Αρχική Σελίδα   English Version


Παρουσιάσεις

Τίτλος Όνομα Ομιλητή Ημερομηνία Αρχείο Παρουσίασης
 Warwick, WMG and the Digital Laboratory  David Mullins  2009-09-22   Presentation  
 Higher Education in Australia  Prof. Andy Koronios  2009-09-23   Presentation   Video  
 Παρουσιάσεις κατευθύνσεων του Τμήματος  Τομείς  2015-11-29   Παρουσιάσεις