouliatos, R. Hollerbach, R.F. Archibald, Modelling neutron star magnetic fields
  Astronomy and Geophysics, 59, 37,2018
 • K.N. Gourgouliatos, S.S. Komissarov, Reconfinement and loss of stability in jets from active galactic nuclei
  Nature Astronomy, 2, 167-171,2018
 • K.N. Gourgouliatos & S.S. Komissarov , Relativistic Centrifugal Instability
  MNRAS Letters, 475, 125,2018
 • K.N. Gourgouliatos & Paolo Esposito, Strongly magnetised pulsars: explosive events and evolution
  The Physics of Neutron Stars, 66,2018
 • R.D. Ferdman, R.F. Archibald, K.N. Gourgouliatos, V.M. Kaspi, The Glitches and Rotational History of the Highly Energetic Young Pulsar PSR J0537-6910
  ApJ, 852, 123,2018
 • C. Prior & K.N. Gourgouliatos, bservational signatures of magnetic field structure in relativistic AGN jets
  A&A 622, 122,2019
 • K.N. Gourgouliatos & D. Lynden-Bell, Coupled axisymmetric pulsar magnetospheres
  MNRAS, 482, 1942,2019
 • V. Karageorgopoulos, K.N. Gourgouliatos, I. Contopoulos , Current closure through the neutron star crust
  MNRAS, 487, 3333,2019
 • S. Komissarov, K.N. Gourgouliatos, J. Matsumoto , Magnetic inhibition of the centrifugal instability
  MNRAS, 488, 4061,2019
 • S.K. Lander & K.N. Gourgouliatos, Magnetic-field evolution in a plastically failing neutron star crust
  MNRAS, 486, 4130,2019
 • A. Acharyya et al., Monte Carlo studies for the optimisation of the Cherenkov Telescope Array layout
  Astroparticle Physics, 111, 35,2019
 • K.N. Gourgouliatos & Jose Pons, Nonaxisymmetric Hall instability: A key to understanding magnetars
  Physical Review Research, 1, 032049,2019
 • K.N. Gourgouliatos, R. Hollerbach, & A. Igoshev , Powering central compact objects with a tangled crustal magnetic field
  MNRAS, 495, 1692,2020
 • Andrei P. Igoshev, Rainer Hollerbach, Toby Wood & Konstantinos N. Gourgouliatos , Strong toroidal magnetic fields required by quiescent X-ray emission of magnetars
  Nature Astronomy, ,2020
 • D. De Grandis, D., R. Turolla, T.S. Wood, S. Zane, R. Taverna, K.N. Gourgouliatos, Three-dimensional Modeling of the Magnetothermal Evolution of Neutron Stars: Method and Test Cases
  ApJ, 903, 40,2020
 • Acharyya, A. et al. , Sensitivity of the Cherenkov Telescope Array to a dark matter signal from the Galactic centre
  Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Issue 01., article id. 057,2021
 Γερογιάννης Βασίλειος Περισσότερες Πληροφορίες
 • Tokis, J.N., & Geroyannis, V.S., Clarification on the law of angular momentum
  Ap&SS 41, 475-480,1976
 • Geroyannis, V.S., & Tokis, J.N., Rotational dynamics of a deformable medium
  Ap&SS 51, 409-427,1977
 • Geroyannis, V.S., Tokis, J.N., & Valvi, F.N., A second-order perturbation theory for differentially rotating gaseous polytropes
  Ap&SS 64, 359-389,1979
 • Geroyannis, V.S., & Antonacopoulos, G.A., Differentially rotating gaseous polytropes: construction of a solar model with constant mass
  Ap&SS 70, 161-171,1980
 • Drymonitou, M.A., Geroyannis, V.S., & Goudas, C.L., Numerical treatment of the unsteady hydromagnetic thermal boundary layer problem
  Ap&SS 71, 87-100,1980
 • Geroyannis, V.S., Rotational dynamics of a deformable medium: further generalization
  Ap&SS 73, 453-467,1980
 • Geroyannis, V.S., & Tokis, J.N., The Eulerian equations for differentially rotating gaseous polytropes
  Ap&SS 68, 125-135,1980
 • Geroyannis, V.S., & Antonacopoulos, G.A., Rotational evolution of solar-type stars
  Ap&SS 79, 367-378,1981
 • Geroyannis, V.S., & Antonacopoulos, G.A., Structure-distortion of polytropic stars by differential rotation: third-order perturbation theory
  Ap&SS 74, 97-110,1981
 • Tokis, J.N., & Geroyannis, V.S., Unsteady hydromagnetic rotating flow near an oscillating plate
  Ap&SS 75, 393-405,1981
 • Geroyannis, V.S., Rotational dynamics of celestial bodies: generalized rotation and consideration of angular momentum
  Ap&SS 102, 255-261,1984
 • Geroyannis, V.S., Third-order perturbation theory for rotating polytropic stars
  A&A 141, 425-429,1984
 • Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N., Chandrasekhar\'s perturbation method-oriented theories: third-order results for uniformly and differentially rotating polytropic stars; reliability and accuracy of first- and second-order results for uniform rotation
  ApJ 299, 695-705,1985
 • Geroyannis, V.S., Dynamical and kinematical near homoaxial rotations suitable for representation of nonuniformly rotating stars with extended atmospheres
  Ap&SS 117, 245-260,1985
 • Geroyannis, V.S., Rotational dynamics of celestial bodies, II: particular and reducible near homoaxial rotations simulating nonuniformly rotating stars; definition and construction of preferred frames
  Ap&SS 114, 175-189,1985
 • Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N., Chandrasekhar\'s perturbation method-oriented theories up to third order for uniformly and differentially rotating polytropic stars: error-removing techniques
  Ap&SS 126, 119-132,1986
 • Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N., Numerical implementation of a perturbation theory up to third order for rotating polytropic stars: application to a solar model,
  Ap&SS 123, 273-295,1986
 • Geroyannis, V.S., Stellar models under homoaxial rotation: respective Eulerian equation; simulation of nonuniformly rotating stars
  Ap&SS 120, 43-59,1986
 • Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N., Third-order perturbation theory: structure parameters of uniformly rotating polytropic stars; improvement and accuracy of the results
  ApJS 62, 363-371,1986
 • Valvi, F.N., & Geroyannis, V.S., Analytic inverses and determinants for a class of matrices
  IMA J. of Numerical Analysis 7, 123-128,1987
 • Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N., Numerical implementation of a perturbation theory up to third order for rotating polytropic stars: structure parameters under differential rotation,
  ApJ 312, 219-226,1987
 • Geroyannis, V.S., A complex-plane strategy for computing rotating polytropic models: efficiency and accuracy of the complex first-order perturbation theory
  ApJ 327, 273-283,1988
 • Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N., Chandrasekhar\'s perturbation method-oriented theories up to third order: structure parameters for rotating polytropic stars
  ApJS 66, 139-149,1988
 • Geroyannis, V.S., Valvi, F.N., & Antonacopoulos, G.A., Higher-order perturbation theories for rotating polytropic stars: the numerical approach
  IN MEMORIAM D. KOTSAKIS, Athens, 127-136,1988
 • Geroyannis, V.S., & Hadjopoulos, A.A., Models of white dwarfs under rapid uniform or differential rotation; numerical approach: the approximative phase
  Ap&SS 149, 313-322,1988
 • Geroyannis, V.S., & Hadjopoulos, A.A, Models of white dwarfs under rapid uniform or differential rotation: numerical results
  ApJS 70, 661-677,1989
 • Geroyannis, V.S., & Flogaitis, C.J., Secular variations in the restricted problem: a numerical technique for studying stability of equilibrium solutions
  Ap&SS 162, 71-84,1989
 • Geroyannis, V.S., & Flogaitis, C.J., The secular variations in the restricted problem: an explicit numerical approach
  Ap&SS 155, 85-103,1989
 • Geroyannis, V.S., A complex-plane strategy for computing rotating polytropic models: numerical results for strong and rapid differential rotation
  ApJ 350, 355-366,1990
 • Geroyannis, V.S., & Hadjopoulos, A.A., Models of white dwarfs distorted by magnetic field and differential rotation: numerical approach
  Ap&SS 167, 29-39,1990
 • Geroyannis, V.S., Rotating viscopolytropic models
  Ap&SS 167, 13-20,1990
 • Flogaitis, C.J., Geroyannis, V.S., & Antonacopoulos, G.A., The secular variations in the restricted problem\'s sixth-order theory and stability: an explicit numerical approach
  Ap&SS 167, 139-159,1990
 • Geroyannis, V.S., & Hadjopoulos, A.A., White dwarfs with magnetic field and differential rotation
  Ap&SS 169, 197-198,1990
 • Geroyannis, V.S., An iterative numerical technique for computing rotating viscopolytropic models
  Ap&SS 186, 27-56,1991
 • Flogaitis, C.J., Geroyannis, V.S., & Antonacopoulos, G.A., Implementation of an explicit numerical method to the study of stability of asteroids with large eccentricities and inclinations
  Earth, Moon, and Planets 52, 65-67,1991
 • Geroyannis, V.S., & Hadjopoulos, A.A., Models of white dwarfs under rapid uniform or differential rotation: numerical results II
  ApJS 75, 499-506,1991
 • Geroyannis, V.S., Implementation of a complex-plane strategy to the computation of rotating polytropic models
  Ap&SS 190, 43-55,1992
 • Geroyannis, V.S., & Hadjopoulos, A.A., Models of white dwarfs with magnetic field and differential rotation
  ApJS 81, 377-385,1992
 • Geroyannis, V.S., & Sidiras, M.G., The effect of toroidal magnetic field and diferential rotation on self-gravitating polytropic models
  Ap&SS 190, 139-144,1992
 • Geroyannis, V.S., A Global polytropic model for the solar system: planetary distances and masses resulting from the complex Lane-Emden differential equation
  Earth, Moon, and Planets 61, 131-139,1993
 • Geroyannis, V.S., Rotating viscopolytropic models: energy dissipation and differential rotation setup
  Ap&SS 203, 267-273,1993
 • Dallas, T.G., & Geroyannis, V.S., The boundary conditions for relativistic polytropic fluid spheres
  Ap&SS 201, 249-271,1993
 • Geroyannis, V.S., & Sidiras, M.G., The effect of toroidal magnetic field and differential rotation on self-gravitating polytropic models II
  Ap&SS 201, 229-241,1993
 • Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N., The inverse planetary problem: a numerical treatment
  Earth, Moon, and Planets 63, 15-21,1993
 • Geroyannis, V.S. , Zatrikean pregeometry as a tool for modelling in theoretical astrophysics
  Ap&SS 199, 53-76,1993
 • Geroyannis, V.S., & Dallas, T.G., Zatrikean pregeometry: number of alyssoids and the dilation factors
  Ap&SS 200, 117-127,1993
 • Geroyannis, V.S., & Dallas, T.G., Zatrikean pregeometry: simple cosmological scenarios
  Ap&SS 201, 117-127,1993
 • Geroyannis, V.S., & Papasotiriou, P.J., An iterative technique for computing rotating white dwarf models
  ApJS 90, 501-510,1994
 • Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N.: , Application of a global polytropic model to the Jupiter\'s system of satellites: a numerical treatment,
  Earth, Moon, and Planets 64, 217-225,1994
 • Geroyannis, V.S., & Dallas, T.G., Comments on a global polytropic model for the Solar and Jovian systems
  Earth, Moon, and Planets 65, 15-19,1994
 • Geroyannis, V.S., & Sidiras, M.G., Rotating viscopolytropic models: dissipative effects under the influence of a toroidal magnetic field
  Ap&SS 232, 149-166,1995
 • Geroyannis, V.S., & Papasotiriou, P.J., Rotating magnetic white dwarf models
  Ap&SS 249, 279-294,1997
 • Geroyannis, V.S., & Papasotiriou, P.J., Periods and other physical parameters of critically distorted, or almost spherically shaped, rotating magnetic white dwarfs
  ApJS 121, 219-231,1999
 • Geroyannis, V.S., & Papasotiriou, P.J., Spin-up and Spin-down of rotating magnetic white dwarfs: a straightforward numerical approach
  ApJ 534, 359-366,2000
 • Papasotiriou, P.J., & Geroyannis, V.S., Physical characteristics of critically distorted, or almost spherically shaped, rotating magnetic polytropic models
  Ap&SS 278, 327-345,2001
 • Papasotiriou, P.J., & Geroyannis, V.S., A numerical study of the rotational behavior of the white dwarf in DQ Herculis
  Ap&SS 281, 613-622,2002
 • Papasotiriou, P.J., & Geroyannis, V.S., A Scilab program for computing rotating magnetic compact objects
  IJMPC (Computational Physics) 13, 297-314,2002
 • Geroyannis, V.S., Rotational behavior of magnetic white dwarfs: numerical study of a turnover scenario
  ApJS 141, 485-502,2002
 • Geroyannis, V.S., & Papasotiriou, P.J., A numerical study of the rotational behavior of the white dwarf in DQ Herculis, II: the turn-over scenario
  Ap&SS 283, 241-251,2003
 • Papasotiriou, P.J., & Geroyannis, V.S., A Scilab program for computing general relativistic models of rotating neutron stars by implementing Hartle’s perturbation method,
  IJMPC (Computational Physics) 14, 321-350,2003
 • Papasotiriou, P.J., Geroyannis, V.S., & Sanidas, S.A., Numerical methods for solving the relativistic Oppenheimer-Volkoff equations
  IJMPC (Computational Physics) 18, 1735-1746,2007
 • Geroyannis, V.S., & Katelouzos, A.G., Numerical treatment of Hartle\'s perturbation method for differentially rotating neutron stars simulated by general-relativistic polytropic models
  IJMPC (Computational Physics) 19, 1863-1908,2008
 • Geroyannis, V.S., Katelouzos, A.G., & Valvi, F.N., Magnetized rotating neutron stars simulated by general-relativistic polytropic models: the numerical treatment
  IJMPC (Computational Physics) 22, 1107-1137,2011
 • Geroyannis, V.S., & Sfaelos, I.E., Numerical treatment of rotating neutron stars simulated by general-relativistic polytropic models: a complex-plane strategy
  IJMPC (Computational Physics) 22, 219-248,2011
 • Geroyannis, V.S., & Valvi, F.N., A Runge-Kutta-Fehlberg code for the complex plane: comparing with similar codes by applying to polytropic models
  IJMPC (Computational Physics) 23, 1250038(1-15).,2012
 • Valvi, F.N., & Geroyannis, V.S., Explicit inversion for two Brownian-type matrices
  Applied Mathematics 2012, 3, 1068-1073,2012
 • Sfaelos, I., & Geroyannis, V., Third-order corrections and mass-shedding limit of rotating neutron stars computed by a complex-plane strategy
  International Journal of Astronomy and Astrophysics 2012, 2, 210-217,2012
 • Katelouzos, A., & Geroyannis, V., Computing differentially rotating neutron stars obeying realistic equations of state by using Hartle’s perturbation method
  International Journal of Astronomy and Astrophysics 2013,3, 217-226,2013
 • Valvi, F.N., & Geroyannis, V.S., Counting and computing the eigenvalues of a complex tridiagonal matrix, lying in a given region of the complex plane
  IJMPC (Computational Physics) 24, 1350008(1-10),2013
 • Geroyannis, V., & Valvi, F., Parallelizing a code for counting and computing eigenvalues of complex tridiagonal matrices and roots of complex polynomials
  Applied Mathematics 2013, 4, 797-802,2013
 • Geroyannis, V.S., & Karageorgopoulos, V.G., Computing rotating polytropic models in the post-Newtonian approximation: the problem revisited
  New Astronomy 28, 9-16,2014
 • V.C. Loukopoulos, G.A Katsiaris and G.T. Karahalios, A steady-state solver for the simulation of Taylor vortices in spherical annular flow
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 192, 2993-3003 ,2003
 • V.C. Loukopoulos, D. Gavril, G. Karaiskakis, An Inverse Gas Chromatographic Instrumentation for the Study of Carbon Monoxide’s Adsorption on Rh/SiO2 Catalyst, Under Hydrogen-Rich Conditions
  Instrumentation Science & Technology, Vol. 31 (2), 165-181 ,2003
 • V.C. Loukopoulos, E.E. Tzirtzilakis, Biomagnetic channel flow in spatially varying magnetic field
  International Journal of Engineering Science, Vol. 42, 571-590,2004
 • V.C. Loukopoulos, D. Gavril, G. Karaiskakis and N.A. Katsanos, Gas chromatographic investigation of the competition between mass transfer and kinetics on a solid catalyst
  J. Chromatogr A., Vol 1061/1, 55-73 ,2004
 • D. Gavril, V.C. Loukopoulos, and G. Karaiskakis, Study of CO dissociative adsorption over Pt and Rh catalysts by Inverse Gas Chromatography
  Chromatographia. 59(11), 721-729 ,2004
 • Khan Rashid Atta, Dimitrios Gavril, Vassilios Loukopoulos and George Karaiskakis, Study of the Influence of Surfactants on the Transfer of Gases into Liquids by Inverse Gas Chromatography
  J. Chromatogr A, Vol. 1023, 287-296 ,2004
 • V.C. Loukopoulos, G.T. Karahalios, Taylor vortices in annular spherical flow at large aspect ratios
  Physics of Fluids, Vol. 16 (7), 2708-2711 ,2004
 • D. Gavril, V. Loukopoulos, A. Georgaka, A. Gabriel, G. Karaiskakis, Inverse gas chromatographic investigation of the effect of hydrogen in carbon monoxide adsorption over silica supported Rh and Pt-Rh alloy catalysts, under hydrogen-rich conditions
  J. Chromatogr. A, Vol. 1087 (1-2), 158-168 ,2005
 • V.C. Loukopoulos, Taylor vortices in annular heated spherical flow at medium and large aspect ratios
  Physics of Fluids, Vol. 17 (1), 0181081-0181084 ,2005
 • V.C. Loukopoulos, A numerical technique for the solution of the Navier-Stokes equations of unsteady flow
  Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 195, 534-550 ,2006
 • E.E. Tzirtzilakis, V.C. Loukopoulos, Biofluid flow in channel under the action of a uniform localized magnetic field
  Computational Mechanics, Vol. 36, 360-374 ,2006
 • V.C. Loukopoulos, Flow in a Slightly Differentially Rotating Spherical Shell
  Wseas Transactions on Fluid Mechanics, Vol. 1(6), 542-549 ,2006
 • D. Gavril, A. Georgaka, V. Loukopoulos, G. Karaiskakis, B.E. Nieuwenhuys, On The Mechanism of Selective CO Oxidation on Nanosized Au/γ-Al2O3 Catalysts
  Gold Bull., Vol. 39, 192-199,2006
 • N.A. Katsanos, J. Kapolos, D. Gavril, N. Bakaoukas, V. Loukopoulos, Ath. Koliadima and G. Karaiskakis, Time distribution of adsorption entropy of gases on heterogeneous surfaces by reversed-flow gas chromatography
  J. Chromatogr. A, Vol. 1127, 221-227 ,2006
 • E.E. Tzirtzilakis, M. Xenos, V.C. Loukopoulos and N.G. Kafoussias, Turbulent biomagnetic fluid flow in a rectangular channel under the action of a localized magnetic field
  International Journal of Engineering Science, Vol. 44, 1205-1224,2006
 • D. Gavril, A. Georgaka, V. Loukopoulos, G. Karaiskakis, Gas chromatographic investigation of the effects of hydrogen and temperature on the nature of the active sites related to CO adsorption on nanosized Au/γ-Al2O3
  J. Chromatogr. A, Vol. 1164, 271-280 ,2007
 • D. Gavril, A. Georgaka, V. Loukopoulos, G. Karaiskakis, Inverse gas chromatographic investigation of the active sites related to CO adsorption over Rh/SiO2 catalysts in excess of hydrogen
  J. Chromatogr. A, Vol. 1160, 289-298 ,2007
 • N. Niakas, V.C. Loukopoulos and C. Douskos, An Accurate Numerical Solver on Second Order PDEs with Variable Coefficients in Three Dimensions
  Applied Mathematics and Computation, Vol. 204 , 50-57,2008
 • A. Georgaka, D. Gavril, V. Loukopoulos, G. Karaiskakis, BE Nieuwenhuys, H(2) and CO(2) coadsorption effects in CO adsorption over nanosized Au/gamma-Al(2)O(3) catalysts
  J Chromatogr A., Vol. 1205, 128-36,2008
 • V.C. Loukopoulos and I.K. Kalavrouziotis, Reuse of municipal reclaimed wastewater for the irrigation in soils and plants: Aitoloakarnania in Western Greece as an example
  Fresenius Environmental Bulletin 17 (4), 434-438,2008
 • G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and G.C. Nikiforidis, An accurate, stable and efficient domain-type meshless method for the solution of MHD flow problems
  Journal of Computational Physics, Vol. 228, 8135-8160,2009
 • N. Niakas, V.C. Loukopoulos and C. Douskos, FDM on Second-Order Partial Differential Equations in 3D
  Mathematical and Computer Modelling, Vol. 52, 278-283,2010
 • G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and G.C. Nikiforidis, Meshfree point collocation schemes for 2D steady state incompressible Navier-Stokes equations in velocity-vorticity formulation for high values of Reynolds number
  Computer Modeling in Engineering & Sciences (CMES), Vol. 59, 31-64,2010
 • G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and G.C. Nikiforidis, Numerical solution of non-isothermal fluid flows using local radial basis functions (LRBF) interpolation and a velocity-correction method
  Computer Modeling in Engineering & Sciences (CMES), Vol. 64, 187-212,2010
 • V.C. Loukopoulos, G.C. Bourantas, E.D. Skouras and G.C. Nikiforidis, Localized meshless point collocation (LMPC) method for time-dependent magnetohydrodynamics (MHD) flow through pipes under a variety of wall conductivity conditions
  Computational Mechanics, Vol. 47, 137-159,2011
 • E.D. Skouras, G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos and G.C. Nikiforidis, Truly meshless localized type techniques for the steady-state heat conduction problems for isotropic and functionally graded materials
  Boundary Elements Analysis in Engineering, Vol. 35, 452-464,2011
 • G.C. Bourantas and V.C. Loukopoulos, A localized RBF meshfree method for the numerical solution of the KdV-Burger’s equation
  Computer Modeling in Engineering & Sciences (CMES), Vol. 86 , 275-300,2012
 • A.N. Kalarakis, G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and V.N. Burganos, Lattice-Boltzmann and meshless point collocation solvers for fluid flow and conjugate heat transfer
  International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 70, 1428-1442,2012
 • V.C. Loukopoulos and G.C. Bourantas , MLPG6 for the solution of incompressible flow equations
  Computer Modeling in Engineering & Sciences (CMES), Vol. 88, 531-558,2012
 • G.C. Bourantas, D. Korfiatis, V.C. Loukopoulos and K- Thoma, Numerical simulation of the unsteady nonlinear heat transfer problems. Application on nanosecond laser annealing of Si
  Applied Surface Science, Vol. 258, 7266-7273,2012
 • G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, A meshless scheme for incompressible fluid flow using a velocity-pressure correction method
  Computers and Fluids, Vol. 88, 189-199,2013
 • G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and V.N. Burganos, Heat transfer and natural convection of nanofluids in porous media
  European Journal of Mechanics - B/Fluids, ,2013
 • G.C. Bourantas, E.D. Skouras, V.C. Loukopoulos and G.C. Nikiforidis, Natural convection of nanofluids flow with “nanofluid-oriented” models of thermal conductivity and dynamic viscosity in the presence of heat source
  International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 23, 248-274,2013
 • V.C. Loukopoulos, G.T. Messaris, G.C. Bourantas, Numerical Solution of the Incompressible Navier-Stokes Equations in Primitive Variables and Velocity-Vorticity Formulation
  Applied Mathematics and Computation, Vol. 222, 575-588,2013
 • G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, V.N. Burganos and G.C. Nikiforidis, A meshless point collocation treatment of transient bioheat problems
  International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, Vol. 30, 587–601,2014
 • G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, MHD natural-convection flow in an inclined square enclosure filled with a micropolar-nanofluid
  International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 79, 930-944,2014
 • G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, Modeling the natural convective flow of micropolar nanofluids
  International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 68, 35-41,2014
 • George C. Bourantas, Mehdi Ghommem, George C. Kagadis, Konstantinos Katsanos, Vassilis C. Loukopoulos, Vasilis N. Burganos, and George C. Nikiforidis, Real-time tumor ablation simulation based on the dynamic mode decomposition method
  Medical Physics, Vol. 41, 053301,2014
 • V.C. Loukopoulos and G.C. Bourantas, Solution of two-dimensional linear and nonlinear unsteady Schrödinger equation using “quantum hydrodynamics” formulation with a MLPG Collocation method
  CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, Vol. 103, 49-70,2014
 • V.C. Loukopoulos, Criteria and Limits for Flow Modes of the Spherical Taylor-Couette Problem in Medium and Wide Gaps
  Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering, Vol. 15, 825-846,2015
 • G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, H.A. Chowdhuty, G.R. Joldes, K. Miller and S. P.A. Bordas, An implicit potential method along with a meshless technique for incompressible fluid flows for regular and irregular geometries in 2D and 3D
  Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 77, 97–111,2017
 • G. C. Bourantas, K. A. Mountris, V. C. Loukopoulos, L. Lavier and K. Miller, Strong-form approach to elasticity: hybrid Finite Difference – Meshless Collocation Method (FDMCM)
  Applied Mathematical Modelling, Vol. 57, 316-338,2018
 • G.C. Bourantas, V.C. Loukopoulos, G.R. Joldes, A. Wittek and K. Miller, An explicit meshless point collocation method for electrically driven magnetohydrodynamics MHD) flow
  Applied Mathematics and Computation, Vol. 348, 215–233,2019
 • 44. George Bourantas, Benjamin Zwick, Grand Joldes, Vassilios Loukopoulos, Angus Tavner, Adam Wittek, Karol Miller, An explicit meshless point collocation solver for incompressible Navier-Stokes equations
  Fluids, Vol. 4, 164,2019
 • DS Lampropoulos, GC Bourantas, BF Zwick, GC Kagadis, A Wittek, K Miller, VC Loukopoulos, Immersed boundary finite element method for blood flow simulation
  arXiv preprint arXiv:2007.13411, ,2020
 • DS Lampropoulos, GC Bourantas, BF Zwick, GC Kagadis, A Wittek, K Miller, VC Loukopoulos, Intracranial hemodynamics simulations: An efficient and accurate immersed boundary scheme
  arXiv preprint arXiv:2007.13411, ,2020
 • CostasPapadopoulos, Eleni K. Efthimiadou, Michael Pissas, David Fuentes, Nikolaos Boukos, Vassilios Psycharis, George Kordas, Vassilios C. Loukopoulos and George C. Kagadis, Magnetic Fluid Hyperthermia Simulations in Evaluation of SAR Calculation Methods
  Physica Medica, Vol. 71, 39–52,2020
 • Nikolaos P. Karagiannakis, George C. Bourantas, Eugene D. Skouras, Vassilios C. Loukopoulos, Karol Miller, Vasilis N. Burganos, Modeling the natural convection flow in a square porous enclosure filled with a micropolar nanofluid under magnetohydrodynamic conditions
  Applied Sciences, Appl. Sci. 2020, 10, 1633,2020
 • V. C. Loukopoulos, G. C. Bourantas and K. Miller, Study of the thermo-magneto-hydrodynamic flow of micropolar-nanofluid in square enclosure using dynamic mode decomposition and proper orthogonal decomposition
  European Journal of Mechanics / B Fluids, Vol. 84, 272–288,2020
 • Ioannis D. Boutopoulos, Dimitrios S. Lampropoulos, George C.Bourantas, Karol Miller and Vassilios C. Loukopoulos, Two Phase Biofluid Flow Model for the Magnetic Drug Targeting
  Symmetry, special issue on “Fluid Mechanics Physical Problems and Symmetry”, Symmetry 2020, 12, 1083,2020
 Ζδέτσης Αριστείδης Περισσότερες Πληροφορίες
 • Aristides D. Zdetsis, A critical Review of the shell model with reference to the O18 nucleus
  Master’s dissertation, Thomas Jefferson University, ,1972
 • C.S. Wang, J.M. Chen, R. Becker and A.D. Zdetsis, Second order Raman spectrum and Phonon Density of States of Silicon
  Phys. Lett. A 44, 517,1973
 • Aristides D. Zdetsis, Lattice dynamics of Crystals with diamond Structure
  Ph.D. dissertation, Thomas Jefferson University, ,1976
 • A. D. Zdetsis, An extended Born-Von Karman scheme for the diamond structure
  Phys. Lett. A 60, 63,1977
 • A. D. Zdetsis, On the Lattice Dynamics of Grey Tin
  Journal of Phys. And Chemistry of Solids 38, 1113,1977
 • D.A. Papaconstantopoulos, A.D. Zdetsis, E.N. Economou, Band Structure and electron-phonon interaction in lead
  Solid State Communications 27, 1189,1978
 • A. D. Zdetsis, Extended Born Von Karman Calculations of the diamond type crystals
  proceedings of the International Conference on Lattice Dynamics Paris, France 1977. Flamarion Press, 45-47,1978
 • A. D. Zdetsis, A parallel Born-Von Karman Study of Diamond and the Diamond type crystals
  Chemical Phys. 40, 345,1979
 • A.D. Zdetsis and C. Wang, Lattice dynamics of Ge and Si using the Born-Von Karman model
  Phys. Rev. B 19, 2999,1979
 • A.D. Zdetsis, Non Hermitian Dynamical Matrices in Phenomenological Lattice Dynamics
  Phys. Lett. A 71, 367,1979
 • A.D. Zdetsis, E.N. Economou and D.A. Papaconstantopoulos, Theoretical calculation of Tc for Lead
  Le Journal de Physique Lett. 40, L253,1979
 • A.D. Zdetsis, D.A. Papaconstantopoulos, E.N. Economou, Ab-initio Band Structure of Lead
  Journal of Phys. F: Metal Phys. 10, 1149,1980
 • A. D. Zdetsis, On the two phonon bound state in Diamonnd
  Solid State Communications 34, 199,1980
 • G. Papavassiliou and A.D. Zdetsis, Optical properties of Pd(dapn) Pt(dapn)2(I2(C104)4 and Related Compounds, Bulk and Thin Deposits
  J.C.S. Faraday transactions II 76, 104,1980
 • G.A. Nrothrop, W. Dietsche, A.D. Zdetsis, and J.P. Wolfe, Focusing of Dispersive phonons in Ge
  Journal de Physique C6, 42, 209,1981
 • A.D. Zdetsis, E.N. Economou and D.A. Papaconstantopoulos, Non-rigid muffin-tin calculations of the electron-phonon interaction
  Phys. Rev. B 24, 3115,1981
 • A.D. Zdetsis and A. Barry Kunz, Cluster adsorption of Argon on Alumina
  Phys. Rev. B 26, 4756,1982
 • A.D. Zdetsis and D. Miliotis, Theoretical interpretation of the measured X-ray spectrum of Beryllium in the region of the Raman Band
  Solid State Comm. 42, 227,1982
 • E.N. Economou, C.M. Soukoulis and A.D. Zdetsis, Localized states in disordered systems as bound states in potential wells
  Phys. Rev. B 30, 1686,1984
 • C.A. Nicolaides, A.D. Zdetsis and A.N. Andriotis, State specific many electron theory of core levels in metals. The 1s binding energy of Be metal
  Solid State Commun. 50, 857,1984
 • C.A. Nicolaides and A.D. Zdetsis, Theory of chemical reactions and vibronically excited H2(B1Σu+): Noble gas dihydrides
  J.Chem. Phys. 80, 1900,1984
 • A.D. Zdetsis and A. Barry Kunz, Ab initio cluster study of Ni adsorption on alumina
  Phys. Rev. B 32, 6358,1985
 • E.N. Economou, A.D. Zdetsis and D.A. Papaconstantopoulos, Calculation of Physical quantities in a-SiH
  Journal of Non-crystalline Solids, 77/78, 147,1985
 • D.A. Papaconstantopoulos, E.N. Economou and A.D. Zdetsis, Calculations of the electronic and transport properties in a-Si-GeH alloys
  Proceedings of the 17th International Conference on the physics of Semiconductors, Springer-Verlag, 795-798,1985
 • E.N. Economou, C.M. Soukoulis, A.D. Zdetsis, Conductivity in disordered systems
  Phys. Rev. B 31, 6483,1985
 • A.D. Zdetsis, E.N. Economou, D.A. Papaconstantopoulos and N. Flytzanis, Electronic and transport properties of hydrogenated amorphous silicon
  Phys. Rev. B 31, 2410,1985
 • C.M. Soukoulis, M.H. Cohen, E.N. Economou and A.D. Zdetsis, Electronic structure at band edges
  Journal of Non-crystalline Solids, 77/78, 47,1985
 • A.D. Zdetsis, C.M. Soukoulis, E.N. Economou and G.S. Grest, Localization in two and three dimensional systems away from the band center
  Phys. Rev. B 32, 7811,1985
 • E.N. Economou, C.M. Soukoulis, M.H. Cohen, A.D. Zdetsis, Quantitative results near the band edges of disordered systems
  Phys. Rev. B 31, 6172,1985
 • A. D. Zdetsis, A CPA description of the electronic properties of a-GeH, a-SiH and a-SiGeH, in Hydrogen in disordered and amorphous Solids
  Plenum publishing Co, New York, 27-38,1986
 • A. D. Zdetsis, Crystal and electronic structure of metallic lithium at low temperatures
  Phys. Rev. B 34, 7666,1986
 • A.D. Zdetsis, C.M. Soukoulis and E.N. Economou, Fractal character of wave functions in one-dimensional incommensurate systems
  Phys. Rev. B 33, 4936,1986
 • C.M. Soukoulis, A.D. Zdetsis and E.N. Economou, Localization in 3 dimensional systems by a Gaussian random potential
  Phys. Rev. B 34, 2253,1986
 • A. D. Zdetsis, A theoretical self-consistent model for electronic and optical properties of hydrogenated amorphous alloys
  Journal of non-crystalline Solids, 97/98, 515,1987
 • A. D. Zdetsis, Ab-initio calculation of the electron-phonon interaction in simple metallic systems
  Japanese Journal of Applied Physics, 26, supplement 26-3, 2135,1987
 • A. D. Zdetsis, Ab-initio phonon quantities of simple metals from Hartree-Fock cluster techniques
  Phys. Rev. B 35, 5868,1987
 • A.D. Zdetsis, D.K. Papademitriou, Anomalous x-ray Raman spectrum of polycrystalline Boron
  Journal de Physique C9, 48, 1071,1987
 • A.D. Zdetsis and C.A. Nicolaides, Calculation of inner core electron binding energies in metals
  Journal de Physique C9, 48, 839,1987
 • A. D. Zdetsis, Localization properties and parameters of a-SiSn: H and a-GeSn: H alloys
  Proceedings of the University of Tokyo, International Symposium on Anderson Localization, Tokyo, Japan, ,1987
 • A.D. Zdetsis, D. Girginoudi, G. Kiriakidis, Z. Hatzopoulos, A.Thanailakis, A. Christou, Physical properties of amorphous silicon alloy films: comparison with electronic structure calculations
  Journal of non-crystalline Solids, 97/98, 831,1987
 • A. D. Zdetsis, Surface core-level shift of Beryllium, X-ray Raman spectrum of a Berylium
  Journal de Physique C9, 48, 8,1987
 • D. Girginoudi, M. Georgoula, A. Thanailakis, A.D. Zdetsis, G. Kiriakidis and A. Christou, Electronic properties of sputtered a-SixSnx-1: H alloys and comparison with electronic structure calculations
  Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 118, 703,1988
 • A.D. Zdetsis, and D.K. Papademitriou, Electronic structure and x-ray Raman spectrum of solid Boron
  Phys. Rev. Letters 60, 61,1988
 • D.K. Papademitriou, A.D. Zdetsis and D.A. Katsanos, Energy bands in the region of inelastically scattered x-ray radiation of polycrystalline Be
  Phys. Letters A 130, 319,1988
 • A. D. Zdetsis, K-shell electron binding energy of metallic Mg and Ca
  Phys. Rev. B 37, 4764,1988
 • A.D. Zdetsis, A complete bonding and banding study of Amorphous a-SiC and a-SiC: H Alloys
  Journal of non-crystalline Solids 114, 513 ,1989
 • E.N. Economou and A.D. Zdetsis, Classical wave propagation in periodic structures
  Phys. Rev., Rapid Communications B 40, 1334,1989
 • A. Zdetsis, C. Papadas, G. Ghibaudo and G. Kamarinos, Study and modelization of the metal-insulator transition in heavily doped arsenic implanted Silicon
  Proc. Of 20th Int. Conf. On the Physics of Semiconductors, Thessaloniki Greece, World Scientific, 1, 427,1990
 • A. Zdetsis, and G. Froudakis, Energetics and structure of dangling and floating bonds in amorphous Silicon
  Journal of non-crystalline Solids, 137 and 138, 303,1991
 • D.K. Papademitriou and A.D. Zdetsis, Observation and identification of anomalous x-ray Raman Peaks high in the conduction bonds of Be
  Phys. Letters A 156, 243,1991
 • D.K. Papademitriou and A.D. Zdetsis, A Note on x-ray Raman Scattering from Boron
  Appl. Phys. A 55, 258,1992
 • M. Muhlhauser, G. Froudakis, A. Zdetsis and S.D. Peyerimhoff, Importance of multicenter bonding in the structure of Si3C3
  Chem. Phys. Letters 204, 617,1993
 • A.D. Mistriotis, A.D. Zdetsis, G.E. Froudakis, M. Menon, Reproduction of Quantum Tight-Binding Effects in Silicon Clusters by a 4-Body Classical Model
  Journal of Physics C 5, 6183 ,1993
 • A.D. Zdetsis, S.D. Peyerimhoff, G. Froudakis, M. Muhlhauser, B. Engles, N. Flytzanis, Small SiC clusters. A parallel study of the Si2C4, Si3C3 and Si4C2 species
  proceedings of the workshop Materials Research for Information Technology, Forschungszentrum Julich GmbH Scinetific Series of the International Bureau, Berlin, 123,1993
 • G. Froudakis, Z. Zdetsis, M. Muhlhauser, B. Engels, S.D. Peyerimhoff, A comparative Ab initio study of the Si2C4, Si3C3, Si4C2 clusters
  J. of Chem. Phys. 101, 6790,1994
 • A.D. Zdetsis and R. Biswas, A Parallel molecular dynamics strategy for PVM
  tatics and Dynamics of Alloy Phase Transformations, NATO AST Series B: Physics Vol. 319, Plenum Press, 713,1994
 • M. Muhlhauser, G. Froudakis, A. Zdetsis, B. Engels, N. Flytzanis, S.D. Peyerimhoff, Ab initio investigation of the stability of Si3C3 clusters and their structural and bonding Features
  Z. Phys. D 32, 113,1994
 • G. Froudakis, M. Muhllhauser, and A.Zdetsis, Theoretical study of the Si3C2 cluster
  Chem. Phys. Lett. 233, 619,1995
 • A. D. Zdetsis, A Comparative Ab initio Study of Small Si and C clusters
  Stability of Materials, NATO ASI Series B: Physics Vol. 355, 455,1996
 • A.D. Zdetsis, G. Froudakis, M. Muhlhauser and H. Thumnel, Ab initio study of electronic, structural and vibrational properties of the Si4C cluster
  J. of Chem. Phys. 104, 2566,1996
 • A. D. Zdetsis, Clusters of Atoms of semiconducting Materials
  ( Invited presentation ) to be published in Proceedings of the 3rd South European Conference on Atomic and Molecular Physics . SECAMP - 96, ,1996
 • A. D. Zdetsis, Importance of electronic correlation in semiconductor clusters: The Si6 cluster
  International conference on electronic correlation and materials properties, Heraklion , Crete Greece, ,1998
 • Α. Zdetsis, B. Engels, M. Hanrath, and S.D. Peyerimhoff, The structure of C6Si
  Chem. Phys. Letters 302, 288,1999
 • C.S. Garoufalis and Aristides D. Zdetsis, Ab initio calculation of the optical gap in small silicon nanoparticles
  Microelectronics Microsystems and Nanotechnology, World Scientific, 81,2000
 • C.S. Garoufalis, Aristides D. Zdetsis and J. P. Xanthakis, Ground state electronic structure of small silicon quantum dots
  Microelectronics Microsystems and Nanotechnology, World Scientific, 85,2000
 • C.S. Garoufalis, Aristides D. Zdetsis and S. Grimme, High level ab initio calculations of the optical gap of small Sillicon Quantum dots
  Physical Review Letters 87, 276402 ,2001
 • Aristides D. Zdetsis, The real structure of the Si6 cluster
  Phys. Rev A 64, 23202 ,2001
 • Olga K. Falagara, Aristides D. Zdetsis, Ab Initio Electronic Structural and Vibrational Properties of and Clusters
  Unpublished, ,2002
 • M. Muhlhauser, G. Froudakis and Aristides D. Zdetsis, An MRD CI Study of the Electronic Spectrum of Si3C3
  Journal of Molecular Spectroscopy 223, 96,2004
 • A. D. Zdetsis, High-level calculations of electronic optical and structural properties of small silicon nanocrystals and nanoclusters
  Lecture Series on Computer and Computational Sciences 3, 289,2005
 • A. D. Zdetsis, C. S. Garoufalis and E. N. Koukaras, Optical and electronic properties of mixed SiGe:H nanocrystals
  Lecture Series on Computer and Computational Sciences 4, 1488,2005
 • A. D. Zdetsis and C. S. Garoufalis, Optical properties and excitation energies of small Ge nanocrystals
  Lecture Series on Computer and Computational Sciences 4, 1469,2005
 • C. S. Garoufalis and A. D. Zdetsis, Optical properties of oxygen contaminated Si nanocrystals
  Lecture Series on Computer and Computational Sciences 4, 1484,2005
 • A. D. Zdetsis and N. C. Bacalis, Properties of silicon nanoparticles via a transferable tight-binding Hamiltonian based on ab initio results
  Lecture Series on Computer and Computational Sciences 4, 1477,2005
 • Aristides D. Zdetsis, C.S. Garoufalis and S. Grimme, Real Space Ab Initio calculations of Excitation Energies in Small Silicon Quantum Dots
  workshop on “Quantum Dots: Fundamentals, Applications, and Frontiers” (Crete 2003), B. A. Joyce et al. (eds.), Kluwer-Springer, 317,2005
 • C. S. Garoufalis, Aristides D. Zdetsis, Real space optical gap calculations of oxygenated silicon nanocrystals
  Journal of Physics: Conference series 10, 69,2005
 • E. N. Koukaras A. D. Zdetsis and C. S. Garoufalis, Structural and Electronic Properties of Ni@Si12 nanocluster
  Lecture Series on Computer and Computational Sciences 4, 1492,2005
 • C. S. Garoufalis, M. S. Skaperda and A. D. Zdetsis, The optical gap of small Ge nanocrystals
  Journal of Physics: Conference series 10, 97,2005
 • A. D. Zdetsis, The story of the Si6 magic cluster
  Computing Letters, 1, 337 ,2005
 • A. D. Zdetsis, C. S. Garoufalis, M. S. Skaperda, and E. N. Koukaras, Variation and adjustment of the optical gap of small Si nanocrystals by partial substitution of Si with Ge
  Journal of Physics: Conference series 10, 101,2005
 • A. D. Zdetsis, E. N. Koukaras and C. S. Garoufalis, A comparative DFT and MPn study of isoelectronic [Co@Si12]-1, [Ni@Si12] and [Cu@Si12]+1 clusters
  Lecture Series on Computer and Computational Sciences 7B, 1178,2006
 • E. N. Koukaras, C. S. Garoufalis and A. D. Zdetsis, Ab initio study of electronic and structural properties of the Ni@Si10 cluster
  Lecture Series on Computer and Computational Sciences 7B, 1174,2006
 • E. N. Koukaras, C. S. Garoufalis and A. D. Zdetsis, Ab initio study of optical and electronic properties of silicon and germanium Nanowires
  Lecture Series on Computer and Computational Sciences 7B, 1182,2006
 • C. S. Garoufalis and A. D. Zdetsis, High accuracy calculations of the optical gap and absorption spectrum of oxygen contaminated Si nanocrystals
  Phys. Chem. Chem. Phys., 8, 808 ,2006
 • A. D. Zdetsis, Optical properties of small size semiconductor nanocrystals and nanoclusters
  RAMS, 11, 56 ,2006
 • E. N. Koukaras, C. S. Garoufalis and A. D. Zdetsis, Structure and properties of the Ni@Si12 cluster from all-electron ab initio calculations
  Phys. Rev. B, 73, 235417 ,2006
 • A. D. Zdetsis, Structures and Properties of Clusters: From a few Atoms to Nanoparticles
  Lecture Series on Computer and Computational Sciences 5, 193 ,2006
 • A. D. Zdetsis and C. S. Garoufalis, Surface reconstruction Versus oxygen contamination in the 1 nm small silicon nanocrystals
  Phys. Chem. Chem. Phys. 8, 808 ,2006
 • A. D. Zdetsis, Analogy of silicon clusters with deltahedral boranes: How far can it go? Reexamining the structure of Sin and Sin2?, n=5-13 clusterss
  J. Chem. Phys. 127, 244308,2007
 • Aristides D. Zdetsis, Bonding and structural characteristics of Zn-, Cu-, and Ni-encapsulated Si clusters: Density-functional theory calculations
  Phys. Rev. B 75, 085409,2007
 • E. N. Koukaras and A. D. Zdetsis, Electronic and Structural Properties of M@Si12 and M@Si12H12 Clusters, M = Ni, Zn
  AIP Conf. Proc. 963, 395,2007
 • A. D. Zdetsis, Fluxional and aromatic behavior in small magic silicon clusters: A full ab initio study of Sin, Sin1-, Sin2-, and Sin1+, n=6, 10 clusters
  J. Chem. Phys., 127, 014314 ,2007
 • E. N. Koukaras, A. D. Zdetsis and C. S. Garoufalis, High-stability Finite-Length Silicon Nanowires: A Real Space Theoretical Study
  AIP Conf. Proc. 963, 375,2007
 • A. D. Zdetsis, High-symmetry high-stability silicon fullerenes: A first-principles study
  Phys. Rev. B, 76, 075402 ,2007
 • A. D. Zdetsis, Is Aromaticity and Fluxionality the Key to Magicity of Si6 Cluster?
  AIP Conf. Proc. 963, 383,2007
 • A. D. Zdetsis, Similarities and Differences Between Silicon and Carbon Nanostructures: Theoretical Predictions
  AIP Conf. Proc. 963, 474 ,2007
 • A. D. Zdetsis, Stabilization of flat aromatic Si6 rings analogous to benzene: Ab initio theoretical prediction
  J. Chem. Phys., 127, 214306 ,2007
 • A. D. Zdetsis, E. N. Koukaras and C. S. Garoufalis, Structural properties and magic structures in hydrogenated finite and infinite silicon nanowires
  App. Phys. Lett., 91, 203112 ,2007
 • Aristides D. Zdetsis, Symposium 2 Preface
  AIP Conf. Proc. 963, 357,2007
 • A. D. Zdetsis, A new class of silicon-carbon clusters: A full study of the hydrogenated SinC2H2, n=3,4,5, clusters in comparison with their isoelectronic carboranes C2BnHn+2
  J. Chem. Phys. 128, 184305,2008
 • Aristides D. Zdetsis, Patrick W. Fowler and Remco W. A. Havenith, Aromaticity of planar Si6 rings in silicon-lithium clusters
  Mol. Phys. 106, 1803,2008
 • A. D. Zdetsis, High-Stability Hydrogenated Silicon−Carbon Clusters: A Full Study of Si2C2H2 in Comparison to Si2C2, C2B2H4, And Other Similar Species
  J. Phys. Chem. A 112, 5712,2008
 • A. D. Zdetsis, High-symmetry low-energy structures of C60H60 and related fullerenes and nanotubes
  Phys. Rev. B 127, 115402,2008
 • A. D. Zdetsis, E. N. Koukaras and C. S. Garoufalis, Novel effects in finite-length silicon nanowires
  Phys. Stat. Sol. (a) 205, 2625,2008
 • Aristides D. Zdetsis, The boron connection: a parallel description of aromatic, bonding, and structural characteristics of hydrogenated silicon-carbon clusters and isovalent carboranes
  Inorg. Chem. 47, 8823,2008
 • A. D. Zdetsis, E. N. Koukaras and C. S. Garoufalis, A parallel study of Ni@Si12 and Cu@Si12 nanoclusters
  J. Math. Chem., ,2009
 • A. D. Zdetsis, C. S. Garoufalis and E. N. Koukaras, Mixed silicon-germanium nanocrystals: A detailed study of SixGe47-x:H
  J. Math. Chem., ,2009
 • E. N. Koukaras and A. D. Zdetsis, Multidecker Sandwiches of Silicon-Carbon Clusters
  Organometallics 28 (15), 4308–4315 ,2009
 • Aristides D. Zdetsis, One-nanometer luminous silicon nanoparticles: Possibility of a fullerene interpretation
  Phys. Rev. B 79, 195437,2009
 • A. D. Zdetsis, Optical properties of ultra small Si nanoparticles: potential role of surface reconstruction and oxygen contamination
  J. Math. Chem., ,2009
 • Aristides D. Zdetsis, Success and pitfalls of the Sin−2C2H2–C2Bn−2Hn isolobal analogy: Depth and breadth of the boron connection
  J. Chem. Phys. 130, 064303 ,2009
 Χριστοπούλου Ελευθερία - Παναγιώτα Περισσότερες Πληροφορίες
 • Solomos N., Whitehead M. J., Meaburn J., Goudis C. D., Christopoulou P.-E., Optical monitoring of the nuclear variability of the Seyfert galaxy NGC 4151
  Astronomy & Astrophysics 229, 80-82,1990
 • Meaburn J., Christopoulou P.-E., Goudis C. D., Compact fibre- optic format changers for a multislit echelle spectrometer- initial results on the Dumbbell nebula (NGC 6853)
  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 256, 97-102,1992
 • Christopoulou P.-E., Goudis C. D., Solomos N., Kemp S., NGC 4151 entering in an active phase
  Astrophysics and Space Science 201, 297-302,1992
 • Christopoulou P.-E., Goudis C. D.,, Τhe Seyfert galaxy NGC 4151: Peak activity on the decline ?
  Astronomy & Astrophysics 272, 407-410,1993
 • Meaburn J., Dyson J. E., Goudis C.D., Christopoulou P.-E., An Evolutionary Model for the Wolf-Rayet nebula NGC 2359
  Astrophysics and Space Science 216, 281-283,1994
 • Goudis C. D., Christopoulou P.-E., Meaburn J., Dyson J. E., Expanding rings in the WR nebula NGC 2359
  Astronomy & Astrophysics 285, 631-639,1994
 • Christopoulou P.-E, Goudis C. D., Meaburn J., Dyson J. E., Clayton C. A., The kinematics of an ionized shell, NGC 7635, in the S162 complex
  Astronomy & Astrophysics 295, 509-516,1995
 • Christopoulou, P.-E, Holloway A.J, Steffen W., Mundell C.G., Thean A.H.C., Goudis, C. D., Meaburn J., Pedlar A., Evidence for an outflow from the Seyfert galaxy NGC 4051
  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 284, 385-394,1997
 • Clayton C.A, Meaburn J., Lopez J.A., Christopoulou P.-E , Goudis C.D, Imaging studies of localized, ionized flows in the Rosette nebula
  Astronomy and Astrophysics 334, 264-268,1998
 • Boumis, P., Dickinson, C., Meaburn, J., Goudis, C.D., Christopoulou P.E., Lo-pez, J.A., Bryce, M. and Redman, M.P., Deep Ha imagery of the Eridanus shells
  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 320, 61-65,2001
 • Meaburn, J., Boumis, P., Christopoulou P.E., Goudis, C.D., Bryce, M and Lo-pez, J.A, Global kinematics of the Dumbbell planetary nebula (NGC 6853, M27, PN G060.8-03.6)
  Revista Mexicana Astronomy Astrophysics, 41, 109.,2005
 • P. Boumis, J. Alikakos, P. E. Christopoulou, F. Mavromatakis, E. M. Xilouris, C. D. Goudis, First optical light from the supernova remnant G 15.1-1.6
  Astronomy & Astrophysics 481, 705,2008
 • G. Bourlis, P.E. Christopoulou, H. Fragoulis, N. Gizani, A. Leisos, A. Tsirigotis, S. Tza-marias, KM3Net Conceptual Design Report for a Deep-Sea Research
  ISBN 978-90-6488-031-5, http://www.km3net.org/CDR/CDR-KM3NeT.pdf,2008
 • P. Boumis, E. M. Xilouris, J. Alikakos, P. E. Christopoulou, F. Mavromatakis, A. C. Katsiyannis, C. D. Goudis, Discovery of optical emission from the supernova remnant G 32.8-0.1 (Kes 78)
  Astronomy and Astrophysics 499, No3, 789,2009
 • A.Leisos, G. Bourlis, N. Gizani, P-E Christopoulou, A. Tsirigotis & S. Tzamarias, Calibration and optimization of a Very Large Neutrino telescope using Extensive Air Showers
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Volume 626, S231-S233,2011
 • Christopoulou, P.-E, Papageorgiou, A. and Chrysopoulos, I., First Modern Photometric Investigation of the Puzzling W UMa Type Close Binary System of TZ Bootis
  Astronomical Journal, 142, 99,2011
 • G. Bourlis, P.E. Christopoulou, I. Gialas. N. Gizani, A. Leisos, C. Papageorgiou, A. Tsirigotis, S. Tzamarias, KM3Net Technical design Report (TDR) for a Deep-Sea Research
  X, http://www.km3net.org/TDR/TDRKM3NeT.pdf,2011
 • Christopoulou P.-E., Papageorgiou A., Vasileiadis T.& Tsantilas S., An Holistic View of the W UMa Type TY Boo
  Astronomical Journal, 144, 149,2012
 • J. Alikakos, P. Boumis, P. E. Christopoulou, C. D. Goudis , Discovery of optical candidate supernova remnants in Sagittarius
  Astronomy and Astrophysics,544, 140,2012
 • Christopoulou, P.-E, Papageorgiou, A. , Kleidis, S & Tsadilas, S, Τhe first photometric study and period analysis of the misclassified binary system V380 Cas
  Astronomical Journal, 143, 30,2012
 • Papageorgiou, A.; Christopoulou, P. E.; Nikolidakis, G., Optical variability campaign for strong X-ray sources among eclipsing binaries
  hcxa.confE.153P, ,2012
 • Pribulla , T.; Vaňko, M.; Ammler-von Eiff, M.; Andreev, M.; Aslantürk, A.; Awadalla, N.; Baluďanský, D.; Bonanno, A.; Božić, H.; Catanzaro, G.; and 48 coauthors, The Dwarf project: Eclipsing binaries - precise clocks to discover exoplanets
  Astronomische NachrichtenVol.333, Issue 8, 754,2012
 • Christopoulou, P.-E & Papageorgiou, A., An Extensive Analysis of the W UMa Type Binary FI Boo
  Astronomical Journal 146, 157-168,2013
 • KM3NeT Collaboration; Adrián-Martínez, S.; Ageron, M.; Aguilar, J. A.; Aharonian, F.; Aiello, S.; Albert, A.; Alexandri, M.; Ameli, F.; Anassontzis, E. G.; and 305 coauthors, Detection potential of the KM3NeT detector for high-energy neutrinos from the Fermi bubbles
  Astroparticle Physics, Volume 42, 7-14,2013
 • Papageorgiou, A.; Kleftogiannis, G.; Christopoulou, P.-E., An automated search of O\'Connell effect from surveys of eclipsing binaries
  Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 43, no. 3, 470-472,2014
 • Papageorgiou, A.; Christopoulou, P.-E., Light curve and detailed model of the triple eclipsing binary system FI Boo
  Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 43, no. 3, 468-469,2014
 • Christopoulou, P.-E.; Papageorgiou, A.; Theodosiou, A., Analysis of detached eclipsing binaries of the LMC and SMC
  Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 43, no. 3, 388-393,2014
 • Papageorgiou, A.; Christopoulou, P.-E., Absolute Parameters and Physical Nature of the Low-amplitude Contact Binary HI Draconis
  Astronomical Journal 149, 168-175,2015
 • Papageorgiou, A.; Christopoulou, P.-E.; Pribulla, T.; Vanko, M, Refined investigation of the low-amplitude contact binary V1003 Her
  Astrophysics and Space Science 357, 59-69,2015


Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης
 Βιτωράτος Ευάγγελος Περισσότερες Πληροφορίες
 • S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and T.Argyreas , Energy-band diagram for pyrrhotite
  Journal of Physics and Chemistry of . Solids , v.:45, pp.: 923-928 ,1984
 • S.Sakkopoulos, E. Vitoratos and T. Argyreas , Impurity-band conduction in natural pyrrhotite
  Journal of Applied Physics, v.:55, pp.: 595-597 ,1984
 • S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and T. Argyreas , Correlation between chemical bonds and properties in pyrrhotite
  Journal of Chemical Education , v.:63, pp.: 665-666 ,1986
 • Ε.Vitoratos and S. Sakkopoulos, A versatile device for supporting the sample holder in a cryostat.
  J. Phys. E: (Scientific Instruments) , v.:20, pp.: 1517 ,1987
 • E. Vitoratos and S. Sakkopoulos , Τransverse magnetoresistance in pyrrhotite for Bc, E.
  Journal of Applied Physics, v.:61, pp.: 1928-1930 ,1987
 • E. Vitoratos and S. Sakkopoulos, Magnetoresistance of FeS 1.14 Single Crystals for B//c.
  ¬J. de Physique-Paris [& International Conf. on Magnetism, Paris France, July 25-29, 1988]. , v.:49(C8), pp.: 193-194 ,1988
 • E. Dalas, S. Sakkopoulos, J. Kallitsis, E. Vitoratos and P.G. Koutsoukos, Crystal Growth of Polycrystaline α-CdS on conducting Polymers
  Langmuir, v.:6(8), pp.: 1356-1359 ,1990
 • Ch.Krontiras,S.N.Georga, S.Sakkopoulos, E.Vitoratos and Jorma Salmi, Resistivity and Hall coefficient of CoGe and CoGe2 thin films
  J. Phys.: Condensed Matter , v.:2, pp.: 3323-3328 ,1990
 • E. Dalas, J.Kallitsis, S.Sakkopoulos, E.Vitoratos and P.G.Koutsoukos, Cadmium sulfide precipitation in aqueous media: Spontaneous precipitation and Controlled Overgrowth on Polyaniline
  Journal of Colloid and Interface Science , v.:141(1), pp.: 137-145 ,1991
 • E.Dalas, J.Kallitsis, S.Sakkopoulos, E.Vitoratos, Th.F.Zafiropoulos and P.G.Koutsoukos , Chemical Synthesis and Electrical Properties of Conducting Polyaniline-Polypyrrole Composites.
  Synthetic Metals [& Int. Conf. on Science and Technology of Synthetic Metals, ICSM, Tubingen Germany, Sept. 3-7, 1990]., v.:41-43, pp.: 963 ,1991
 • S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, E. Dalas, G. Pandis and D. Tsamouras., Thermopower Sign Reversal vs Temperature and dc Conductivity in Polyaniline Derivatives.
  Journal of Physics: Condensed Matter , v.:4(9), pp.: 2231-2237 ,1992
 • Ε. Dalas, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, L. Kobotiatis and G. Maroulis., Aqueous Precipitation and Electrical Properties of In2S3. Characterization of the In2S3/Polyaniline and In2S3/Polypyrrole Heterojunctions.
  Journal of Materials Science , v.:28(20), pp.: 5456-5460 ,1993
 • D. Tsamouras, E. Dalas, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos., Characterization of Sulfides/Polyaniline and Sulfides/Polypyrrole Contacts.
  ¬Applied Surface Science, [&6th International Conference on Solid Films and Surfaces, ICSFS-6, Paris France, June 29-July 3, Conf. Proc. Abs. p. 87]. , v.:65-66, pp.: 388-393 ,1993
 • E. Dalas, S.N. Koklas, E. Vitoratos and S. Sakkopoulos., Novel Metallic Materials Constructed from Epoxidized Styrene- butadiene Copolymers and Copper Oxide.
  Journal of Materials Sience Letters , v.:12, pp.: 497-499 ,1993
 • D. Tsamouras, E. Dalas, s. Sakkopoulos and E. Vitoratos. , Novel pH - Sensitive Films Constructed from Polypyrrole Composites.
  Physica Scripta [& 13th General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society, Regensburg Germany, March 29 - April 2, 1993] , v.:48, pp.: 521-524 ,1993
 • E. Dalas, S. Sakkopoulos, and E. Vitoratos., Chemical Preparation, d.c. Conductivity and Thermopower of Polyaniline and Polypyrrole Composites.
  Journal of Materials Science , v.:29(15), pp.: 4131-4133 ,1994
 • S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, S.N. Koklas and E. Dalas., Resistivity of Epoxidized Styrene-Butadiene-Cupric Oxide Polymer.
  Synthetic Metals , v.:72(2), pp.: 177-180 ,1995
 • S. Sakkopoulos and E. Vitoratos, Empirical Foundation of Atomism in Ancient Greek Philosophy
  Science and Education , v.:5, pp.: 293-303 ,1996
 • E. Dalas, C.D. Xenos, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos, Epoxidized Styrene-Butadiene-Cupric Oxide Polymer Used as a Cathode in the Construction of a Novel solid -Electrolyte Dry Cell.
  Applied Surface Science , v.:119(3-4), pp.: 313-317 ,1997
 • S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas., Conductivity Degradation Due to Thermal Aging in Conducting Polyaniline and Polypyrrole.
  Synthetic Metals , v.:92(1), pp.: 63-67 ,1998
 • E. Dalas, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos, Thermal Degradation of the Electrical Conductivity in Polyaniline and Polypyrrole Composites.
  Synthetic Metals , v.:114(3), pp.: 365-368 ,2000
 • P. Pantidos, P. Spathi and E. Vitoratos., The use of Drama in Science Education: “The Case of Blegdamsvej Faust”.
  Science and Education , v.:10, pp.:107-117 ,2001
 • A. Papathanassiou, I. Sakellis, J. Grammatikakis, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas. , Effect of Hydrostatic Pressure on the d.c. conductivity of fresh and thermally aged polypyrrole-polyaniline conductivity blends.
  Journal of Physics D – Applied Physics , v.:35(17), pp.: L85-L87 ,2002
 • S.Sakkopoulos, E.Vitoratos, J. Grammatikakis, A. Papathanassiou and E. Dalas., Electrical Conductivity and TSDC study of the thermal aging in conductive polypyrrole/polyaniline blends.
  Journal of Materials Science , v.:37(14), pp.: 2865-2869 ,2002
 • A. Papathanassiou, J. Grammatikakis, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas. , Localized and long distance charge hopping in fresh and thermally aged conductive copolymers of polypyrrole and polyaniline studied by combined TSDC and dc conductivity.
  Journal of Physics and Chemistry of Solids , v.:63(9), pp.: 1771-1778 ,2002
 • A. Papathanassiou, I. Sakellis, J. Grammatikakis, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas. , An insight into the localization of charge carriers in conducting polyaniline by analyzing thermally stimulated depolarization signals.
  Solid State Communications , v.:125, pp.: 95-98 ,2003
 • L.F. Donà dalle Rose, F. Cornet, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, E. Gozzi, W.G. Jones, J. Niskanen, G. Nyman, J.C. Rivoal, P. Sauer, S. Steenstrup and E.G. Vitoratos, Conclusions and Recommendations from the Pilot Project “Tuning Educational Structures in Europe
  INQUIRIES INTO EUROPEAN HIGHER EDUCATION IN PHYSICS [ Proceedings of the 6th EUPEN General Forum. Varna. Sept. 2002. Eds.:H. Ferdinande, T. Formesyn, E. Valke, Univ. of Gent. Belgium. ISBN: 90-804859-6-9]., v.: 7, pp.: 25-44,2003
 • L.F. Donà dalle Rose, F. Cornet, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, E. Gozzi, W.G. Jones, J. Niskanen, G. Nyman, J.C. Rivoal, P. Sauer, S. Steenstrup and E.G. Vitoratos, Learning Outcomes: Generic Skills
  INQUIRIES INTO EUROPEAN HIGHER EDUCATION IN PHYSICS [ Proceedings of the 6th EUPEN General Forum. Varna. Sept. 2002. Eds.:H. Ferdinande, T. Formesyn, E. Valke, Univ. of Gent. Belgium. ISBN: 90-804859-6-9]., v.: 7, pp.: 45-52,2003
 • L.F. Donà dalle Rose, F. Cornet, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, E. Gozzi, W.G. Jones, J. Niskanen, G. Nyman, J.C. Rivoal, P. Sauer, S. Steenstrup and E.G. Vitoratos, Operational Definitions of the Core Contents, in Tuning Educational Structures in Europe
  Tuning Educational Structures in Europe, Universidad de Deusto, Bilbao, Spain, ISBN: 84-7485-871-2. , pp.:185-211,2003
 • L.F. Donà dalle Rose, F. Cornet, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, E. Gozzi, W.G. Jones, J. Niskanen, G. Nyman, J.C. Rivoal, P. Sauer, S. Steenstrup and E.G. Vitoratos, The Academics\' Evaluation of the Specific Competences, in Tuning Educational Structures in Europe
  Tuning Educational Structures in Europe, Universidad de Deusto, Bilbao, Spain, ISBN: 84-7485-871-2. , pp.: 171-185,2003
 • Papathanassiou AN, Sakellis I, Grammatikakis J, Vitoratos E, Sakkopoulos S, Dalas E, Low frequency a.c. conductivity of fresh and thermally aged polypyrrole-polyaniline conductive blends
  Synthetic Metals , v.:142 (1-3), pp.: 81-84 ,2004
 • Papathanassiou AN, Grammatikakis J, Sakellis I, Sakkopoulos S, Vitoratos E, Dalas E., Low frequency dielectric relaxation phenomena in conducting polypyrrole and conducting polypyrrole-zeolite composites
  Journal of Applied Physics , v.:96 (7), pp.: 3883-3888 ,2004
 • E. Dalas, E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, P. Malkaj., Polyaniline/zeolite as the cathode in a novel gel electrolyte primary dry cell.
  Journal of Power Sources , v.:128, pp.: 319-325 ,2004
 • Vitoratos E, An analysis of DC conductivity in terms of degradation mechanisms induced by thermal aging in polypyrrole/polyaniline blends.
  Current Applied Physics , v.:5(6), pp.: 579-582 ,2005
 • E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, Ch. Anestis, J. Spiliotopoulos, K. Govender, D.S. Boyle and P. O’Brien., D.C. Conductivity of Transparent Conductive ZnO:Al Films in the Temperature Range 80 – 360 K.
  Ionics, v.:11(3-4), pp.: 259-261,2005
 • Papathanassiou AN, Grammatikakis J, Sakellis I, Sakkopoulos S, Vitoratos E, Dalas E. , Hopping charge transport mechanisms in conducting polypyrrole: Studying the thermal degradation of the dielectric relaxation.
  Applied Physics Letters, v.:87(15), p.: 154107 ,2005
 • Sakkopoulos S, Vitoratos E, Dalas E, Kyriakopoulos N, Malkaj P, Argyreas T., Shrinking rate of conducting grains in HCI-protonated polyaniline, polypyrrole, and polypyrrole/polyaniline blends with their thermal aging.
  Journal of Applied Polymer Science , v.:97 (1), pp.: 117-122 ,2005
 • L.F. Donà dalle Rose, F. Cornet, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, E. Gozzi, W.G. Jones, J. Niskanen, G. Nyman, J.C. Rivoal, P. Sauer, S. Steenstrup and E.G. Vitoratos, The Physics Degree Profiles in the Bologna Process, in Tuning Educational Structures in Europe
  Tuning Educational Structures in Europe, , pp.: 134-155,2005
 • Papathanassiou AN, Grammatikakis J, Sakellis I, Sakkopoulos S, Vitoratos E, Dalas E., Thermal degradation of the dielectric relaxation of 10-90% (w/w) zeolite-conducting polypyrrole composites
  Synthetic Metals , v.:150 (2), pp.: 145-151 ,2005
 • Malkaj P, Dalas E, Vitoratos E, Sakkopoulos S, pH electrodes constructed from polyaniline/zeolite and polypyrrole/zeolite conductive blends
  JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, v.:101 (3), pp.: 1853-1856 ,2006
 • Vitoratos E, Sakkopoulos S, Dalas E, Malkaj P, Anestis Ch. , DC conductivity and Thermal Aging of Conducting Zeolite/Polyaniline and Zeolite/ Polypyrrole blends
  Current Applied Physics, v.:7(5), pp. 578-581,2007
 • S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, E. Dalas, A.N. Papathanassiou, J. Grammatikakis and I. Sakellis.”, A Combined Experimental and Theoretical Study of Thermal Degradation Phenomena in Conductive Polyaniline, polypyrrole and their Blends
  Recent Research Topics and Developments in Chemical Physics: From Quantum Scale to Macroscale ISBN: 978-81-7895-316-8. Research Signpost, Kerala, India, 197-223,2008
 • E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, Atomism: A Fundamental Concept in Ancient Philosophical Theories of two Different Cultures, Indian and Greek.
  Notions of Physics in Natural Philosophy, Cambridge Scholars Publishing. Edited by G. Vlahakis. ISBN(10): 1-84718-430-8 , pp.:97-109,2008
 • L.F. Donà dalle Rose, E. Cunningham, M.C. do Carmo, M. Ebel, H. Ferdinande, H. Geurts, W.G. Jones, E. Kierlik, F. Matteucci, J. Niskanen, G. Nyman, P. Sauer, S. Steenstrup o. Suk, L. Tugulea and E.G. Vitoratos, Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Physics
  Tuning Educational Structures in Europe, ISBN:978-84-9830-168-7, pp.:1-86,2008
 • P.Pantidos, K. Valakas, E. Vitoratos, K. Ravanis, Towards applied semiotics: An analysis of iconic gestural signs regarding physics teaching in the light of theatre semiotics
  Semiotica, v.:172(1/4), pp.:201-231,2008
 • E.Vitoratos, S.Sakkopoulos, E.Dalas, N.Paliatsas, D. Karageorgopoulos, F. Petraki, S.Kennou, S.A.Choulis, Thermal degradation mechanisms of PEDOT:PSS
  Organic Electronics, v.:10, pp.: 61-66,2009
 Γεωργά Σταυρούλα Περισσότερες Πληροφορίες
 • S.N. Georga and M.N. Pisanias, Construction of a new multiple thin-film deposition system
  J. Phys. E: Sci. Instrum. 16 , 247-248,1983
 • S.N. Georga and M.N. Pisanias , Transient high field electrical conduction in evaporated thin potassium iodide films
  J. Phys. D: Appl.Phys. 16, 1521-1527,1983
 • S.N. Georga and M.N. Pisanias, Temperature dependence of the transient high field electrical conduction in evaporated thin potassium iodide films
  J. Phys. D: Appl.Phys. 17, 1233-1239,1984
 • M.N. Pisanias, S.N. Georga and N.I. Xanthopoulos, A study on the AC and transient electrical conduction in evaporated thin potassium iodide films
  J. Phys .D: Appl. Phys. 23, 903-908,1990
 • C.Α. Krontiras, S.N. Georga, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and J. Salmi, The resistivity and Hall coefficient of CoGe and CoGe2 thin films
  J. Phys.: Condens. Matter 2 , 3323-3328,1990
 • M.N. Pisanias, N.I. Xanthopoulos and S.N. Georga, Photoconductivity studies on evaporated thin films of rubidium halides
  J. Phys. D: Appl. Phys. 24, 958-962,1991
 • N.I.Xanthopoulos, S.N. Georga and M.N. Pisanias, Transient and AC electrical conductivity in evaporated thin rubidium bromide films
  Journal of Non-Crystalline Solids 131-133, 1099-1103,1991
 • M.N. Pisanias, N.I. Xanthopoulos and S.N. Georga, Transient and AC electrical conductivity of potassium chloride and potassium bromide thin films
  J.Phys.D: Appl.Phys. 25 \\, 269-275,1992
 • M.N. Pisanias, N.I. Xanthopoulos and S.N. Georga, A study on the influence of the cations and anions on the electrical conductivity in thin films of Potassium and Rubidium Halides
  J. Phys.D: Appl.Phys. 26, 287-292,1993
 • C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, S.N. Georga and J.Α. Mikroyannides, A study on the Temperature dependence of the electrical conductivity of a pyrolysed cyano-substituted Polyamide derived from 1,4-bis (2-cyano-2-carboxyvinyl) benzene
  Polymer 35 (13), 2705-2709,1994
 • A.G. Nassiopoulos, D. Tambouris, N. Fragis, S. Logothetidis, S.Georga, C.A. Krontiras and N. Xanthopoulos, Titanium Disiilicides on Silicon by interdiffusion of Titanium and amorphous silicon multilayers. Transmission Electron microscopy, Spectroscopic ellipsometry and resistivity measurements
  Thin Solid Films 247, 44-50,1994
 • C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, J.Α Mikroyannides and S.N. Georga, An electrical conductivity study of a cyano-sudstituted polyamide and of the corresponding diamide derived from 1,4-bis(2-cyano-2-carboxyvinyl) benzene: the effect of pyrolysis temperature and pyrolysis duration
  Polymer 36, 4729-4733,1995
 • C.D. Diakoumakos, J.A. Mikroyannides, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias and S.N. Georga, Thermosetting resine prepared from the reactions of diaminomaleonitrile with 4,4΄-bismaleimidediphenylmethane and electrical conductivity measurements of the resulting materials following pyrolysis
  European Polymer Journal 31, 1057-1066,1995
 • C.A. Krontiras, M.N. Pisanias. J.A. Mikroyannides and S.N. Georga, Electrical Conductivity of Pyrolysed Polyamides derived from 1,4-bis (2-cyano-2-carboxivinyl) benzene and various aromatic diamines
  High Performance Polymers 9, 189-203,1997
 • M. Theodoropoulou. C.A Krontiras, N. Xanthopoulos, S.N. Georga, M.N.Pisanias, C. Tsamis and A.G. Nassiopoulou, Temperature dependence of the transient and AC electrical conductivity of Porous Silicon thin films
  Materials Science and Engineering B101, 334-337,2003
 • M. Theodoropoulou. C.A Krontiras, N. Xanthopoulos, S.N. Georga, M.N. Pisanias, C. Tsamis and A.G. Nassiopoulou, Transient and AC electrical conductivity of Porous Silicon thin films
  Physica Status Solidi (a) 197(1), 279-283,2003
 • P.Κ. Karahaliou, M. Theodoropoulou. C.A. Krontiras, N. Xanthopoulos, S.N. Georga, M.N. Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, Transient and AC Conductivity of nanocrystalline porous Alumina Thin Films on Silicon with embedded Silicon nanocrystals
  Journal of Applied Physics 95, 2776,2004
 • M. Theodoropoulou P.K. Karahaliou, C.A. Krontiras, S.N. Georga, N. Xanthopoulos, M.N. Pisanias, C. Tsamis and A.G. Nassiopoulou, Transient and AC electrical transport under forward and reverse bias conditions in aluminum/porous silicon/p-cSi structures
  Journal of Applied Physics 96(12) , 7637,2004
 • N. Konofaos, Z. Wang, Th.K. Voilas, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, J. Sotiropoulos and E.K. Evangelou, Characterization of physical and electrical properties of BaTiO3 films deposited on p-Si by modified polymeric precursors
  J. of Electronic Materials 34 (9), 1259,2005
 • M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, Μ.Ν. Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, Interface trap density of anodic porous alumina films of different thicknesses on Si
  J. of Physics (Conference series) 10 , 222,2005
 • N. Konofaos, Z. Wang, Th.K. Voilas, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, J. Sotiropoulos and E.K. Evangelou, Temperature dependence of the electrical properties of MOS devices constructed by sol gel deposited BaTiO3 films on p-Si
  J. of Physics (Conference series)10, 49,2005
 • M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, Thin Porous Anodic Alumina Films: Interface trap density determination
  Ionics 11 (3&4), 236 ,2005
 • G. C. Psarras, A. Sotto Beobide, G. A. Voyiatzis, P. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras and J. Sotiropoulos, Dielectric and Conductivity Processes in Poly(ethylene terephthalate) and Poly(ethylene naphthalate) Homopolymers and Copolymers
  Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics 44, 3078-3092,2006
 • V. Em. Vamvakas, M. Theodoropoulou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, and Μ.Ν. Pisanias, Correlation between Infrared transmission spectra and the interface trap density of SiO2 films
  Microelectronics Reliability 47, 834-837,2007
 • G.A. Kontos, A. L. Soulintzis, P. K. Karahaliou, G. C. Psarras, S.N. Georga, C.A. Krontiras, and Μ.Ν. Pisanias, Electrical relaxation dynamics in TiO2 – polymer matrix composites
  eXPRESS Polymer Letters 1 (12), 781–789,2007
 • G. C. Psarras, K. G. Gatos, P. K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras and J. Karger-Kocsis, Relaxation phenomena in rubber/layered silicate nanocomposites
  eXPRESS Polymer Letters 1 (12), 837–845,2007
 • V. Gianneta and A.G. Nassiopoulou, C. Krontiras and S.N. Georga, Anodic Porous Alumina Thin Films on Si: Interface Characterization
  Phys. stat. sol. (c) 5(12), 3686 ,2008
 • M. Theodoropoulou, D.N. Pagonis and A.G. Nassiopoulou, C. Krontiras and S.N. Georga, Dielectric Characterization of Macroporous Thick Silicon Films in the Frequency range 1Hz – 1MHz
  Phys. stat. sol. (c) 5(12), 3597-3600,2008
 • Ioannou N., Skarlatos D., Tsamis C., Krontiras C A., Georga S N., Christofi A., Mcphail D S., Germanium substrate loss during low temperature annealing and its influence on ion-implanted phosphorous dose loss
  Applied Physics Letters, 93 (10) 101910,, 101910,2008
 • N. Kelaidis, V. Ioannou-Sougleridis, D. Skarlatos, C. Tsamis, C. A. Krontiras, S. N. Georga, B. Kellerman and M. Seacrist, Influence of thermal processing on the electrical characteristics of MOS capacitors on strained-Silicon substrates
  Thin Solid Films 517 (1), 350-352,2008
 • A. Soulintzis, G. Kontos, P. K. Karahaliou, G. C. Psarras, S. N. Georga, C. A. Krontiras, Dielectric Relaxation Processes in Epoxy Resin – ZnO Composites
  Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics Journal 47 (4) , 445-454 ,2009
 • Z. Spitalsky, C. Aggelopoulos, G. Tsoukleri, C. Tsakiriglou, J Parthenios, S. N. Georga, C. A. Krontiras, D. Tasis, K. Papagelis, C. Galiotis, Effect of oxidation treatment of multiwalled Carbon Nanotubes on properties of Carbon Nanotubes Thin Films
  Materials Science & Engineering B: 165(3), 135-138,2009
 • Z. Spitalsky, C. A. Krontiras, S. N. Georga, C. Galiotis, Effect of oxidation treatment of multiwalled carbon nanotubes on the mechanical and electrical properties of their epoxy composites
  Compos A 40, 778–783,2009
 • Z. Spitalsky, G. Tsoukleri, D. Tasis, C. Galiotis, C. A. Krontiras, S. N. Georga, High Volume Fraction Carbon Nanotube Epoxy Composites
  Nanotechnology 20(40), 405702,2009
 • V. Ioannou-Sougleridis1, a) , N. Kelaidis1, C. Tsamis1, D. Skarlatos2, C. A. Krontiras2, S. N. Georga2, Ph. Komninou3, B. Kellerman4, M. Seacrist4, Study of interfacial defects induced during the oxidation of ultrathin strained silicon layers
  Journal of Applied Physics, 105 (11), 114503,2009
 • Z. Špitalský, S.N. Georga, C.A. Krontiras and C. Galiotis, Dielectric Response and Tunability of MWCNTs / epoxy composites
  Advanced Composite Letters 19(6)on), 179-189,2010
 • Ioannou N., Skarlatos D., Vouroutzis N.Z., Georga S. N., Krontiras C A., Tsamis C., Gallium implantation and diffusion in crystalline Germanium
  ”, Electrochemical and Solid State Letters 13 (3), H70-H72,2010
 • A. Kalini, K. G. Gatos, P. K. Karahaliou, S. N. Georga, C. A. Krontiras, G. C. Psarras, J. Karger-Kocsis , Probing the Dielectric Response of Polyurethane/Alumina Nanocomposites
  Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 48(22), 2346–2354,2010
 • S.N. Georga , A study on the Dielectric Behavior of Epoxy/Hafnium Oxide nanopowder composites
  Adv. Comp. Letters 20(5) , 139-143,2011
 • D. Delaportas, P. Svarnas, I. Alexandrou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, N.I. Xanthopoulos, A. Siokou, P.R. Chalker , CuO/Ta2O5 core/shell nanoparticles produced by arc-discharge in water
  Materials Letters 65 , 2337–2340,2011
 • G. C. Psarras; S. Siengchin; P. K Karahaliou; S. N Georga; C. A Krontiras; J. Karger-Kocsis, Dielectric relaxation phenomena and dynamics in polyoxymethylene/polyurethane / alumina hybrid nanocomposites
  Polymer International” 60, 1715,2011
 • V. Ioannou-Sougleridis, N. Kelaidis, D. Skarlatos, C. Tsamis, C. A. Krontiras, S. N. Georga, Ph. Komninou, Th. Speliotis, P. Dimitrakis, B. Kellerman, and M. Seacrist, Influence of thermal oxidation on the interfacial properties of ultrathin strained silicon layers
  Thin Solid Films 519, 5456–5463,2011
 • L.Sygellou, V.Gianneta, N.Xanthopoulos, D.Skarlatos, S.Georga, C.Krontiras, S.Ladas, S.Kennou, ZrO2 and Al2O3 thin films on Ge(100) grown by ALD : An XPS investigation
  Surface Science Spectra,WCF V18, 20100901,2011
 • P.K. Karahaliou, P. Svarnas, S.N. Georga, N.I. Xanthopoulos, D. Delaportas, C.A. Krontiras, I. Alexandrou, CuO/Ta2O5 core/shell nanoparticles synthesized in immersed arc-discharge: production conditions and dielectric response
  Journal of Nanoparticle Research , vol. 14, no12, , 1-11 ,2012
 • P.K. Karahaliou, N. Xanthopoulos, C.A.Krontiras and S.N. Georga , Dielectric Response and ac Conductivity Analysis of Hafnium Oxide Nanopowder
  Phys. Scr. , 86 065703,2012
 • M. Botzakaki, A. Kerasidou, N. Xanthopoulos, D. Skarlatos, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras, Electrical characteristics of ALD-deposited Al2O3 thin films on p-type Germanium substrates
  Phys. Status Solidi C , doi: 10.1002/pssc.201200400,2012
 • M. Botzakaki, N. Xanthopoulos, E. Makarona, C.Tsamis, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras, ALD deposited ZrO2 ultrathin layers on Si and Ge substrates:A multiple technique characterization
  Microelectronic Engineering, 112 , 208-212,2013
 • M. Vasilopoulou, S. Kennou, S. Ladas, S. N. Georga, M. Botzakaki, D. Skarlatos, C. A. Krontiras, N. A. Stathopoulos, P. Argitis and L. C. Palilis , Atomic layer deposited zirconium oxide electron injection layer for efficient organic light emitting diodes
  Organic Electronics 14, (1) , 312–319,2013
 • A. Patsidis, S. N. Georga, C. A. Krontiras, G. C. Psarras, A. Kanapitsas, C. Tsonos, Effect of filler size on the thermal properties of ER/BaTiO3 composites
  Macromol. Symp. 331-332, 189–196,2013
 • A. Kerasidou, P. Karahaliou, N. Xanthopoulos, S. N. Georga, C. Krontiras, D. Delaportas, P. Svarnas, Electrical characteristics of Al2O3 and Ta2O5 nanoparticles synthesized by DC anodic arc-discharge in water
  IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation Society, ,2013
 • A. Kerasidou, M. Botzakaki, N. Xanthopoulos, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras , Probing the properties of atomic layer deposited ZrO2 films on p-Germanium substrates
  J. Vac. Sci. Technol. A 31 , 01A126,2013
 • M. Vasilopoulou, D. G. Georgiadou, A. Soultati, N. Boukos, S. Gardelis, M. Fakis, L. C. Palilis, G. Skoulatakis, S. Kennou, M. Botzakaki, S. Georga, C. A. Krontiras, F. Auras, Th. Bein, Th. A. Papadopoulos, D. Davazoglou, P. Argitis , “Atomic Layer Deposited Coatings Enabling Surface Passivation of TiO2 for High Performing Inverted Organic Photovoltaics without Light Processing”
  Adv. Energy Mater. , 1400214 DOI: 10.1002/aenm.201400214 , 1-12,2014
 • P. Karahaliou, A.Kerasisou; S..N. Georga, G. C. Psarras, C. A. Krontiras; J. Karger - Kocsis , “Dielectric relaxations in polyoxymethylene and in related nanocomposites: identification and molecular dynamics”
  Polymer, Volume 55, Issue 26, 15, doi:10.1016/j.polymer.2014.10.056, 6819–6826,2014
 • G. C. Psarras, G. A. Sofos, A. Vradis, D. L. Anastassopoulos, S. N. Georga, C. A. Krontiras, J. Karger-Kocsis , “HNBR and its MWCNT Reinforced Nanocomposites: Crystalline Morphology and Electrical Response”
  European Polymer Journal 54, p.190–199,2014
 • G. Tomara; A. P. Kerasidou; A. A. Patsidis; P. K. Karahaliou; G. C. Psarras; S. N. Georga; Ch. A. Krontiras , “Dielectric response and energy storage efficiency of low content TiO2-polymer matrix nanocomposites”
  Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 71 , 204-211,2015
 • P. Svarnas, M. Botzakaki, G. Skoulatakis, S. Kennou, S. Ladas, C. Tsamis, S. Georga and C. Krontiras., "Controllable growth of stable germanium dioxide ultrathin layer by means of capacitively driven radio frequency discharge"
  Thin Solid Films 599 http://dx.doi.erg/10.1016/j.tsf.2015, 49-53 ,2016
 • ]: Ioannis Leontis , Martha A. Botzakaki , Stavroula N Georga , Androula Galiouna Nassiopoulou , "High capacitance density MIS capacitor using Si nanowires by MACE and ALD alumina dielectric"
  Journal of Applied Physics , 119, 244508 ; http://dx.doi.org/10.1063/1.4954883 ,2016
 • Botzakaki, M; Skoulatakis, G; Kennou, St; Ladas, Sp; Tsamis, Ch; Georga, St; Krontiras, Ch., "The impact of ultrathin Al2O3 films on the electrical response of p-Ge/Al2O3/HfO2/Au MOS structures"
  J. of Physics D: Applied Physics , 49, 385104,2016
 Πομόνη Αικατερίνη Περισσότερες Πληροφορίες
 • Katerina Pomoni and A. Theodossiou, Hall-effect studies on pyrrhotite
  J. Appl. Phys. 53 (12), 8835-8838,1982
 • Chr. Krontiras, K. Pomoni and A. Theodossiou, Resistivity anisotropy of pyrrhotite
  J. Appl. Phys. 55 (10), 3894-3895,1984
 • K. Pomoni and Ch Krontiras, Electrical transport properties in nickel monosilicide thin films
  J. Phys. D: Appl. Phys. 21(5), 780-783,1988
 • Ch Krontiras, K Pomoni and M Roilos, Resistivity and the Hall effect for thin MnSi1.73 films
  J. Phys. D: Appl. Phys. 21(3), 509-512,1988
 • K Pomoni, Ch Krontiras and J Salmi, Electrical transport properties of NbSi2 thin films
  J. Phys. D: Appl. Phys. 23(3), 354-357,1990
 • K. Pomoni and J. Salmi, Electrical transport properties of ZrSi2 thin films
  J. Phys. D: Appl. Phys. 24(5), 727-730,1991
 • V. Karoutsos, K. Pomoni, A. Vomvas and J. Sotiropoulos, Determination of the Density of States Distribution in the Energy Gap of a-Si:H
  Phys. stat. sol. (b) 199, 127-134,1997
 • A. Brajsa, K. Szaniawska, R.J. Barczyński, L. Murawski, B. Kościelska, A. Vomvas, K. Pomoni, The photoconductivity of sol-gel derived TiO2 films
  Opt. Mater. 26 (2), 151-153,2004
 • C. Aggelopoulos, P. Klepetsanis, M.A. Theodoropoulou, K. Pomoni and C.D. Tsakiroglou, Large-scale effects on resistivity index of porous media
  J. Contam. Hydrol. 77(4), 299-323,2005
 • K. Pomoni, A. Vomvas, Chr. Trapalis, Transient photoconductivity of nanocrystalline TiO2 sol-gel thin films
  Thin Solid Films 479 (1-2), 160-165,2005
 • A. Vomvas, K. Pomoni, C. Trapalis, N. Todorova, Photoconductivity in sol-gel TiO2 thin films with and without ammonia treatment
  Materials Science-Poland 25 (3), 809-816,2007
 • K. Pomoni, A. Vomvas and Chr. Trapalis, Dark conductivity and transient photoconductivity of nanocrystalline undoped and N-doped TiO2 sol–gel thin films
  Thin Solid Films 516 (6) , 1271-1278,2008
 • K. Pomoni, A. Vomvas and Chr. Trapalis, Electrical conductivity and photoconductivity studies of TiO2 sol–gel thin films and the effect of N-doping
  J. Non-Crystalline Solids 354 (35-39), 4448-4457 ,2008
 • D. Joskowska, K. Pomoni, A. Vomvas, B. Kościelska and D.L. Anastassopoulos, On electrical and photoconductive properties of mixed Nb2O5/TiO2 sol–gel thin films
  J. Non-Crystalline Solids 356 (37-40), 2042-2048 ,2010
 • Diana Mardare, Nicoleta Iftimie, Maria Crişan, Mălina Răileanu, A.Yildiz, T. Coman, K. Pomoni, A. Vomvas, Electrical conduction mechanism and gas sensing properties of Pd- doped TiO2 films
  J. Non-Crystalline Solids 357, 1774–1779,2011
 • K. Pomoni, A. Vomvas, N. Todorova, T. Giannakopoulou, K. Mergia, C. Trapalis, Thermal treatment effect on structure, electrical conductivity and transient photoconductivity behavior of thiourea modified TiO2 sol–gel thin films
  J. Alloys Compd. 509 , 7253–7258,2011
 • K. Pomoni, M.V. Sofianou, T. Georgakopoulos, N. Boukos and C. Trapalis, Electrical conductivity studies of anatase TiO2 with dominant highly reactive {001} facets
  J. Alloys Compd. 548 , 194-200 ,2013
 • K. Pomoni, T. Georgakopoulos, M.V. Sofianou and C. Trapalis, Thermal treatment and environment effect on transient photoconductivity behavior of anatase TiO2 with dominant {001} facets
  J. Alloys Compd. 558 , 1-5,2013
 • T. Georgakopoulos, M.V. Sofianou, K. Pomoni, C. Trapalis, Electrical conductivity mechanisms in titania hollow microspheres with dominant {001} facets
  J. Alloys Compd. 586, 52-58,2014
 • N. Todorova, T. Giannakopoulou, K. Pomoni, Jiaguo Yu, T. Vaimakis, C. Trapalis, Photocatalytic NOx oxidation over modified ZnO/ TiO2 thin films
  Catalysis Today, in press,2014
 • K. Pomoni, The effect of temperature on the transient photoconductivity behavior of ZnO thin films in vacuum
  J. Surf. Interfac. Mater. 2 , 295-298,2014
 • T. Georgakopoulos, N. Todorova, K. Pomoni, C. Trapalis , On the transient photoconductivity behavior of sol-gel TiO2/ZnO composite thin films
  J. Non-Cryst. Solids 410 , 135-141,2015
 Καραχάλιου Παναγιώτα Περισσότερες Πληροφορίες
 • Panagiota K. Karahaliou, Alexandros G. Vanakaras, and Demetri J. Photinos, Tilt order parameters, polarity, and inversion phenomena in smectic liquid crystals
  Phys Rev E, Vol. 65 , 031712,2002
 • Sergio Diez, David A. Dunmur, M. Rosario De La Fuente, Panagiota K. Karahaliou, Georg Mehl, Thomas Meyer, Miguel Angel Perez Jubindo, Demetri J. Photinos, Dielectric studies of a laterally-linked siloxane ester dimer
  Liquid Crystals, Vol. 30, 1021-1030,2003
 • M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, C.A. Krontiras, S.N. Georga, N. Xanthopoulos, M.N. Pisanias, C. Tsamis, A. G. Nassiopoulou, Transient and ac electrical transport under forward and reverse bias conditions in aluminum/porous silicon/p-cSi structures
  J. Appl. Phys., Vol. 96, 7637,2004
 • P. K. Karahaliou, M. Theodoropoulou, C. A. Krontiras,a) N. Xanthopoulos, S. N. Georga, M. N. Pisanias, M. Kokonou, A. G. Nassiopoulou, A. Travlos , Transient and alternating current conductivity of nanocrystalline porous alumina thin films on silicon, with embedded silicon nanocrystals
  J. Appl. Phys., Vol. 95, 2776,2004
 • M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, M. Kokonou and A. G. Nassiopoulou, Interface traps density of anodic porous alumina films of different thicknesses on Si
  Journal of Physics: Conference Series 10, 222–225,2005
 • Panagiota K. Karahaliou, Alexandros G. Vanakaras, and Demetri J. Photinos, On the molecular theory of dimeric liquid crystals
  Liquid Crystals, Vol. 32 , 1397–1407,2005
 • M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, Thin Porous Anodic Alumina Films: Interface Trap Density Determination
  Ionics 11, 237,2005
 • G.C. Psarras, A. Soto Beobide, G.A. Voyatzis, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, J. Sotiropoulos, Dielectric and Conductivity Processes in Poly(ethylene terephthalate) and Poly(ethylene naphthalate) Homopolymers and Copolymers
  Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, Vol. 44, 3078–3092,2006
 • Panagiota K. Karahaliou, Paul H. J. Kouwer, Thomas Meyer, Georg H. Mehl and Demetri J. Photinos, Columnar phase structures of an organic–inorganic hybrid functionalized with eight calamitic mesogens
  Soft Matter 3, 857–865,2007
 • G.A. Kontos, A.L. Soulintzis, P.K. Karahaliou, G.C. Psarras, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, Electrical relaxation dynamics in TiO2 – polymer matrix composites
  eXPRESS Polymer Letters, Vol.1, 781–789,2007
 • G.C. Psarras, K.G. Gatos, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, J. Karger-Kocsis, Relaxation phenomena in rubber/layered silicate nanocomposites
  eXPRESS Polymer Letters, Vol.1, 837–845,2007
 • Panagiota K. Karahaliou, Paul H. J. Kouwer, Thomas Meyer, Georg H. Mehl and Demetri J. Photinos, Long- and Short-Range Order in the Mesophases of Laterally Substituted Calamitic Mesogens and their Radial Octapodes
  J. Phys. Chem. B 112, 6550–6556,2008
 • S. D. Peroukidis, P. K. Karahaliou, A. G. Vanakaras & D. J. Photinos, Biaxial nematics: symmetries, order domains and fieldinduced phase transitions
  Liquid Crystals, Vol. 36, 727–737,2009
 • A. SOULINTZIS, G. KONTOS, P. KARAHALIOU, G.C. PSARRAS, S.N. GEORGA, C.A. KRONTIRAS, Dielectric Relaxation Processes in Epoxy Resin—ZnO Composites
  Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, Vol. 47, 445–454,2009
 • Panagiota K. Karahaliou, Alexandros G. Vanakaras, and Demetri J. Photinos, Symmetries and alignment of biaxial nematic liquid crystals
  J. Chem. Phys. 131, 124516,2009
 • A. KALINI, K.G. GATOS, P.K. KARAHALIOU, S.N. GEORGA, C.A. KRONTIRAS, G.C. PSARRAS, Probing the Dielectric Response of Polyurethane/Alumina Nanocomposites
  Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, Vol. 48, 2346–2354,2010
 • Georgios C. Psarras, Suchart Siengchin, Panagiota K. Karahaliou, Stavroula N. Georga, Christoforos A. Krontiras and Jozsef Karger-Kocsis, Dielectric relaxation phenomena and dynamics in polyoxymethylene/ polyurethane/alumina hybrid nanocomposites
  Polym Int 60 , 1715–1721,2011
 • P. K. Karahaliou, P. Svarnas, S. N. Georga, N. I. Xanthopoulos, D. Delaportas, C. A. Krontiras, I. Alexandrou, CuO/Ta2O5 core/shell nanoparticles synthesized in immersed arc-discharge: production conditions and dielectric response
  J Nanopart Res 14, 1297,2012
 • P. K. Karahaliou, N. Xanthopoulos, C. A. Krontiras and S. N. Georga, Dielectric response and ac conductivity analysis of hafnium oxide nanopowder
  Phys. Scr. 86 , 065703,2012
 • P.K. Karahaliou, A.P. Kerasidou, S.N. Georga, G.C. Psarras, C.A. Krontiras, J. Karger-Kocsis, Dielectric relaxations in polyoxymethylene and in related nanocomposites: Identification and molecular dynamics
  Polymer 55 , 6819-6826,2014
 • A. P. Kerasidou, P. K. Karahaliou, N. I. Xanthopoulos, P. Svarnas1 S. N. Georga, C. A. Krontiras, D. Delaportas, Electrical Characteristics of Al2O3 and Ta2O5 Nanoparticles Synthesized by DC Anodic Arc-discharge in Water
  IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 21, 230-235,2014
 • Georgia N. Tomara, Ariadni P. Kerasidou, Anastasios C. Patsidis, Panagiota K. Karahaliou, Georgios C. Psarras, Stavroula N. Georga, Christoforos A. Krontiras, Dielectric response and energy storage efficiency of low content TiO2-polymer matrix nanocomposites
  Composites: Part A 71 , 204–211,2015
 • E. Ramou, Z. Ahmed, C. Welch, P. K. Karahaliou and G. H. Mehl, The stabilisation of the Nx phase in mixtures
  Soft Matter 12, 888-899,2016
 • G.N. Tomara, P.K. Karahaliou, G.C. Psarras, S.N. Georga, C.A. Krontiras, S. Siengchin, J. Karger-Kocsis , Dielectric relaxation mechanisms in polyoxymethylene/polyurethane/layered silicates hybrid nanocomposites
  European Polymer Journal, Vol. 95, 304-313,2017
 Κουρής Στυλιανός Περισσότερες Πληροφορίες
 • D. Karabourniotis, S. Couris, C. Karras, Operating pressure of thallium in a mercury-thallium iodide discharge using the line TI-5350 Å
  J. Appl. Phys., 58(7), 2786-2788,1985
 • D. Karabourniotis, S. Couris, J.J. Damelincourt, M. Aubes, Determination of the partial pressure of thallium in high-pressure lamp arcs; a comparative study
  IEEE Transactions on Plasma Science, Special Issue on Arcs, PS-14(4), 325-332,1986
 • D. Karabourniotis, S. Couris, J. J. Damelincourt, Determination of transition probability for the 655-nm Tl line
  J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, 38(4), 303-310,1986
 • D. Karabourniotis, S. Couris, Time dependence of non equilibrium in the Hg resonance level in an AC arc plasma
  Optics Commun., 65(1), 22-25,1987
 • D. Karabourniotis, S. Couris, Deviations from equilibrium in the 63P levels of mercury in an AC arc plasma
  Optics Commun., 67(3), 214-217,1988
 • D. Karabourniotis, S. Couris, E. Drakakis, J.J. Damelincourt, Arc pressure effect on the population of the Hg 63P levels
  J. Appl. Phys., 66(3), 1084-1088,1989
 • S. Couris, T. Fohl, P.A. Vicharelli, Line shape measurements in a high intensity discharge lamp using a retro-reflective array
  AIP Conf. Proc., 216, 75,1990
 • P. Brint, L.O' Toole, S. Couris, D. Jardine, Multiphoton ionisation spectroscopy of the 3s(2 + 2, 1) and 4s(3 + 1) Rydberg states of acetone: evidence for a molecular valence state at 153 nm
  J. Chem. Soc. Faraday Trans., 87(18), 2891-2895,1991
 • A. Asselman, M. Aubes, S. Couris, J. Salon, Stark broadening of the 690.7 nm mercury line in high-pressure mercury discharges
  J. Appl. Phys., 72(8), 3341-3343,1992
 • S. Couris, P. Agapaki, P. Brint, 2+1 (2+2) REMPI-TOF study of the lowest Rydberg states (6S, 6S') of Methyl and Propyl Iodides
  Laser Chemistry, 13(2), 151-157,1993
 • J. Baker, J.L. Lemaire, S. Couris, A. Vient, D. Malmasson, F. Rostas, A 2+1 REMPI study of the E-X transition in CO. Indirect predissociations in the E 1Π state
  Chem. Phys., 178(1-3), 569-579,1993
 • Ch. Kassner, P. Heinrich, F. Stuhl, S. Couris, S. Haritakis, Fragments in the UV photolysis of the CH3 and CH3O radicals
  Chem. Phys. Lett., 208(1-2), 27-31,1993
 • J. Baker, J.L. Lemaire, S. Couris, A. Vient, D. Malmasson, F. Rostas, A 2+1 REMPI study of the E-X transition in CO
  AIP Conf. Proc. 312, 355,1994
 • L. Juha,V. Hamplova, P. Engst, P. Kubat E. Koudoumas, S. Couris, Comparison of the efficiency of the laser photolysis of C60 and C70 fullerenes in solution
  Chem. Phys. Lett., 231(2-3), 314-318,1994
 • S. Couris, N. Anastasopoulou, C. Fotakis, Rotational dependence of the quenching of electronically excited CH(A 2Δ) and CH (B 2Σ−) produced by laser photolysis of acetone at 193 nm
  Chem. Phys. Lett., 223(5-6), 561-566,1994
 • S. Couris, E. Patsilinakou, M. Lotz, E.R. Grant, C. Fotakis, C. Cossart-Magos, M. Horani, The (2+1) multiphoton ionization spectrum of jet-cooled CS2 between 54000 and 58000 cm-1
  J. Chem. Phys., 100(5), 3514-3519,1994
 • .W.D. Ledingham, C. Kosmidis, S. Georgiou, S. Couris, R.P. Singhal, A Comparison of the femto-, pico- and nanosecond multiphoton ionization and dissociation processes of NO2 at 248 and 496 nm
  Chem. Phys. Lett., 247(4-6), 555-563,1995
 • J. Baker, M. Konstantaki, S. Couris, A resonance enhanced multiphoton ionization study of the CS2 molecule: The 4p Rydberg states
  J. Chem. Phys., 103(7), 2436-2444,1995
 • J. Baker, S. Couris, A two color (1+1’)+1 multiphoton ionization study of CS2 in the 61000-65600 cm-1 energy region
  J. Chem. Phys., 103(12), 4847-4854,1995
 • S. Couris, E. Koudoumas, A. Ruth, S. Leach, Concentration and wavelength dependence of the effective third-order susceptibility and optical limiting of C60 in toluene solution
  Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 28(20), 4537-4554,1995
 • L. Juha,V. Hamplova, P. Engst, P. Kubat E. Koudoumas, S. Couris, Fullerene Cages Breakdown Induced in Solution by Ultraviolet Radiation: Experimental Support for the “Window” formation in Fullerenes?
  J. Phys. Chem., 99(20), 8200-8201,1995
 • E. Lane, P. Brint, M. Tziraki, S. Couris, Multiphoton Ionization Spectroscopy of Ethyl Iodide and Deuterated Ethyl Iodide in the Region of the 6s Rydberg Transitions. Evidence of Molecular Field Splitting of Spin-Orbit Degenerate States
  J. Chem. Soc. Faraday Trans., 91(18), 3083-3088,1995
 • J. Baker, S. Couris, A (1+1')+1 multiphoton ionization study of CS2 in the 68500-73000 cm-1 energy region. The 3d and 5s Rydberg states
  J. Chem. Phys., 105(1), 62-67,1996
 • J. Berger, J. Baker, S. Couris, A Multiphoton Polarization Study of the Rydberg States of OCS in the 70500-74500 cm-1 energy region
  J. Chem. Phys., 105(15), 6147-6153,1996
 • E. Koudoumas, F. Dong, S. Couris, S. Leach, High-order nonlinear optical response of C60-toluene solutions in the sub-picosecond regime
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 29(20), L773-L778,1996
 • C. Fotakis, D. Anglos, C. Balas, S. Couris, V. Zafiropoulos, Laser based diagnostics in art conservation
  Conference on Lasers and Electro-Optics CLEO-Europe, Technical Digest, 229, ,1996
 • S. Couris, A. Hatziapostolou, D. Anglos, A. Mavromanolakis, C. Fotakis, Laser Induced Breakdown Spectroscopy: Applications in Environmental Issues
  SPIE, 2965, 83-87,1996
 • S. Couris, E. Koudoumas, F. Dong, S. Leach, Nonlinear optical properties of fullerenes
  Conference on Lasers and Electro-Optics CLEO-Europe, Technical Digest, 292, ,1996
 • E. Koudoumas, A. Ruth, S. Couris, S. Leach, Solvent effects on the optical limiting action of C60 solutions
  Molec. Phys., 88(1), 125-133,1996
 • S. Couris, E. Koudoumas, F. Dong, S. Leach, Sub-picosecond studies of the third-order optical nonlinearities of C60-toluene solutions
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 29(21), 5033-5041,1996
 • J. Baker, S. Couris, The 1550-1460 A region of CS2
  J. Chem. Phys., 104(16), 6130-6137,1996
 • J. Berger, S. Couris, D. Gauyacq, An Experimental Investigation of the nf Rydberg States of Carbon Disulfide
  J. Chem. Phys., 107(21), 8866-8873,1997
 • E. Koudoumas, F. Dong, S. Couris, S. Leach, High order nonlinear optical response of fullerene solutions in the nsec regime
  Opt. Comm., 138(4-6), 301-304,1997
 • D. Anglos, S. Couris, C. Fotakis, Laser Diagnostics of Painted Artworks: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy in Pigment Identification
  Appl. Spectrosc., 51(7), 1025-1030,1997
 • N. Shafizadeh, J-H Fillion, D. Gauyacq, S. Couris, Spectroscopy and Dynamics of the Rydberg States of C2H2 and their Relevance to Astrophysical Photochemistry
  Phil. Trans. Royal Soc. London A, 355(1729), 1637-1656,1997
 • F. Dong, E. Koudoumas, S. Couris, Y. Shen, L. Qiu, X. Fu, Sub-picosecond resonant third-order nonlinear optical response of azobenzene-doped polymer film
  J. Appl. Phys., 81(10), 7073-7075,1997
 • R. Sattmann, I. Monch, H. Krause, R. Noll, S. Couris, A. Hatziapostolou, C. Fotakis, E. Larrauri, R. Miguel, Laser Induced Breakdown Spectroscopy for Polymer Identification
  Appl. Spectrosc., 52(3), 456-461,1998
 • M. Castillejo, S. Couris, E. Lane, M. Martin, J. Ruiz, Laser photodissociation of ketene at 230 nm
  Chem. Phys., 232(3), 353-360,1998
 • S. Couris, A. Mavromanolakis, C. Fotakis, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS): a Tool for Rapid In-situ Elemental Analysis
  SPIE, 3423, 228-232,1998
 • E. Koudoumas, S. Couris, P. Seta, A. Rassat, S. Leach, Optical limiting action of methano fullerenes and fullerenes incorporated in cyclodextrins
  Conference on Lasers and Electro-Optics CLEO-Europe, Technical Digest, 292, ,1998
 • E. Koudoumas, S. Couris, Optical Nonlinearities of Fullerenes and their Implications in Optoelectronics
  SPIE, 3423, 184-188,1998
 • E. Stathatos, S. Couris, P. Lianos, Spectral Narrowing in the Emission of Rhodamine 6G Incorporated in Thin Surfactant Films
  SPIE, 3423, 228-232,1998
 • M. Castillejo, S. Couris, E. Koudoumas, M. Martin, Subpicosecond Ionization and Dissociation of Benzene and Cyclic Alkanes at 800 and 400 nm
  Chem. Phys. Lett., 289(3-4), 303-310,1998
 • L. Juha, B. Ehrenberg, S. Couris, E. Koudoumas, V. Hamplova, Z. Pokorna, A. Mullerova, M. Pavel, Fullerene decomposition induced by near-infrared laser radiation studied by real-time turbidimetry
  Chem. Phys. Lett., 313(3-4), 431-436,1999
 • M. Castillejo, S. Couris, E. Koudoumas, M. Martin, Ionization and fragmentation of aromatic and single-bonded hydrocarbons with 50 fsec laser pulses at 800 nm
  Chem. Phys. Lett., 308(5-6), 373-380,1999
 • E. Koudoumas, R. De Nalda, C. Fotakis, S. Couris, Multiphoton Ionization and Fragmentation of CS2 under Intense Short Pulse Laser Radiation
  Laser Chem., 18(3), 129-142,1999
 • S. B. Korovin, B .B. Krinetskii, V. I. Pustovoi, S. Fadeeva, M. Konstantaki, E. Koudoumas, S. Couris, Optical properties of metal-coated silicon nanocrystals
  SPIE, 4070, 465-471,1999
 • S. Couris, E. Koudoumas, S. Leach, C. Fotakis, Polarization effects on the ionization and fragmentation of small molecules under psec and fsec laser excitation
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 32(15), L439-L450,1999
 • E. Stathatos, S. Couris, P. Lianos, Spectral narrowing in a rhodamine doped layered TiO2/surfactant thin film
  App. Phys. Lett., 75(3), 319-321,1999
 • J. Huang, V. Bekiari, P. Lianos, S. Couris, Study of Poly(methyl methacrylate) Thin Films Doped with Laser Dyes
  J. Lumin., 81(4), 285-291,1999
 • E. E. B. Campbell, S. Couris, M. Fanti, E. Koudoumas, N. Krawez, F. Zerbetto, Third order susceptibility of Li@C60
  Adv. Mater., 11(5), 405-408,1999
 • R. De Nalda, A. Mavromanolakis, S. Couris, M. Castillejo, Induced HSiCl emission in the UV photodissociation of 2-chloroethenylsilane
  Chem. Phys. Lett., 316(5-6), 449-454,2000
 • L. Juha, B. Ehrenberg, S. Couris, E. Koudoumas, V. Hamplova, Z. Pokorna, Near-infrared laser-induced decomposition of C60 dissolved in toluene
  Fullerene Science and Technology, 8(4-5), 319-336,2000
 • M. Konstantaki, E. Koudoumas, S. Couris, J. M. Janot, H. Eddaoudi, A. Deratani, P. Seta, S. Leach, Optical limiting behavior of the water-soluble C60/γ-cyclodextrin complex
  Chem. Phys. Lett., 318(4-5), 488-495,2000
 • L. Juha, M. Farnicova, V. Hamplova, J. Kodymova, J. Krasa, L. Laska, O. Palek, P. Kubat, I. Stibor, D. Slezak, E. Koudoumas, S. Couris, The Role of the Oxygen Molecule in the Photolysis of Fullerenes
  Fullerene Sci. Techn., 8(4-5), 289-319,2000
 • L. Juha, S. Couris, E. Koudoumas, P. Kubat, V. Hamplova, Z. Pokorna, A. Mullerova, Comparison of Photochemical Reactivity of Lower and Higher Fullerenes at Higher Intensities and Shorter Wavelengths
  Fullerenes for the New Millennium, p.162, The Electrochemical Society, Pennington, 162-173,2001
 • S. B. Korovin, A. N. Olrov, A. M. Prokhorov, V. I. Pustovoi, M. Konstantaki, S. Couris, E. Koudoumas, Nonlinear absorption in silicon nanocrystals
  Quantum Electron., 31(9), 817-820,2001
 • S. Couris, M. Konstantaki, E. Koudoumas, Y. Ederle, C. Mathis, S. Leach, P. Seta, Nonlinear optical properties of C60-polystyrene star polymers
  Nonlinear Optics, 27(7), 269,2001
 • E. Koudoumas, O. Kokkinaki, M. Konstantaki, S. Couris, S. Korovin, V. I. Pustovoy, V. E. Ogluzdin, Nonlinear optical response of silicon nanocomposites
  SPIE, 4762, 297-301,2001
 • V. Bekiari, E. Stathatos, P. Lianos, F. Konstandakopoulou, J. Kallitsis, S. Couris, Photophysical properties of a series of blue-emitting rigid-flexible polyethers in solution and in thin films
  J. Lumin., 93(3), 223-227,2001
 • L. Juha, B. Ehrenberg, S. Couris, E. Koudoumas, V. Hamplová, Z. Pokorná, A. Müllerová, P. Kubát, Single-photon photolysis of C60, C70, C76, and C84 in solution
  Chem. Phys. Lett., 335(5-6), 539-544,2001
 • M. Konstantaki, E. Koudoumas, S. Couris, P. Laine, E. Amouyal, S. Leach, Substantial non-linear optical response of new polyads based on Ru and Os complexes of modified terpyridines
  J. Phys. Chem. B, 105(44), 10797-10804,2001
 • E. Koudoumas, M. Konstantaki, A. Mavromanolakis, X. Michaut, S. Couris, S. Leach, Transient and instantaneous third order nonlinear optical response of C60 and the higher fullerenes C70, C76 and C84
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 34(24), 4983-4996,2001
 • E. Koudoumas, M. Konstantaki, M. Mavromanolakis, S. Couris, Y. Ederle, C. Mathis, S. Leach, P. Seta, Ultrafast nonlinear optical response of C60-polystyrene star polymers
  Chem. Phys. Lett., 335(5-6), 533-538,2001
 • M. Castillejo, M. Martín, R. de Nalda, S. Couris, E. Koudoumas, Anisotropic distributions of ion fragments produced by dissociative ionization of halogenated ethylenes in intense femtosecond laser pulses
  J. Phys Chem. A, 106(12), 2838-2843,2002
 • M. Castillejo, M. Martín, R. de Nalda, M. Oujja, S. Couris, E. Koudoumas, Dissociative ionization of halogenated ethylenes in intense femtosecond laser pulses
  Chem. Phys. Lett., 353(3-4), 295-303,2002
 • P. Aloukos, S. Couris, Influence of the experimental conditions on the determination of the nonlinear optical parameters of a medium using the Z-scan technique
  SPIE, 5131, 270-273,2002
 • E. Koudoumas, O. Kokkinaki, M. Konstantaki, S. Couris, S. Korovin, V. Pustovoi, V. E. Ogluzdin, Nonlinear optical response of silicon nanocomposites
  SPIE, 4762, 297-301,2002
 • E. Koudoumas, O. Kokkinaki, M. Konstantaki, S. Couris, P. Detkov, S. Korovin, V. Kuznetchov, S. Pimenov, V. Pustovoi, Onion-like carbon and diamond nanoparticles for optical limiting
  Chem. Phys. Lett., 357(5-6), 336-340,2002
 • J. Venturini, S. Couris, E. Koudoumas, P. Seta, Y. Ederle, C. Mathis, S. Leach, Optical limiting and nonlinear optical absorption properties of fullerene C60-(polystyrene) star polymer films: C60 concentration dependence
  J. Mater. Chem., 12(7), 2071-2076,2002
 • E. Koudoumas, S. Couris, Ultrafast nonlinear optical response of higher fullerenes
  SPIE, 5131, 319-322,2002
 • S. Couris, M. Renard, O. Faucher, B. Lavorel, R. Chaux, E. Koudoumas, X. Michaut, An experimental investigation of the nonlinear refractive index (n2) of carbon disulfide and toluene by spectral shearing interferometry and z-scan techniques
  Chem. Phys. Lett., 369(3-4), 318-324,2003
 • P. Aloukos, S. Couris, Influence of the experimental conditions on the determination of the nonlinear optical parameters of a medium using the Z–scan technique
  SPIE, 5131, 270-273,2003
 • E. Koudoumas, M. Konstantaki, M. Mavromanolakis, S. Couris, M. Fanti, F. Zerbetto, K. Kordatos, M. Prato, Large enhancement of the nonlinear optical response of reduced fullerene Derivatives
  Chem.-Eur. J., 9(7), 1529-1534,2003
 • S. Couris, E. Koudoumas, Ultrafast nonlinear optical response of higher fullerenes
  SPIE, 5131, 319-322,2003
 • P. Stavropoulos, C. Palagas, G. N. Angelopoulos, D. N. Papamantellos, S. Couris, Calibration measurements in laser-induced breakdown spectroscopy using nanosecond and picosecond lasers
  Spectrochimica Acta Part B, 59(12), 1885-1892,2004
 • P. Stavropoulos, A. Michalakou, G. Skevis, S. Couris, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy as an Analytical Tool for Equivalence Ratio Measurement in Methane-Air Premixed Flames
  Spectrochimica Acta Part B, 60(7-8), 1885-1892,2004
 • E. Xenogiannopoulou, S. Couris, E. Koudoumas, N. Tagmatarchis, T. Inoue, H. Shinohara, Nonlinear optical response of some isomerically pure higher fullerenes and their corresponding endohedral metallofullerene derivatives: C82-C2v, Dy@C82 (I), Dy2@C82 (I), C92-C2, and Er2@C92 (IV)
  Chem. Phys. Lett., 394(1-3), 14-18,2004
 • P. Stavropoulos, A. Michalakou, G. Skevis, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy as an analytical tool for equivalence ratio measurement in methane-air premixed flames
  Spectrochimica Acta Part B Atomic Spectroscopy, 60(7-8), 1092-1097,2005
 • K. Gatsouli, S. Pispas, G. Mousdis, N. Vainos, P. Aloukos, E. Xenogiannopoulou, S. Couris, Nonlinear Optical Properties of Fullerene-Organic glassy polymer composites
  Glass Technology, 46(2), 62-66,2005
 • P. Stavropoulos, A. Michalakou, G. Skevis, S. Couris, Quantitative local equivalence ratio determination in laminar premixed methane air flames by laser induced breakdown spectroscopy (LIBS)
  Chem. Phys. Lett., 404(4-6), 309,2005
 • G. Mountrichas, S. Pispas, E. I. Kamitsos, E. Xenogiannopoulou, S. Couris, Stable aqueous dispersions of C60 fullerene by the use of a block copolymer
  Journal of Physics: Conference Series, 10(1), 163-166,2005
 • E. Xenogiannopoulou, P. Aloukos, S. Couris, Optical nonlinearities of C84 fullerenes
  Chem. Phys. Lett., 432(4-6), 497-501,2006
 • P. Aloukos, S. Couris, J.B. Koutselas, G.C. Anyfantis, G.C. Papavassiliou, Transient nonlinear optical response of novel neutral unsymmetrical nickel dithiolene complexes
  Chem. Phys. Lett., 428(1-3), 109-113,2006
 • E. Xenogiannopoulou, E. Koudoumas, N. Tagmatarchis, H. Shinohara, S. Couris, Ultrafast third-order nonlinear optical response of C84, C84-D2 (IV) and C84-D2d (II)
  Chem. Phys. Lett., 425(1-3), 110-113,2006
 • G. Mountrichas, S. Pispas, E. Xenogiannopoulou, P. Aloukos, S. Couris, Aqueous Dispersions of C60 Fullerene by the Use of Amphiphilic Block Copolymers: Preparation and Non-linear Optical properties
  J. Phys. Chem. B, 111(17), 4315-4319,2007
 • C. Palagas, P. Stavropoulos, S. Couris, G.N. Angelopoulos, I. Kolm, D. C. Papamantellos, Investigation of the parameters influencing the accuracy of rapid steelmaking slag analysis with laser-induced breakdown spectroscopy
  Steel Research International, 78(9), 693-703,2007
 • E. Xenogiannopoulou, M. Medved, K. Iliopoulos, S. Couris, M.G. Papadopoulos, D. Bonifazi, C. Sooambar, A. Mateo-Alonso, M. Prato, Non-linear Optical Properties of Ferrocene- and Porphyrin-[60]fullerene Dyads
  J. Phys. Chem. Phys., 8(7), 1056-1064,2007
 • S. Couris, Nonlinear optical properties of some Au nanostructures
  ICTON-MW'07-Int. Conf. on Transparent Optical Networks, art. no. 4446909, ,2007
 • E. Koudoumas, O. Kokkinaki, M. Konstantaki, N. Kornilios, S. Couris, S. Korovin, V. Pustovoi, V.E. Ogluzdin, Nonlinear optical response of silicon nanocrystals
  Optical Materials, 30(2), 260-263,2007
 • K. Iliopoulos, S. Couris, U. Hartnagel, A. Hirsch, Nonlinear optical response of water soluble C70 dendrimers
  Chem. Phys. Lett. 448(4-6), 243-247,2007
 • D. Vernardou, G. Kenanakis, S. Couris, E. Koudoumas, E. Kymakis, N. Katsarakis, pH effect on the morphology of ZnO nanostructures grown with aqueous chemical growth
  Thin Solid Films, 515(24), 8764-8767,2007
 • D.S. Jacob, S. Mallenahalli, A. Gedanken, L.A. Solovyov, E. Xenogiannopoulou, K. Iliopoulos, S. Couris, J. Porph, Synthesis of one-dimensional structured metal phthalocyanine in an ionic liquid
  Phthalocyanines, 11(10), 713-718,2007
 • D. Vernardou, G. Kenanakis, S. Couris, A.C. Manikas, G.A. Voyiatzis, M.E. Pemble, E. Koudoumas, N. Katsarakis, The effect of growth time on the morphology of ZnO structures deposited on Si (1 0 0) by the aqueous chemical growth technique
  . of Crystal Growth, 308(1), 105-109,2007
 • E. Xenogiannopoulou, P. Aloukos, S. Couris, E. Kaminska, A. Piotrowska, E. Dynowska, Third-order nonlinear optical properties of thin sputtered gold films
  Opt. Comm., 275(1), 217-222,2007
 • G. C. Anyfantis, G. C. Papavassiliou, C. P. Raptopoulou, P. Aloukos, S. Couris, Y.F. Weng, H. Hoshino, K. Murata, Unsymmetrical Single-Component Nickel 1,2-Dithiolene Complexes with Extended-Tetrachalogenafulvalene Dithiolate Ligands
  Zeitschrift fur Naturforschung-Section B J. of Chem. Sc., 62(2), 200-204,2007
 • A. Mateo-Alonso, K. Iliopoulos, S. Couris, M. Prato, Efficient Modulation of the Third Order Nonlinear Optical Properties of Fullerene Derivatives
  J. Am. Chem. Soc., 130(5), 1534-1535,2008
 • . Michalakou, P. Stavropoulos, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy in reactive flows of hydrocarbon-air mixtures
  Appl. Phys. Lett., 92(8), art. no. 081501, ,2008
 • K. Iliopoulos, D. Athanasiou, A. Meristoudi, N. Vainos, S. Pispas, S. Couris, Nonlinear optical properties of Au nanoclusters encapsulated into hybrid block copolymer micelles
  Phys. Stat. Solidi (A) Applications and Materials, 205(11), 2635-2638,2008
 • S. Couris, Nonlinear optical properties of novel organic-inorganic hybrid materials based on functional block copolymers and metal nanoparticles
  Int. Conf. on Transparent Optical Networks, ICTON, art. no. 4598413, 226-227,2008
 • S. Couris, Nonlinear optical properties of some au nanostructures
  ICTON-MW 2008 – Int. Conf. on Transparent Optical Networks, art. no. 4773067, ,2008
 • A. Bakandritsos, N. Bouropoulos, R. Zboril, N. Boukos, K. Iliopoulos, G. Chatzikyriakos, S. Couris, Optically active spherical Polyelectrolyte Brushes with a Nanocrystalline Magnetic Core
  Adv. Funct. Mater. 18(11), 1694-1706,2008
 • E. Xenogiannopoulou, K. Iliopoulos, S. Couris, T. Karakouz, A. Vaskevich, I. Rubinstein, Third-order nonlinear optical response of gold island films
  Adv. Funct. Mater., 18(8), 1281-1289,2008
 • A. H. Reshak, X. Chen, I. V. Kityk, S. Auluck, K. Iliopoulos, S. Couris, R. Khenata, X-ray photoelectron spectra and the electronic band structure for non-centrosymmetric Bi2ZnB2O7 nonlinear single crystal
  Current Opinion in Solid State and Materials Science, 12(2), 26-31,2008
 • K. Iliopoulos, G. Kalogerakis, D. Vernardou, N. Katsarakis, E. Koudoumas, S. Couris, Nonlinear optical response of titanium oxide nanostructured thin films
  Thin Solid Films 518(4), 1174-1176,2009
 • S. Couris, Nonlinear optical response of water dispersions of iron oxide nanoparticles
  ICTON 2009: 11th Int. Conf. on Transparent Optical Networks, art. no. 5185053, ,2009
 • D. Vernardou, E. Stratakis, G. Kenanakis, H.M. Yates, S. Couris, M.E. Pemble, E. Koudoumas, N. Katsarakis, One pot direct hydrothermal growth of photoactive TiO2 films on glass
  J. of Photochem. and Photobiology A: Chemistry, 202(2-3), 81-85,2009
 • A. H. Reshak, A. Majchrowski, M. ´Swirkowicz, A. Kłos,T. Lukasiewicz, I.V. Kityk, K. Iliopoulos, S. Couris, M.G. Brik, Optical features of calcium neodymium oxyborate Ca4NdO(BO3)3 doped by Yb3+ compounds
  J. Alloys Compounds, 481(1-2), 14-16,2009
 • C. Letty, A. Pastore, E. Mastorakos, R. Balachandran, S. Couris, Comparison of electrical and laser spark emission spectroscopy for fuel concentration measurements
  Experimental Thermal and Fluid Science, 34(3), 338-345,2010
 • A. Meristoudi, K. Iliopoulos, S. Pispas, N. Vainos, S. Couris, Development and nonlinear optical properties of block copolymers micelles encapsulating metal nanoparticles
  AIP Conf. Proc. 1288, 35-38,2010
 • R. R. Zalesny, O. Loboda, K. Iliopoulos, G. Chatzikyriakos, S. Couris, G. Rotas, N. Tagmatarchis, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, Linear and nonlinear optical properties of triphenylamine-functionalized C60: insights from theory and experiment
  Phys. Chem. Chem. Phys., 12(2), 373-381,2010
 • G. Chatzikyriakos, P. Aloukos, S. Couris, G.C. Anyfantis, G.C. Papavassiliou, NLO properties of a new Au-dithiolene complex
  AIP Conf. Proc. 1288, 151-153,2010
 • G. Chatzikyriakos, K. Iliopoulos, A. Bakandritsos, S. Couris, Nonlinear optical properties of aqueous dispersions of ferromagnetic γ-Fe2O3 nanoparticles
  Chem. Phys. Lett., 493(4-6), 314-318,2010
 • G. Chatzikyriakos, K. Iliopoulos, S. Couris, A. Meristoudi, S. Pispas, Nonlinear optical properties of Au and Ag nanoparticles embedded into hybrid-block copolymer micelles
  AIP Conf. Proc. 1288, 174-177,2010
 • G. Soras, N. Psaroudakis, G.A. Mousdis, M. J. Manos, A. J. Tasiopoulos, P. Aloukos, S. Couris, P. Labéguerie, J. Lipinski, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, Synthesis and non-linear optical properties of some novel nickel derivatives
  Chem. Phys., 372(1-3), 33-45,2010
 • V. Filidou, G. Chatzikyriakos, K. Iliopoulos, S. Couris, D. Bonifazi, The effect of charge transfer on the NLO response of some porphyrin-[60]fullerene dyads
  AIP Conf. Proc. 1288, 188-191,2010
 • P. Aloukos, G. Chatzikyriakos, I. Papagiannouli; N. Liaros, S. Couris, Transient Nonlinear Optical Response of some Symmetrical Nickel Dithiolene Complexes
  Chem. Phys. Lett., 495(4-6), 245-250,2010
 • A. Bakandritsos, G. Mattheolabakis, G. Chatzikyriakos, T. Szabo, V. Tzitzios, D. Kouzoudis, S. Couris, K. Avgoustakis, Doxorubicin Nanocarriers Based on Magnetic Colloids with a bio-Polyelectrolyte Corona and High Non-Linear Optical Response: Synthesis, Characterization and Properties
  Adv. Funct. Mater. 21(8), 1465-1475,2011
 • G. Chatzikyriakos, N. Liaros, A. Bakandritsos, S. Couris, Effects of the surface coating and of the size on the nonlinear optical response of magnetic iron oxide nanoparticles
  Int. Conf. on Transparent Optical Networks, art. no. 5970956, ,2011
 • K. Iliopoulos, G. Hatzikyriakos, S. Couris, J. Ren, T. Wagner, M. Frumar, F. Kyriazis, S.N. Yannopoulos, GeS2-Ga2S3-AgI glasses with high nonlinear optical properties
  Int. Conf. on Transparent Optical Networks, art. no. 5971094, ,2011
 • G. Chatzikyriakos, I. Papagiannouli, S. Couris, G.C. Anyfantis, G.C. Papavassiliou, Nonlinear optical response of a symmetrical Au dithiolene complex under ps and ns laser excitation in the infrared and in the visible
  Chem. Phys. Lett. 513(4-6), 229-235,2011
 • P. Aloukos, K. Iliopoulos, S. Couris, D. Guldi, C. Sooambar, A. Mateo-Alonso, P.G. Nagaswaran, D. Bonifazi, M. Prato, Photophysics and transient nonlinear optical response of donor–[60]fullerene hybrids
  J. Mater. Chem., 21(8), 2524-2534,2011
 • K. Iliopoulos, G. Chatzikyriakos, M. Demetriou, T. Krasia-Christoforou, S. Couris, Preparation and nonlinear optical response of novel palladium-containing micellar nanohybrids
  Opt. Mater. 33(8), 1342-1349,2011
 • M. Kotzagianni, S. Couris,, Femtosecond Laser Induced Breakdown for Combustion Diagnostics
  Appl. Phys. Lett. 100 (26), art. no. 264104 , ,2012
 • I. Papagiannouli, K. Iliopoulos, D. Gindre, B. Sahraoui, O. Krupka, V. Smokal, A. Kolendo, S. Couris, Third-order Nonlinear Optical Response of Push-Pull Azobenzene Polymers
  Chem. Phys. Lett. 554, 107-112,2012
 • A. B. Bourlinos, A. Bakandritsos, N. Liaros, S. Couris, K. Safarova, M. Otyepka, R. Zbořil, Water Dispersible Functionalized Graphene Fluoride with Significant Nonlinear Optical Response
  Chem. Phys. Lett. 543, 101-105,2012
 • N. Liaros, S. Couris, A. Bakandritsos, A. Kolokithas-Ntoukas, Broadband optical power limiting of graphene oxide colloids in the picosecond regime
  Int. Conf. on Transparent Optical Networks, ICTON, art. no. 6602958, ,2013
 • I. Papagiannouli, S. Couris, D. Rioux, M. Meunier, Effect of composition of AuxAg(1-x) nanoalloys on their nonlinear optical response
  Int. Conf. on Transparent Optical Networks, ICTON, art. no. 6602747, ,2013
 • M. Kotzagianni, S. Couris, Femtosecond laser induced breakdown spectroscopy of air–methane mixtures
  Chem. Phys. Lett. 561-562, 36-41,2013
 • N. Liaros, A. Bourlinos, R. Zboril, S. Couris, Fluoro-graphene : nonlinear optical properties
  Opt. Express, 21(18), 21027-21038,2013
 • N. Liaros, S. Couris, L. Maggini, F. De Leo, F. Cattaruzza, C. Aurisicchio D. Bonifazi, NLO response of photo-switchable azobenzene-based materials
  ChemPhysChem, 149(13), 2961-2972,2013
 • N. Liaros, P. Aloukos, A. Kolokithas-Ntoukas, A. Bakandritsos, T. Szabo, R. Zboril, S. Couris, Nonlinear Optical Properties and Broadband Optical Power Limiting Action of Graphene Oxide Colloids
  J. Phys. Chem. C, 117(13), 6842–6850,2013
 • N. Liaros, K. Iliopoulos, M. Stylianakis, E. Koudoumas, S. Couris, Optical limiting action of few layered graphene oxide dispersed in different solvents
  Opt. Materials, 36, 112-117,2013
 • I. Papagiannouli, M. Demetriou, G. Chatzikyriakos, K. Iliopoulos, T. Krasia-Christoforou S. Couris, Palladium micellar nanohybrids with tunable nonlinear optical response
  Opt. Materials, 36, 123-129,2013
 • A. B. Bourlinos, M. A. Karakassides, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. Bakandritsos, I. Papagiannouli, P. Aloukos, S. Couris, K. Hola, R. Zboril, M. Krysmann, E. P. Giannelis, Synthesis, characterization and non-linear optical response of organophilic carbon dots
  Carbon, 61, 640-643,2013
 • N. Liaros, E. Koudoumas, S. Couris, Broadband near infrared optical power limiting of few layered graphene oxides
  Appl. Phys. Lett., 104(19), 191112,2014
 • S. Couris, M. Kotzagianni, A. Baskevicius, T. Bartulevicius, V. Sirutkaitis, Combustion diagnostics with femtosecond laser radiation
  J. of Physics: Conf. Series, 548, 012056,2014
 • K. Iliopoulos, I. Guezguez, A.P. Kerasidou, A. El-Ghayoury, D. Branzea, G. Nita, N. Avarvari, H. Belmabrouk, S. Couris, B. Sahraoui, Effect of metal cation complexation on the nonlinear optical response of an electroactive bisiminopyridine ligand
  Dyes Pigm 101, 229-233,2014
 • I. Papagiannouli, A. B. Bourlinos, A. Bakandritsos, S. Couris, Nonlinear optical properties of colloidal carbon nanoparticles: nanodiamonds and carbon dots
  RSC Adv., 4(76), 40152-40160,2014
 • I. Papagiannouli, M. Demetriou, T. Krassia-Christophorou, S. Couris, Palladium-based Micellar Nanohybrids: Preparation and Nonlinear Optical Response
  RSC. Adv. 4, 8779-8788,2014
 • N. Liaros, T. Marangoni, F. Cattaruzza, D. Bonifazi, S. Couris, Substitution, Environment, and Excitation Wavelength Effects on the Optical Nonlinearities of Some Novel cis-/trans-π-Conjugated Azobenzenes
  J. Phys. Chem. C, 118(42), 24697–24704,2014
 • I. Papagiannouli, E. Maratou, I. Koutselas, S. Couris, Synthesis and Characterization of the Nonlinear Optical Properties of Novel Hybrid Organic–Inorganic Semiconductor Lead Iodide Quantum Wells and Dots
  J. Phys. Chem. C, 118(5), 2766-2775,2014
 • P. Aloukos, I. Papagiannouli, A.B. Bourlinos, R. Zboril, S. Couris, Third-order nonlinear optical response and optical limiting of colloidal carbon dots
  Opt. Express 22(10), 12013-12027,2014
 • I. Papagiannouli, P. Aloukos, D. Rioux, M. Meunier, S. Couris S., Effect of the Composition on the Nonlinear Optical Response of AuxAg1-x Nano-Alloys
  J. Phys. Chem. C, 119(12), 6861-6872,2015
 • A. B. Bourlinos, G. Trivizas, M. A. Karakassides, M. Baikousi, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. Bakandritsos, K. Hola, O. Kozak, R. Zboril, I. Papagiannouli, P. Aloukos, S. Couris, Green and simple route toward boron doped carbon dots with significantly enhanced non-linear optical properties
  Carbon, 83, 173-179,2015
 • D. Potamianos, I. Papadakis, E. Kakkava, A.B. Bourlinos, G. Trivizas, R. Zboril, S. Couris, Nonlinear optical response of gold-decorated nanodiamond hybrids
  J. Phys. Chem. C, 119 (43) , 24614-24620,2015
 • I. Papagiannouli, A. Szukalski, K. Iliopoulos, J. Mysliwiec, S. Couris, B. Sahraoui, Pyrazoline derivatives with a tailored third order nonlinear optical response
  RSC. Adv., 5(60), 48363-48367,2015
 • M. Vasilopoulou, D.G. Georgiadou, A. Soultati, A.M. Douvas, G. Papadimitropoulos, D. Davazoglou, G. Pistolis, N.A. Stathopoulos, T. Kamalakis, D. Alexandropoulos, N. Vainos, C.T. Politi, L.C. Palilis, S. Couris, A.G. Coutsolelos, P. Argitis, Solution processed multi-color organic light emitting diodes for application in telecommunications
  Microelectronic Engineering, 145, 21-28,2015
 • L. Dordevic, T. Marangoni, T. Miletic, J. Rubio-Magnieto, J. Mohanraj, H. Amenitsch, D. Pasini, N. Liaros, S. Couris, N. Armaroli, M. Surin, D. Bonifazi, Solvent Molding of Organic Morphologies Made of Supramolecular Chiral Polymers
  J. Am. Chem. Soc., 137(25), 8150-8160,2015
 • K. Iliopoulos, D. Potamianos, E. Kakkava, P. Aloukos, I. Orfanos, S. Couris, Ultrafast third order nonlinearities of organic solvents
  Optics Express, 23(19), 24171-24176,2015
 • M. Kotzagianni, E. Kakkava, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) for the measurement of spatial structures and fuel distribution in flames
  Appl. Spectr. 70(4), 627-634,2016
 • M. Kotzagianni, R. Yuan, E. Mastorakos, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy measurements of mean mixture fraction in turbulent methane flames with a novel calibration scheme
  Combustion and Flame 167, 72-85,2016
 • N. Liaros, I. Orfanos, I. Papadakis, S. Couris, Nonlinear optical response of some Graphene oxide and Graphene fluoride derivatives
  Microfluidics and Nanofluidics, 3(1), 53-58,2016
 • N. Liaros, J. Tucek, K. Dimos, A. Bakandritsos, K. S. Andrikopoulos, D. Gournis, R. Zboril, S. Couris, The effect of the degree of oxidation on broadband nonlinear absorption and ferromagnetic ordering in graphene oxide
  Nanoscale, 8(5), 2908-2917,2016
 • N. Liaros, S. Couris, E. Koudoumas, P. A. Loukakos , Ultrafast Processes in Graphene Oxide during Femtosecond Laser Excitation
  J. Phys. Chem. C, 120(7), 4104-4111,2016
 • L. Đorđević, T. Marangoni, F. De Leo, I. Papagiannouli, P. Aloukos, S. Couris, E. Pavoni, F. Monti, N. Armaroli, M. Prato, D. Bonifazi, [60] Fullerene–porphyrin [n] pseudorotaxanes: self-assembly, photophysics and third-order NLO response
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18(17), 11858-11868,2016
 • T. Miletić, A. Fermi, I. Papadakis, I. Orfanos, N. Karampitsos, A. Avramopoulos, N. Demitri, F. De Leo, S. J. A. Pope, M. G. Papadopoulos, S. Couris, D. Bonifazi, A Twisted Bay-Substituted Quaterrylene Phosphorescing in the NIR Spectral Region
  Helv. Chim. Acta, 100(11), ,2017
 • J. Cimek, N. Liaros, S. Couris, R. Stępień, M. Klimczak, R. Buczyński, Experimental investigation of the nonlinear refractive index of various soft glasses dedicated for development of nonlinear photonic crystal fibers
  Opt. Mater. Express, 7(10), 3471-3483,2017
 • I. Papadakis, Z. Bouza, S. Couris, A.B. Bourlinos, V. Mouselimis, A. Kouloumpis, D. Gournis, A. Bakandritsos, J. Ugolotti, R. Zboril, Hydrogenated Fluorographene: A 2D Counterpart of Graphane with Enhanced Nonlinear Optical Properties
  J. Phys. Chem. C, 121(40) , 22567–22575,2017
 • T. Miletić, A. Fermi, I. Orfanos, A. Avramopoulos, F. De Leo, N. Demitri, G. Bergamini, P. Ceroni, M. G. Papadopoulos, S. Couris, D. Bonifazi, Tailoring colors by O-annulation of polycyclic aromatic hydrocarbons
  Chem. - A Eur. J., 23(10), 2363 –2378,2017
 • I. Papagiannouli, D. Potamianos, T. Krasia-Christoforou, S. Couris, Third-order optical nonlinearities of PVP/Pd nanohybrids
  Opt. Mater., 72, 226–232,2017
 • I. Papadakis, Z. Bouza, S. Couris, V. Mouselimis, A.B. Bourlinos, Dramatic Enhancement of the Nonlinear Optical Response of Hydrogenated Fluorographene: The Effect of Midgap States
  J. Phys. Chem. C, 122, 25573,2018
 • I. Papadakis, Z. Bouza, A. Stathis, I. Orfanos, S. Couris, T. Miletić, D. Bonifazi, Experimental Study of the Structural Effect on the Nanosecond Nonlinear Optical Response of O-Doped Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
  J. Phys. Chem. A, 122, 5142–5152,2018
 • A. Stathis, I. Papadakis, N. Karampitsos, D. Kyrginas, M. Stavrou, D. Ziaka, S. Couris, Hydrogenated Fluorographene: A Fluorographene Derivative with Remarkable Third-Order Nonlinear Response
  21st International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), doi: 10.1109/ICTON.2019.8840174,2019
 • D. Stefas, N. Gyftokostas, E. Bellou, S. Couris, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Assisted by Machine Learning for Plastics/Polymers Identification
  Atoms, 7(3), 79, ,2019
 • A. Stathis., I. Papadakis, N. Karampitsos, S. Couris, G. Potsi, A. B. Bourlinos, M. Otyepka, R. Zboril, Thiophenol‐Modified Fluorographene Derivatives for Nonlinear Optical Applications
  ChemPlusChem, 84(9), 1288–1298,2019
 • N. Karampitsos, I. Papadakis, A. Stathis, D. Kyrginas, D. D. Ziaka, M. Stavrou, S. Couris, Third-Order Nonlinear Optical Properties of Some Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
  21st International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Angers, France, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICTON.2019.8840322,2019
 • I. Papadakis, A. Stathis, A. B. Bourlinos, S. Couris, Diethylamino‐fluorographene: A 2D material with broadband and efficient optical limiting performance (from 500 to 1800 nm) with very large nonlinear optical response
  Nano Select, 1, 395-404,2020
 • I. Papadakis, A. Bakandritsos, A. K. Swain, T. Szabo, S. Couris, Effects of Size and Oxidation on the Nonlinear Optical Response and Optical Limiting of Graphene Oxide Sheets
  J. Phys. Chem. C, 124 (20), 11265-11273,2020
 • A. Stathis, I. Papadakis, N. Karampitsos, D. Kyrginas, M. Stavrou, S. Couris, Engineering the NLO Response of Fluorographene by Octylamine Functionalization
  22nd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Bari, Italy, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICTON51198.2020.9203321,2020
 • A. Stathis, M. Stavrou, I. Papadakis, I. Obratzov, S. Couris, Enhancement and Tuning of the Nonlinear Optical Response Along with Wavelength-Agile Strong Optical Limiting Action of N-Octylamine Modified Fluorographenes
  Nanomaterials, (accepted),2020
 • I. Papadakis, D. Kyrginas, A. Stathis, S. Couris, G. Potsi, A. B. Bourlinos, R. Zboril, Large Enhancement of the Nonlinear Optical Response of Fluorographene by Chemical Functionalization: The Case of Diethyl-amino-fluorographene
  J. Phys. Chem. C, 123(42), 25856–25862,2020
 • D. Stefas, N. Gyftokostas, S. Couris, Laser Induced Breakdown Spectroscopy for elemental analysis and discrimination of honey samples
  Spectrochim. Acta B, 172, 105969,2020
 • O. Gazeli, E. Bellou, D. Stefas, S. Couris, Laser-based classification of olive oils assisted by machine learning
  Food Chem., 302, 125329,2020
 • E. Bellou, N. Gyftokostas, D. Stefas, O. Gazeli, S. Couris, Laser-induced breakdown spectroscopy assisted by machine learning for olive oils classification: The effect of the experimental parameters
  Spectrochim. Acta B, 163, 105746,2020
 • Α. Stathis, Μ. Stavrou, I. Papadakis, A. Bakandritsos, T. Steklý, M. Otyepka, S. Couris, Octylamine modified fluorographenes as a versatile platform for the efficient engineering of the nonlinear optical properties of fluorinated graphenes
  Advanced Photonics Research , (in press),2020
 • N. Karampitsos, D. Kyrginas, S. Couris, On the measurement of the nonlinear optical response of graphene dispersions using fs lasers
  Opt. Lett., 45(7), 1814,2020
 • Papadakis, M. Stavrou, S. Bawari, T. N. Narayanan, S. Couris, Outstanding Broadband (532 nm-2.2 μm) and Very Efficient Optical Limiting Performance of some Defect Engineered Graphenes
  J. Phys. Chem. Lett, 11, 9515-9520,2020
 • I. Papadakis, A. Stathis, N. Karampitsos, M. Stavrou, D. Kyrginas, S. Couris, UV Laser Photo-Reduction of Graphene Oxide and Graphene Fluoride for the Efficient Tuning of their Nonlinear Optical Response
  2020 22nd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Bari, Italy, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICTON51198.2020.9203278,2020
 Κροντηράς Χριστόφορος Περισσότερες Πληροφορίες
 • C.Krontiras, K.Pomoni and A.Thedossiou, Resistivity anisotropy of pyrrhotite
  J. Appl. Phys. 55(10), 3894,1984
 • I.Suni, H.Ronkainen, S.Eranen, T.Murto, C.Krontiras and M.Finetti, Effect of preamorphization Depth on channeling tails in B+ and As+ implanted Silicon
  Materials Research Society Symposia Proceedings. Vol. 45, 39,1985
 • C.Krontiras, J.Salmi, L.Gronberg, I.Suni and J.Heleskivi , Measuments on the electrical transport properties in CoSi2 and NiSi2 formed by thin film reactions
  Thin Solid Films 125, 93,1985
 • C.Krontiras, I.Suni, F.M. d\'Heurle, F.K. LeGoues and R. Joshi , Electronic transport properties of thin films of WSi2 and MoSi2
  J. Physics F: Met. Phys. 17, 1953,1987
 • K.Pomoni and C.Krontiras, Electrical Transport properties in Nickel Monosilicide thin Films
  J. Phys. D: Appl. Phys. 21, 780,1988
 • C.Krontiras, K. Pomoni and M. Roilos, Resistivity and the Hall effect for thin MnSi1.73 films
  J. Phys. D:Appl. Phys. 21, 509,1988
 • C.Krontiras, L.Gronberg, I.Suni, F.M. d\'Heurle and J.Tersoff, J.Engstrom, B.Karlsson and C.S. Petersson, Some properties of ReSi2
  Thin Solid Films 161, 197,1988
 • L.Gronberg, C.Krontiras, J.Saarilahti and I.Suni, The effect of ion-irradiation and rapid thermal annealing on TiSi2 and MoSi2
  Solid State Devices , 339,1988
 • K.Pomoni and C. Krontiras,, Electrical Transport Properties of NbSi2 thin films
  J. Phys. D:Appl. Phys. , 354,1990
 • C. Krontiras, S.N.Georga, S.Sakkopoulos, E. Vitoratos and J. Salmi, Resistivity and all coefficient of CoGe and CoGe2 thin films
  J. Phys. Condens. Matter 2, 3323,1990
 • Ch. Krontiras, M.N. Pisanias, J. Mikroyannidis and S.N. Georga , A study of the Temperature Dependence of the electrical Conductivity of a Pyrolysed Cyano-substituted Polyamide derived from 1,4-bis(2-cyan0-2-carboxy- vinyl)benzene
  Polymer 35(13), 2705,1994
 • C.D. Diakoumakos, J.A. Mikroyannidis, C.A. Krontiras and M.N. Pisanias, Synthesis and Thermal Stability of the Resins Prepared from the Reac-tions of 1,4-bis(2,2-Dicyanovinyl)benzene with Aromatic Diamines and Electrical Conductivity of the Resulting Materials Following Pyrolysis
  Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry 32(10) , 1915,1994
 • A.G.Nassiopoulos, S. Logothetidis, N.L. Fragis, S.Georga, C. Krontiras, N. Xanthopoulos and D.Tampouris, Titanium Disilicide on Silicon by Intediffusion of Titanium and Amor-phous Silicon Multilayers. Transmission Electron Micrοscopy, Spectro-scopic Ellipsometry and Resistivity Measurements
  Thin Solid Films 24(1), 44-50,1994
 • C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, J. Mikroyannidis and S.N. Georga , An Electrical Conductivity Study of a Cyano - Substituted Polyamide and of the Corresponing Diamide Deived from 1,4-bis(2-cyano-2-carboxyvinyl)benzene: The Effect of Pyrolysis Temperature and Pyrolysis Duration
  Polymer 36, 4729,1995
 • C.D. Diakoumakos, J.A. Mikroyannidis, C.A. Krontiras and M.N. Pisanias , Synthesis and Characterization of Polymer Precursors bearing 2,2-DicyanovinylGroups and their Curing to Thermally Stable and Electrically Conductive Resins
  Polymer 36, 1097,1995
 • C.D. Diakoumakos, J.A. Mikroyannidis, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias and S.N. Georga , Thermosetting Resins Prepared from the Reactions of Diaminomaleoni-trile with 4,4\'-Bismaleimidediphenylmethane and Electrical Conductivity Measurements of the Resulting Materials Following Pyrolysis
  European Polymer Journal 31, 1057,1995
 • C.A. Krontiras , Michael N. Pisanias , John A. Mikroyannidis and Stavroula N. Georga , Electrical Conductivity of Pyrolysed Polyamides Derived from 1,4 - bis ( 2 - cyano - 2 - carboxivinyl ) benzene and Various Aromatic Diamines
  High Performance Polymers 9, 189-203,1997
 • E. Stathatos and P. Lianos, C. Krontiras, A dye-sensitized photoelectrochemical cell using a thin-SiO2/poly(ethyleglycol) film as electrolyte support. Characterization by time-resolved luminescence and conductivity measurements
  J. Chem. Phys B 105, 3486-3492,2001
 • M. Τheodoropoulou. C.A Krontiras, N.Xanthopoulos, S.N.Georga M.N.Pisanias, C.Tsamis and A.G.Nassiopoulou, Temperature dependence of the transient and AC electrical conductivity of Porous Silicon thin films
  Materials Science and Engineering B101 , 334-337 ,2003
 • M.Theodoropoulou. C.A Krontiras, N.Xanthopoulos, S.N.Georga M.N.Pisanias, C.Tsamis and A.G.Nassiopoulou, Transient and AC electrical conductivity of Porous Silicon thin films
  Physica Status Solidi (a) 197(1), 279-283 ,2003
 • P.Karahaliou, M.Theodoropoulou. C.A Krontiras, N.Xanthopoulos, S.N.Georga, M.N.Pisanias, M.Kokonou and A.G.Nassiopoulou, Transient and AC Conductivity of nanocrystalline porous Alumina Thin Films on Silicon with embedded Silicon nanocrystals
  Journal of Applied Physics 95(5), 2776,2004
 • M. Theodoropoulou P.K. Karahaliou, C.A. Krontiras, S.N. Georga, N. Xanthopoulos, M.N. Pisanias, C. Tsamis and A.G. Nassiopoulou, Transient and AC electrical transport under forward and reverse bias conditions in aluminum/porous silicon/p-cSi structures
  Journal of Applied Physics 96(12) , 7637,2004
 • N. Konofaos, Z. Wang, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, J. Sotiropoulos and E.K. Evangelou, Characterization of physical and electrical properties of BaTiO3 films deposited on p-Si by modified polymeric precursor method
  J. Electr. Mater 34(9), 1259-1263,2005
 • M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, Μ.Ν. Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, Interface trap density of anodic porous alumina films of different thicknesses on Si
  J. of Physics (Conference series) 10, 222-225,2005
 • N. Konofaos, Z. Wang, Th.K. Voilas, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, J. Sotiropoulos and E.K. Evangelou, Temperature dependence of the electrical properties of MOS devices constructed by sol gel deposited BaTiO3 films on p-Si
  J. of Physics (Conference series) 10, 49-52,2005
 • M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, Thin Porous Anodic Alumina Films: Interface trap density determination
  Ionics, 11(3-4), 236-239,2005
 • G.C. Psarras, G.A. Voyiatzis, A. Soto, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, and J. Sotiropoulos, Dielectric and conductivity processes in amorphous and partially crystalline poly(ethylyneterephalate) and poly(ethylenenaphalate) and their co-polymers
  J POLYM SCI POL PHYS 44 (21), 3078=3092,2006
 • V. Em. Vamvakas, M. Theodoropoulou, S.N. Georga, C.N. Krontiras and M.N. Pisanias, Correlation between infrared transmission spectra and the interface trap density of SiO2 films
  Microelectronic Reliability, 47(4-5), 834-837,2007
 • G. A. Kontos, A. L. Soulintzis, P. K. Karahaliou, G. C. Psarras, S. N. Georga,C. A. Krontiras, M. N. Pisanias, Electrical relaxation dynamics in TiO2 – polymer matrix composites
  eXPRESS Polymer Letters l(12) , 781–789,2007
 • G. C. Psarras, K. G. Gatos, P. K. Karahaliou, S. N. Georga,C. A. Krontiras, J. Karger-Kocsis, Relaxation phenomena in rubber/layered silicate nanocomposites
  eXPRESS Polymer Letters,vol. 1(12), 837-845,2007
 • V. Gianneta and A.G. Nassiopoulou, C. Krontiras and S.N. Georga, Anodic Porous Alumina Thin Films on Si: Interface Characterization
  Phys. Stat. Sol. (c), 5(12), 3686–3689,2008
 • M. Theodoropoulou, D.N. Pagonis and A.G. Nassiopoulou, C.Krontiras and S.N. Georga, Dielectric Characterization of Macroporous Thick Silicon Films in the Frequency range 1Hz – 1MHz
  Physica Status Solidi (c), 5(12), 3597 – 3600,2008
 • N. Ioannou D. Skarlatos, C. Tsamis, C. Krontiras, S.N. Georga, A. Christofi and D.S. McPhail, Germanium substrate loss during low temperature annealing and its influence on ion – implanted dopant diffusion
  Applied Physics Letters 93, 101910,2008
 • N. Kelaidis, V. Ioannou-Sougleridis, D. Skarlatos, C. Tsamis, C. A. Krontiras, S. N. Georga, B. Kellerman and M. Seacris, Influence of thermal processing on the electrical characteristics of MOS capacitors on strained-Silicon substrates
  Thin Solid Films 517 (1), 350-352,2008
 • Zdenko Špitalský, C.A. Krontiras, S.Georga and C. Galiotis, Effect of oxidation treatment on the mechanical and electrical properties of multiwalled carbon nanotubes/epoxy composites
  Composites, Part A: Applied Science and Manufacturing, 40A (6-7), 778-783,2009
 • A. Soulintzis, G. Kontos, P. K. Karahaliou, G. C. Psarras, S. N. Georga, C. A. Krontiras and M. N. Pisanias, Electrical relaxation and conductivity processes in polymer matrix – ZnO composites
  Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics, 47(4), 445-454,2009
 • Spitalsky, Z., Tsoukleri, G., Tasis, D., Krontiras, C., Georga, S.N., Galiotis, C. , High volume fraction carbon nanotube-epoxy composites
  Nanotechnology 20 (40), art. no. 405702,2009
 • V. Ioannou-Sougleridis, N. Kelaidis, and C. Tsamis D. Skarlatos, C. A. Krontiras, and S. N. Georga Ph. Komninou B. Kellerman and M. Seacrist, Study of interfacial defects induced during the oxidation of ultrathin strained silicon layers
  Journal of Applied Physics , 105(11), 114503/1-114503/7,2009
 • Špitalský, Z., Aggelopoulos, C., Tsoukleri, G., Tsakiroglou, C., Parthenios, J., Georga, S., Krontiras, C., Tasis, D., Papagelis, K., Galiotis, C. , The effect of oxidation treatment on the properties of multi-walled carbon nanotube thin films
  Materials Science and Engineering: B, 165(3), 135-138,2009
 • Z Špitalský, S N Georga, C A Krontiras, and C Galiotis, Dielectric Spectroscopy and Tunability of multi-walled Carbon nanotube / epoxy resin composites
  Advanced Composites Letters, 19(6),179-189,2010
 • N. Ioannou, D. Skarlatos, N. Z. Vouroutzis, C. A. Krontiras, S. N. Georga and C. Tsamis, Gallium implantation and diffusion in crystalline Germanium
  Electrochemical and Solid-State Letters, 13(3), H70-H72,2010
 • A. Kalini, K. G. Gatos, P. K. Karahaliou, S. N. Georga, C. A. Krontiras, G. C. Psarras, J. Karger-Kocsis, Probing the Dielectric Response of Polyurethane/Alumina Nanocomposites
  Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 48(22), 2346–2354,2010
 • D. Delaportas, P. Svarnas, I. Alexandrou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, N.I. Xanthopoulos, A. Siokou, P.R. Chalker, CuO/Ta2O5 core/shell nanoparticles produced by arc-discharge in water
  Materials Letters, 65(15-16), 2337-2340,2011
 • G. C. Psarras; S. Siengchin; P. K Karahaliou; S. N Georga; C. A Krontiras; J. Karger-Kocsis, Dielectric relaxation phenomena and dynamics in polyoxymethylene/polyurethane / alumina hybrid nanocomposites
  Polym Int, 60, 1715 ,2011
 • V. Ioannou-Sougleridis, N. Kelaidis, D. Skarlatos, C. Tsamis, C. A. Krontiras, S. N. Georga, Ph. Komninou, Th. Speliotis, P. Dimitrakis, B. Kellerman, and M. Seacrist, Influence of thermal oxidation on the interfacial properties of ultrathin strained silicon layers
  Thin Solid Films, 519, 5456–5463,2011
 • L.Sygellou, V.Gianneta, N.Xanthopoulos, D.Skarlatos, S.Georga, C.Krontiras, S.Ladas, S.Kennou, ZrO2 and Al2O3 thin films on Ge(100) grown by ALD : An XPS investigation
  Surface Science Spectra,WCF Submission 74 , Paper Number 20100901, 18, 58-67,2011
 • P.K. Karahaliou, P. Svarnas, S.N. Georga, N.I. Xanthopoulos, D. Delaportas, C.A. Krontiras , CuO/Ta2O5 core/shell nanoparticles synthesized in immersed arc-discharge: production conditions and dielectric response
  Journal of Nanoparticle Research, 14(12), 1-11,2012
 • P.K. Karahaliou, N. Xanthopoulos, C.A.Krontiras and S.N. Georga , Dielectric Response and ac Conductivity Analysis of Hafnium Oxide Nanopowder
  Phys. Scr, 86 065703 doi:10.1088/0031-8949/86/06/065703,2012
 • M. Botzakaki, A. Kerasidou, N. Xanthopoulos, D. Skarlatos, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras , Electrical characteristics of ALD-deposited Al2O3 thin films on p-type Germanium substrates
  Phys. Status Solidi C , doi: 10.1002/pssc.201200400,2012
 • M. Botzakaki, N. Xanthopoulos, E. Makarona, C.Tsamis, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras, ALD deposited ZrO2 ultrathin layers on Si and Ge substrates:A multiple technique characterization
  Microelectronic Engineering, 112, pp.208-212,2013
 • M. Vasilopoulou, S. Kennou, S. Ladas, S. N. Georga, M. Botzakaki, D. Skarlatos, C. A. Krontiras, N. A. Stathopoulos, P. Argitis and L. C. Palilis , Atomic layer deposited zirconium oxide electron injection layer for efficient organic light emitting diodes
  Organic Electronics , 14(1), 312–319,2013
 • A. Patsidis, S. N. Georga, C. A. Krontiras, G. C. Psarras, A. Kanapitsas, C. Tsonos , Effect of filler size on the thermal properties of ER/BaTiO3 composites
  Macromolecular Symposia, 331-332, 189–196,2013
 • A. Kerasidou, M. Botzakaki, N. Xanthopoulos, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras , Probing the properties of atomic layer deposited ZrO2 films on p-Germanium substrates
  J. Vac. Sci. Technol. A , 31, 01A126; doi.org/10.1116/1.4768166, (2013),2013
 • D. G. Georgiadou, A. Soultati, N. Boukos, S. Gardelis, M. Fakis, L. C. Palilis, G. Skoulatakis, S. Kennou, M. Botzakaki, S. Georga, C. A. Krontiras, F. Auras, Th. Bein, Th. A. Papadopoulos, D. Davazoglou, P. Argitis, Atomic Layer Deposited Coatings Enabling Surface Passivation of TiO2 for High Performing Inverted Organic Photovoltaics without Light Processing
  Advanced Energy Materials, 4 (14), 1400214,2014
 • A. Kerasidou, P. Karahaliou, N. Xanthopoulos, S. N. Georga, C. Krontiras, D. Delaportas, P. Svarnas, Electrical characteristics of Al2O3 and Ta2O5 nanoparticles synthesized by DC anodic arc-discharge in water
  IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation, 21(1), 230-235,2014
 • G. C. Psarras, G. A. Sofos, A. Vradis, D. L. Anastassopoulos, S. N. Georga, C. A. Krontiras, J. Karger-Kocsis, HNBR and its MWCNT Reinforced Nanocomposites: Crystalline Morphology and Electrical Response
  European Polymer journal, 54(1) pp. 190-199,2014
 • Karahaliou, P.K., Kerasidou, A.P., Georga, S.N., (...), Krontiras, C.A., Karger-Kocsis, J. , Dielectric relaxations in polyoxymethylene and in related nanocomposites: Identification and molecular dynamics
  Polymer (United Kingdom), 55 (26), pp. 6819-6826,2015
 • Tomara, G.N., Kerasidou, A.P., Patsidis, A.C., (...), Georga, S.N., Krontiras, C.A. , Dielectric response and energy storage efficiency of low content TiO2-polymer matrix nanocomposites
  Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 71, pp. 204-211,2015
 • Svarnas, P., Botzakaki, M.A., Skoulatakis, G., (...), Georga, S.N., Krontiras, C.A. , Controllable growth of stable germanium dioxide ultra-thin layer by means of capacitively driven radio frequency discharge
  Thin Solid Films, 599, pp.49-53,2016
 • Sfyri, G., Kumar, C.V., Wang, Y.-L., (...), Krontiras, C.A., Lianos, P. , Tetra methyl substituted Cu(II) phthalocyanine as alternative hole transporting material for organometal halide perovskite solar cells
  Applied Surface Science, 360, pp. 767-771,2016
 • Botzakaki, M.A., Skoulatakis, G., Kennou, S., (...), Georga, S.N., Krontiras, C.A. , The impact of ultrathin Al2O3 films on the electrical response of p-Ge/Al2O3/HfO2/Au MOS structures
  Journal of Physics D: Applied Physics, 49 (38) 385194,2016
 • G. N. Tomara, P. K. Karahaliou, G. C. Psarras, S. N. Georga, C. A. Krontiras, S. Siengchin and J. Karger-Kocsis, Dielectric relaxation mechanisms in Polyoxymethylene / polyurethane/layered silicates hybrid nanocomposites
  European Polymer Journal. 95, 304-313 ,2017
 • C. Drivas, M.A. Botzakaki, S.N. Georga, C.A. Krontiras, S. Kennou, Heterostructures of metal oxides ultra-thin films. Determination of their band offsets and the chemical composition
  Materials Today, Proceedings 00 (2017) 0000–0000 ScienceDirect www.materialstoday.com/proceedings ( 2214-7853 © 2017 Elsevier Ltd,2017
 • Ermioni Polydorou,Martha A. Botzakaki, Elias Sakelis, Anastasia Soultat Andreas Kaltzoglou, Theodoros Papadopoulos, Joe Briscoe, Charalabos Drivas, Mihalis Fakis, Leonidas C. Palilis, Stavroula N. Georga, Christoforos A. Krontiras, Stella Kennou, Panagiotis Argitis, Polycarpos Falaras, Nikos Boukos, Dimitris Davazoglou, Maria Vasilopoulou, High-Performing Polymer Solar Cells with Enhanced Stability Enabled via Atomic Layer Deposition of Dielectric Layers
  Advanced Materials Interfaces, vol. 4, issue 18 (2017) Published by Wiley-VCH Verlag, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.201700231/full,2017
 • M. Botzakaki, G. Skoulatakis; V. Gianneta; N. I. Xanthopoulos; C.Tsamis; E. Makarona; S. Kennou; S. Ladas; S. N. Georga; C. A. Krontiras , Multiple technique characterization of ALD deposited Al/Al2O3/p-Ge MOS structures: The influence of the deposition temperature
  J. Vac. Sci. Technol. A, Volume: 36 Issue: 1 Article Number: 01A120 Published: JAN 2018 ,2017
 • Polydorou, Ermioni; Botzakaki, Martha; Drivas, Charalampos; et al., Influence of the atomic layer deposition temperature on the structural and electrical properties of Al/Al2O3/p-Ge MOS structures
  JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A Volume: 36 Issue: 1 , Article Number: 01A120 ,2018
 • Polydorou, Ermioni; Botzakaki, Martha; Drivas, Charalampos; et al., Insights into the passivation effect of atomic layer deposited hafnium oxide for efficiency and stability enhancement in organic solar cells
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C Volume: 6 Issue: 30, 8051-8059 ,2018
 • Tomara, G.N., Karahaliou, P.K., Anastassopoulos, D.L., (...), Krontiras, C.A., Karger-Kocsis, J. , Effect of moisture and filler content on the structural, thermal and dielectric properties of polyamide-6/boehmite alumina nanocomposites
  Polymer International 68(5), 871-885 ,2019
 • A. P. Kerasidou, A. Bardakas, M. Botzakaki S. N. Georga, C. A. Krontiras, V. P. Psycharis & C. Tsamis, Growth of ZnO nanowires on seeding layers deposited by ALD: The influence of process parameters
  Microelectronic Engineering, 217, 111091,2019
 • Varouti, E., Devlin, E., Sanakis, Y., (...), Georga, S.N., Krontiras, C.A. , A systematic Mössbauer spectroscopy study of Y3 Fe5 O12 samples displaying different magnetic ac-susceptibility and electric permittivity spectra
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials , 495,165881,2020
 • Botzakaki, M.A., Skoulatakis, G., Papageorgiou, G.P., Krontiras, C.A., Interfacial Characterization and Transport Conduction Mechanisms in Al|HfO2|p-Ge Structures: Energy Band Diagram
  Semiconductors, 54(5), pp. 543–553,2020
 • Pasolari, R.S., Papadopoulos, P.K., Svarnas, P., ...Georga, S., Krontiras, C., Macroscopic modeling of plasma effects on heat and fluid flow in a dielectric barrier discharge based process for biosolid stabilization
  AIP Advances, 10(4), 045021,2020
 • Trakakis, G., Tomara, G., Datsyuk, V., ...Galiotis, C., Papagelis, K., Mechanical, electrical, and thermal properties of carbon nanotube buckypapers/epoxy nanocomposites produced by oxidized and epoxidized nanotubes
  Materials, pp. 1–20, 4308,2020
 • Svarnas, P., Giannakopoulos, E., Kalavrouziotis, I., ...Apostolou, I., Chrysochoou, D., Sanitary effect of FE-DBD cold plasma in ambient air on sewage biosolids
  Science of the Total Environment,, 705, 135940,2020
 • Korkos, S., Xanthopoulos, N.J., Botzakaki, M.A., ...Georga, S.N., Krontiras, C.A., XPS analysis and electrical conduction mechanisms of atomic layer deposition grown Ta2O5 thin films onto p-Si substrates
  Journal of Vacuum Science and Technology A: Vacuum, Surfaces and Films, 38(3), 032402,2020
 • Evangelia E Zavvou*, Panagiota K Karahaliou, Stavroula N Georga and Christoforos A Krontiras, Crystallization Behavior and Dielectric Response of Melt Crystallized PLLA/TiO2 Bio Nanocomposites
  Modern Concepts in Material Science, 3(5): 2021. MCMS. MS.ID.000572 (Invited Paper),2021
 • Giannakopoulos, E., Svarnas, P., Dimitriadou, S., ...Georga, S., Krontiras, C., Emerging Sanitary Engineering of Biosolids: Elimination of Salmonella, Escherichia coli, and Coliforms by means of Atmospheric Pressure Air Cold Plasma
  Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste, 25(2), 06021001,2021
 Σακκόπουλος Σωτήριος Περισσότερες Πληροφορίες
 • S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and T. Argyreas, Energy - band diagram for pyrrhotite
  Journal of Physics and Chemistry of Solids, Vol 45, 923 - 929,1984
 • S. Sakkopoulos, Antiferromagnetism and metal - semiconductor transition in iron sulfides FeS , 1
  Journal of Applied Physics, Vol. 59, 3540 - 3542,1986
 • E. Vitoratos and S. Sakkopoulos, A versatile device for supporting the sample holder in a cryostat
  Journal of Physics E: (Scientific Instruments), Vol. 20 , 1517,1987
 • S. Sakkopoulos, Newton\'s theory of fits of easy reflection and transmission
  European Journal of Physics, Vol. 9, 123 - 126,1988
 • E. Dalas, S. Sakkopoulos, J. Kallitsis, E. Vitoratos and P.G. Koutsoukos, Crystal Growth of polycrystalline α-CdS on conducting polymers
  Langmuir, Vol. 6, 1356 - 1359,1990
 • S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, E. Dalas, G. Pandis and D. Tsamouras, Thermopower sighn reversal vs temperature and dc conductivity in polyaniline derivatives
  Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 4, 2231 - 2237,1992
 • D. Tsamouras, E. Dalas, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos, Characterization of sulfides/polianiline and sulfides/polypyrrole contacts
  Applied Surface Science, Vol. 65/66, 388 - 393,1993
 • D. Tsamouras, E. Dalas, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos, Novel pH - sensitive films constructed from polypyrrole composites
  Physica Scripta, Vol. 48, 521 - 524,1993
 • S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, S.N. Koklas and E. Dalas, Resistivity of epoxidized styrene - butadiene - cupric oxide polymer
  Synthetic Metals, Vol. 72, 177 - 180,1995
 • S. Sakkopoulos and E. Vitoratos, Empirical foundations of atomism in ancient Greek philosophy
  Science and Education, Vol. 5, 293 - 303,1996
 • S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas, Conductivity degradation due to thermal aging in conducting polyaniline and polypyrrole
  Synthetic Metals, Vol. 92/1 , 63 - 67,1998
 • D. Tsamouras, L. Kobotiatis, E. Dalas and S. Sakkopoulos, An impedance study of the metal sulfide CuZnS/Electrolyte interface
  Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 469, 43 - 47,1999
 • E. Dalas, S. Sakkopoulos and E. Vitoratos, Thermal degradation of the electrical conductivity in polyaniline and polypyrrole composites
  Synthetic Metals, Vol. 114, 356 - 368,2000
 • A.N. Papathanassiou, I. Sakellis, J. Grammatikakis, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and . Dalas, Effect of hydrostatic pressure on the dc conductivity of fresh and thermally aged polypyrrole - polyaniline conductive blends
  Journal of Ohysics D: Applied Physics, Vol. 35, L85 - L87,2002
 • A.N. Papathanassiou, J. Grammatikakis, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas, Localized and long - distance charge hopping in fresh and thermally aged conductive copolymers of polypyrrole and polyaniline studies by compined TSDC and DC conductivity
  Journal of Physics and Chemistry of Solida, Vol. 63, 1771 - 1778,2002
 • A.N. Papathanassiou, J. Grammatikakis, I. Sakellis, S. Sakkopoulos, E. Vitoratos and E. Dalas, Low frequency dielectric relaxation phenomena in conducting polypyrrole and conducting polypyrrole - zeolite composites
  Journal of Applied Physics, Vol. 96 , 3883 - 3888,2004
 • E. Dalas, E. Vitoratos, S. Sakkopoulos and P.Malkaj, Polyaniline/zeolite as a cathode in a novel gel electrolyte primary dry cell
  Journal of Power Sources, Vol. 128, 319 - 325,2004
 • E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, Ch. Anestis, J. Spiliotopoulos, K. Govender, D.S. Boyle and P.O\' Brien, DC conductivity of transparent conductive ZnO:Al films in the temperature range 80 - 360 K.
  Ionics, Vol. 11, 259 - 261,2005
 • S. Sakkopoulos, E. Vitoratos, E. Dalas, N. Kyriakopoulos, P. Malkaj and T. Argyreas, Shrinking rate of conducting grains in HCl - protonated polyaniline, polypyrrolr and polypyrrolr/polyaniline blends with their thermal aging
  Journal of Applied Polymer Science, Vol. 97, 117 - 122,2005
 • P. Malkaj, E. Dalas, E. Vitoratos and S. Sakkopoulos, pH electrodes constructed from polyaniline/zeolite and polypyrrole/zeolite conductive blends.
  Journal of Applied Polymer Science, Vol. 101, 1853 - 1856,2006
 • E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, E. Dalas, P. Malkaj and Ch. Anestis, DC conductivity and thermal aging of conducting zeolite/polyaniline and zeolite/polypyrrole blends.
  Current Applied Physics, Vol. 7, 578 - 581,2007
 • E. Vitoratos, S. Sakkopoulos, E. Dalas, N. Paliatsas, D. Karageorgopoulos, P. Petraki, S. Kennou and S.A. Choulis , Thermal degradation mechanisms of PEDOT:PSS.
  Organic Electronics:Physics, Materials, Applications, Vol. 10, 61 - 66,2009
 Σκαρλάτος Δημήτριος Περισσότερες Πληροφορίες
 • L.F.Giles, M.Omri, B.de Mauduit, A.Claverie, D.Skarlatos, D.Tsoukalas, A.Nejim, "Coarsening of End-of-Range defects in ion-implanted silicon annealed in neutral and oxidizing ambients"
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B 148, p.273- 278,1999
 • D.Skarlatos, M.Omri, A.Claverie and D.Tsoukalas, "Estimation of the number of interstitial atoms injected in Silicon during thin oxide formation"
  Journal of the Electrochemical Society, 146(6), p.2276-2283,1999
 • D.Tsoukalas, D.Skarlatos and J.Stoemenos , "Investigation of the interaction between silicon interstitials and dislocation loops using the wafer bonding technique"
  Journal of Applied Physics, 87(12), p.8380-8384,2000
 • D.Skarlatos, D.Tsoukalas, L.F.Giles and A.Claverie, "Point defect injection during nitrous oxidation of Silicon in the low temperature regime"
  Journal of Applied Physics, 87(3), p.1103-1109,2000
 • F.Cristiano, B.Colombeau, J.Grisolia, B.de Mauduit, L.F.Giles, M.Omri, D.Skarlatos D.Tsoukalas, and A.Claverie, "Influence of the annealing ambient on the relative thermal stability of dislocation loops in silicon"
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B 178, p.84-88,2001
 • D.Tsoukalas, D.Skarlatos and J.Stoemenos, "Investigation of the influence of a dislocation loop layer on interstitial kinetics during thermal oxidation of silicon"
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B178, p.180-183,2001
 • P.Normand, E.Kapetanakis, P.Dimitrakis, D.Skarlatos, D.Tsoukalas, K.Beltsios, A.Claverie, G.Benassayag, C.Bonafos, M.Carrada, N.Cherkashin, V.Soncini, A.Agarwal, Ch.Sohl, M.Ameen, "Effect of annealing conditions on charge storage of Si nanocrystal memory devices obtained by low - energy - ion beam synthesis"
  Microelectronic Engineering 67 - 68, p. 629 - 634,2003
 • E.Kapetanakis, D.Skarlatos, C.Tsamis , P.Normand and D.Tsoukalas, "Influence of implantation energy on the electrical properties of ultra - thin gate oxides grown on nitrogen implanted Si - substrates."
  Applied Physics Letters, 82(26), p.4764 - 4766,2003
 • P.Dimitrakis, E.Kapetanakis, P.Normand, D.Skarlatos, D.Tsoukalas, K.Beltsios, A.Claverie, G.Benassayag, C.Bonafos, D.Chassaing, V.Soncini., "MOS memory structures by very - low - energy - implanted Si in thin SiO2"
  Materials Science and Engineering B 101, p. 14-18,2003
 • D.Skarlatos, C.Tsamis and D.Tsoukalas, "Oxidation of nitrogen – implanted silicon: Energy dependence of oxide growth and defect characterization of the silicon substrate"
  Journal of Applied Physics, 93(3), p.1832-1838,2003
 • A.Kanjilal, J.Lundsgaard Hansen, P.Gaiduk, A.Nylandsted Larsen, N.Cherkashin, A.Claverie ,P.Normand, E.Kapetanakis, D.Skarlatos and D.Tsoukalas, "Structural and electrical properties of silicon dioxide layers with embedded germanium nanocrystals grown by molecular beam epitaxy"
  Applied Physics Letters, 82(8), p.1212-1214,2003
 • P. Normand, E. Kapetanakis, P. Dimitrakis, D. Skarlatos, K. Beltsios, D. Tsoukalas, C. Bonafos, G. Ben Asssayag, N. Cherkashin, A. Claverie, J. A.Van Den Berg, V. Soncini, A. Agarwal, M. Ameen, M. Perego, M. Fanciulli., "Nanocrystals manufacturing by ultra-low-energy ion-beam-synthesis for nonvolatile memory applications"
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B 216, p.228-238,2004
 • D.Skarlatos , M.Perego , C.Tsamis , S.Ferrari , M.Fanciulli and D.Tsoukalas , "Nitrogen distribution during oxidation of low and medium energy nitrogen - implanted Silicon"
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B 216, p.75-79,2004
 • D.Skarlatos, E. Kapetanakis, P. Normand, C.Tsamis M. Perego, S.Ferrari, M. Fanciulli and D.Tsoukalas, "Oxidation of nitrogen - implanted silicon : Comparison of nitrogen distribution and electrical properties of oxides formed by very low and medium energy N2+ implantation"
  Journal of Applied Physics, 96(1), p.300-309,2004
 • P. Normand, P. Dimitrakis, E. Kapetanakis, D. Skarlatos, K. Beltsios, D. Tsoukalas, C. Bonafos, H. Coffin, G. Benassayag, A Claverie, V. Soncini, A. Agarwal, Ch. Sohl, M. Ameen, "Processing issues in silicon nanocrystal manufacturing by ultra-low-energy ion-beam-synthesis for non-volatile memory applications"
  Microelectronic Engineering, 73-74, p. 730 - 735,2004
 • P. Dimitrakis, E. Kapetanakis, D. Tsoukalas, D. Skarlatos, C. Bonafos, G. Ben Asssayag, A. Claverie, M. Perego, M. Fanciulli, V. Soncini, R. Sotgiu, A. Agarwal, M. Ameen, P. Normand , "Silicon nanocrystal memory devices obtained by ultra-low-energy ion-beam-synthesis"
  Solid State Electronics, 48, p.1511-1517,2004
 • C.Tsamis, D.Skarlatos,V. Valamontes,G.BenAssayag, A.Claverie and W. Lerch. , "Injection of point defects during annealing of low energy arsenic - implanted Silicon"
  Materials Science and Engineering B 124-125, p. 261-265,2005
 • D.Skarlatos , C.Tsamis , M. Perego, M.Fanciulli and D.Tsoukalas. , "Interstitial injection during oxidation of very - low energy nitrogen implanted - Silicon"
  Materials Science and Engineering B 124-125, p.. 314-318,2005
 • C.Tsamis, D.Skarlatos,V. Valamontes,G.BenAssayag, A.Claverie and W. Lerch. , "Interstitial injection in silicon after high dose low energy arsenic implantation and annealing"
  Applied Physics Letters 87, 201903,2005
 • D.Skarlatos, C.Tsamis M. Perego and M. Fanciulli , "Oxidation Enhanced Diffusion of boron in very low energy N2+ - implanted Silicon"
  Journal of Applied Physics 97(1), ,2005
 • A. Chroneos , D. Skarlatos ,C. Tsamis , A. Christofi, D.S. McPhail and R. Hung, "Implantation and diffusion of phosphorous in germanium"
  Materials Science in Semiconductor Processing (9), p.640-643,2006
 • D. Skarlatos , P. Tsouroutas, V.Em. Vamvakas and C. Tsamis , "Non-conservative Ostwald ripening of a dislocation loop layer under inert nitrogen - rich SiO2/Si interfaces"
  Journal of Applied Physics(99), 103507,2006
 • N. Kelaidis, D. Skarlatos, V. Ioannou-Sougleridis, C. Tsamis, Ph. Komninou, B. Kellerman and M. Seacrist, "Oxidation of very low energy nitrogen-implanted strained-silicon"
  Materials Science and Engineering B 135, p.199-202,2006
 • D. Skarlatos and C. Tsamis, "Modeling of low energy-high dose arsenic diffusion in silicon in the presence of clustering-induced interstitial generation"
  Journal of Applied Physics 102 (4), 043532,2007
 • N.Ioannou, D.Skarlatos, C.Tsamis, C. A. Krontiras , S.N.Georga, A.Christofi and D.S.McPhail, "Germanium substrate loss during low temperature annealing and its influence on ion - implanted phosphorous dose loss"
  Applied Physics Letters, 101910,2008
 • N. Kelaidis, V. Ioannou-Sougleridis, D. Skarlatos, C. Tsamis, C. A. Krontiras , S.N.Georga , B. Kellerman and M. Seacrist, "Influence of thermal processing on the electrical characteristics of MOS capacitors on strained - silicon substrates"
  Thin Solid Films (517), 350-352,2008
 • N. Kelaidis, D. Skarlatos and C. Tsamis, "Simulations of the electrical characteristics of MOS capacitors on strained - silicon substrates"
  Physica Status Solidi C 5(12), 3647 -3650,2008
 • V.Ioannou - Sougleridis, N.Kelaidis, C.Tsamis, D.Skarlatos, S.N.Georga, C.A.Krontiras, Ph.Komninou, B. Kellerman and M. Seacrist , "Study of interfacial defects induced during the oxidation of ultrathin strained silicon layers"
  Journal of Applied Physics 105(1), 114503,2009
 • N. Ioannou, D. Skarlatos, N. Z. Vouroutzis, S. N. Georga, C. A. Krontiras and C. Tsamis, "Gallium Implantation and Diffusion in Crystalline Germanium"
  Electrochemical and Solid-State Letters, 13(3), p. H70-H72,2010
 • V.Ioannou - Sougleridis, N.Kelaidis, D.Skarlatos, C.Tsamis, S.N.Georga, C.A.Krontiras, Ph.Komninou, Th.Speliotis, P.Dimitrakis, B. Kellerman and M. Seacrist , "Influence of thermal oxidation on the interfacial properties of ultrathin Strained Silicon layers"
  Thin Solid Films, p. 5456-5463,2011
 • L.Sygellou, V.Gianneta, N.Xanthopoulos, D.Skarlatos, S.Georga, C.Krontiras, S.Ladas, S. Kennou, "ZrO2 and Al2O3 thin films on Ge(100) grown by ALD : An XPS investigation"
  Surface Science Spectra Vol18, p. 58-67,2011
 • M.Botzakaki, A.Kerasidou, L.Sygellou, V.Ioannou-Sougleridis, N.Xanthopoulos, S.Kennou, S. Ladas, N.Z.Vouroutzis, Th.Speliotis and D.Skarlatos, "Interfacial properties of ALD-deposited Al2O3 / p-type Germanium MOS structures: influence of oxidized Ge interfacial layer dependent on Al2O3 thickness"
  ECS Solid State Letters, 1(2), p.32-34,2012
 • D.Skarlatos, M.Bersani, M.Barozzi, D.Giubertoni, N.Z.Vouroutzis, V.Ioannou-Sougleridis, "Nitrogen implantation and diffusion in crystalline Germanium: implantation energy, temperature and Ge surface protection dependence"
  ECS Journal of Solid State Science and Technology,1(6), p.315-319,2012
 • M.Vasilopoulou, S.Kennou, S.Ladas, S. N. Georga, M.Botzakaki, D. Skarlatos, C.A. Krontiras, N.A.Stathopoulos, P.Argitis and L.C. Palilis , "Atomic layer deposited zirconium oxide electron injection layer for efficient organic light emitting diodes"
  Organic Electronics: physics, materials, applications, 14 (1), p.312-319,2013
 • D.Skarlatos, M.Bersani, M. Barozzi, N.Z.Vouroutzis, V.Ioannou-Sougleridis, "Diffusion of implanted Nitrogen in Germanium"
  Physica Status Solidi C Current Topics in Solid State Physics, 10 (1), p. 60-63,2013
 • M. Botzakaki, A. Kerasidou, N. Xanthopoulos, D. Skarlatos, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras, "Electrical characteristics of ALD deposited Al2O3 thin films on p-typeGermanium substrates"
  Physica Status Solidi C Current Topics in Solid State Physics, 10 (1), p. 137-140,2013
 • N.Nikolaou, V. Ioannou-Sougleridis, P. Dimitrakis, P.Normand, D. Skarlatos, K. Giannakopoulos, K. Kukli, J. Niinisto, M. Ritala, M.Leskela, "The effect of oxygen source in atomic layer deposited Al2O3 as blocking oxide in MANOS memory capacitors"
  Thin Solid Films (533), p.5-8,2013
 • Nikolaos Nikolaou, Panagiotis Dimitrakis, Pascal Normand, Dimitrios Skarlatos, Konstantinos Giannakopoulos, Konstantina Mergia, Vassilios Ioannou-Sougleridis, Kaupo Kukli, Jaakko Niinisto, Mikko Ritala, Markku Leskela, Inert ambient annealing effect on MANOS capacitor memory characteristics
  Nanotechnology (26), artno134004,2015
 • N. Nikolaou , V. Ioannou-Sougleridis , P. Dimitrakis , P. Normand , D. Skarlatos ,K. Giannakopoulos , S. Ladas, B. Pecassou , G. BenAssayag , K. Kukli , J. Niinistö , M. Ritala ,M. Leskelä, Nitrogen induced modifications of MANOS memory properties
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 365(A), 61-65,2015
 • C.Thomidis, M.Barozzi, M.Bersani, V.Ioannou-Sougleridis, N.Z.Vouroutzis, B.Colombeau and D.Skarlatos, Strong diffusion suppression of low energy – implanted Phosphorous in Germanium by N2 co-implantation
  ECS Solid State Letters, 4 (6) [OPEN ACCESS], P47-P50,2015
 • V.Ioannou-Sougleridis, A.Karageorgiou,M.Barlas,S.Ladas,D.Skarlatos, \"Interface properties of Al-Al2O3-Ge MIS capacitors and the effect of forming gas annealing\"
  Microelectronic Engineering (159), 84-89,2016
 • D.Skarlatos, V.Ioannou-Sougleridis, M.Barozzi, G.Pepponi, D.Velessiotis, M.C. Skoulikidou, N.Z.Vouroutzis, K. Papagelis, P. Dimitrakis, C.Thomidis, B.Colombeau, "Phosphorous diffusion in N2+-implanted Germanium during Flash Lamp Annealing: Influence of Nitrogen on Ge substrate damage and capping layer engineering"
  ECS Journal of Solid State Science and Technology, 6 (7) [OPEN ACCESS], P. 418-428,2017
 • D. Skarlatos, V. Ioannou-Sougleridis, M. Barozzi, G. Pepponi, N. Z. Vouroutzis, D. Velessiotis, J. Stoemenos, N. Zographos, B. Colombeau , (Invited)"Issues with n-type Dopants in Germanium"
  ECS Transactions, 86(10), 51-58 ,2018
 • A.Balliou, D.Skarlatos, G.Papadimitropoulos, N.Z.Vouroutzis, N.Boukos, N.Glezos, "Molecular/Nanostructured Functional Metal Oxide Stacks for Nanoscale Nanosecond Information Storage"
  Advanced Functional Materials, 29(51), artno1902642,2019
 • V. Ioannou-Sougleridis, S. Alafakis, N.Z. Vouroutzis, K. Mergia, A. Speliotis and D. Skarlatos , "Degradation of Pt-Al2O3-Ge Metal oxide semiconductor structures due to Pt-Al2O3 induced reactions"
  ECS Journal of Solid State Science and Technology,(9),, artno024003,2020
 • D.Skarlatos, D.Velessiotis, M.C. Skoulikidou, V.Ioannou-Sougleridis, N.Z.Vouroutzis, J. Stoemenos, "Substrate damage in ion-implanted (100) Germanium after extended ms Flash Lamp Annealing: origins and suppression "
  Materials Science in Semiconductor Processing (122), artno105477,2020