Αρχική Σελίδα   English Version


Κατάλογος Μαθημάτων

Εξάμηνο 1ο Κωδικός
Μαθήματος
Δ.Μ. Μονάδες
ECTS
Κατηγορία
   Προγραμματισμός Η/Υ Ι CLC109   Υποχρεωτικό 
   Χημεία GCC307   Υποχρεωτικό 
   Μαθηματική Ανάλυση MCC103   Υποχρεωτικό 
   Γραμμική 'Αλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία MCC105   Υποχρεωτικό 
   Μηχανική - Ρευστομηχανική PCC101   Υποχρεωτικό 
   Εργαστήριο Φυσικής Ι PLC111   Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο 2ο Κωδικός
Μαθήματος
Δ.Μ. Μονάδες
ECTS
Κατηγορία
   Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ – Εργαστήριο CLC110   Υποχρεωτικό 
   Διανυσματική Ανάλυση MCC104   Υποχρεωτικό 
   Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις MCC106   Υποχρεωτικό 
   Θερμότητα-Κυματική-Οπτική PCC102   Υποχρεωτικό 
   Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ PLC108   Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο 3ο Κωδικός
Μαθήματος
Δ.Μ. Μονάδες
ECTS
Κατηγορία
   Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική CCC207   Υποχρεωτικό 
   Ηλεκτρονική ECC205   Υποχρεωτικό 
   Ειδικά Μαθηματικά MCC203   Υποχρεωτικό 
   Ηλεκτρομαγνητισμός I PCC201   Υποχρεωτικό 
   Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ PLC211   Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο 4ο Κωδικός
Μαθήματος
Δ.Μ. Μονάδες
ECTS
Κατηγορία
   Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ELC210   Υποχρεωτικό 
   Σύγχρονη Φυσική PCC202   Υποχρεωτικό 
   Σχετικότητα - Πυρήνες - Σωμάτια PCC204   Υποχρεωτικό 
   Κυματική PCC206   Υποχρεωτικό 
   Κλασική Μηχανική PCC208   Υποχρεωτικό 
   Εργαστήριο Φυσικής IV PCL212   Υποχρεωτικό 

Εξάμηνο 5ο Κωδικός
Μαθήματος
Δ.Μ. Μονάδες
ECTS
Κατηγορία
   Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική ACC207   Υποχρεωτικό 
   Εισαγωγή στην Αστρονομία και την Αστροφυσική ACC209   Υποχρεωτικό 
   Κβαντική Φυσική Ι PCC303   Υποχρεωτικό 
   Θερμική και Στατιστική Φυσική PCC305   Υποχρεωτικό 
   Εργαστήριο Φυσικής V PLC301   Υποχρεωτικό 
   Επιλογή Χ   Επιλογής 

Εξάμηνο 6ο Κωδικός
Μαθήματος
Δ.Μ. Μονάδες
ECTS
Κατηγορία
   Ατομική και Μοριακή Φυσική EEC442   Υποχρεωτικό 
   Κβαντική Φυσική ΙΙ PCC302   Υποχρεωτικό 
   Φυσική Στερεάς Καταστάσεως PCC304   Υποχρεωτικό 
   Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ PCC306   Υποχρεωτικό 
   Επιλογή  Επιλογής 

Εξάμηνο 7ο Κωδικός
Μαθήματος
Δ.Μ. Μονάδες
ECTS
Κατηγορία
 Κατεύθυνση: ΓΕΝΙΚΗ
   Επιλογές χ   Επιλογής 
 Κατεύθυνση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
   Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ELC470   Υποχρεωτικό 
   *Θεωρία Σημάτων και Κυκλωμάτων ELC471   Υποχρεωτικό 
   *Αναλογικά Ηλεκτρονικά ELC475   Υποχρεωτικό 
   Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ELE483   Επιλογής 
   Διπλωματική εργασία ELE485  10   Επιλογής 
 Κατεύθυνση: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
   Δυναμικά Συστήματα & Πολυπλοκότητα TAE463   Επιλογής 
   Διπλωματική εργασία TAE467  10   Επιλογής 
   Ειδικά Θέματα Κβαντομηχανικής και Εφαρμογών Κβαντικής Φυσικής TAE469   Επιλογής 
   *Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής TAE503   Επιλογής 
   Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματίων TAC445   Υποχρεωτικό 
   Αστροφυσική Ι TAC447   Υποχρεωτικό 
   Υπολογιστική Φυσική TAC449   Υποχρεωτικό 
   *Εργαστηριακή Αστρονομία TAE451   Επιλογής 
 Κατεύθυνση: ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
   Πειράματα Επίδειξης Φυσικής Ι NME491   Επιλογής 
   *Γνωστική Ψυχολογία NME493   Επιλογής 
   *Εισαγωγή στη Γεωφυσική NME497   Επιλογής 
   *Φυσικοχημεία NME499   Επιλογής 
 Κατεύθυνση: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
   Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας EEC419   Υποχρεωτικό 
   *Φυσική Ατμόσφαιρας Ι-Μετεωρολογία (+Εργαστήριο) EEC421   Υποχρεωτικό 
   *Μηχανική των Ρευστών EEC427   Υποχρεωτικό 
   Ατμοσφαιρική Ρύπανση EEE423   Επιλογής 
   Διπλωματική Εργασία EEE425  10   Επιλογής 
 Κατεύθυνση: ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
   Ειδικά Θέματα Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως MSC401   Υποχρεωτικό 
   *Επιστήμη των Υλικών MSC407   Υποχρεωτικό 
   Εργαστήριο Τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών MSC409   Υποχρεωτικό 
   Διπλωματική Εργασία MSE417  10   Επιλογής 
 Κατεύθυνση: ΦΩΤΟΝΙΚΗ
   Οπτικοηλεκτρονική PHC431   Υποχρεωτικό 
   *Εφαρμοσμένη οπτική PHC433   Υποχρεωτικό 
   Αρχές Λειτουργίας των Laser PHC435   Υποχρεωτικό 
   Διπλωματική εργασία PHE439  10   Επιλογής 

Εξάμηνο 8ο Κωδικός
Μαθήματος
Δ.Μ. Μονάδες
ECTS
Κατηγορία
 Κατεύθυνση: ΓΕΝΙΚΗ
   Επιλογές χ   Επιλογής 
 Κατεύθυνση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
   *Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ELC472   Υποχρεωτικό 
   Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική των Μικροϋπολογιστών ELC473   Υποχρεωτικό 
   Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών ELE474   Επιλογής 
   Μικροηλεκτρονική ELE478   Επιλογής 
   Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ELE481   Επιλογής 
   Διπλωματική εργασία ELE485   Επιλογής 
 Κατεύθυνση: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
   Γενική Θεωρία της Σχετικότητας ΤΑΕ452   Επιλογής 
   Κοσμολογία TAC446   Υποχρεωτικό 
   Αστροφυσική ΙΙ TAE454   Επιλογής 
   Ειδικά Θέματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Πεδίων TAE458   Επιλογής 
   Διπλωματική εργασία TAE467   Επιλογής 
   Ειδικά Θέματα Μηχανικής TAE506   Επιλογής 
   Μοντέρνα Φυσική TAC448   Υποχρεωτικό 
   *Εργαστηριακή Αστροφυσική TAE450   Επιλογής 
 Κατεύθυνση: ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
   Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών ΝΜΕ504   Επιλογής 
   Πειράματα Επίδειξης Φυσικής ΙΙ NME492   Επιλογής 
   Διδακτική της Φυσικής NME494   Επιλογής 
   *Γενική Βιολογία NME495   Επιλογής 
   *Οικονομικά Για Μη Οικονομολόγους NME496   Επιλογής 
   *Εφαρμοσμένη Ακουστική NME498   Επιλογής 
   *Ιατρική Φυσική NME500   Επιλογής 
   Πρακτική Άσκηση NME502   Επιλογής 
 Κατεύθυνση: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
   Ατομική και Μοριακή Φυσική EEC422   Υποχρεωτικό 
   Εργαστήρια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EEC424   Υποχρεωτικό 
   Διπλωματική Εργασία EEE425   Επιλογής 
   Υπολογιστική Ρευστομηχανική EEE426   Επιλογής 
   *Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ (+Εργαστήριο) EEE428   Υποχρεωτικό 
   *Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας EEE430   Επιλογής 
 Κατεύθυνση: ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
   *Ειδικά Θέματα Στατιστικής MSE402   Επιλογής 
   *Φυσική των Πολυμερών, Σύνθετων και Υγροκρυσταλλικών Υλικών MSE404   Επιλογής 
   *Υλικά και Διατάξεις Μικροηλεκτρονικής MSE406   Επιλογής 
   Διπλωματική Εργασία MSE417   Επιλογής 
 Κατεύθυνση: ΦΩΤΟΝΙΚΗ
   Ατομική και Μοριακή Φυσική EEC422   Επιλογής 
   Εισαγωγή στην Κβαντική Οπτική PHE436   Επιλογής 
   Εφαρμογές των Lasers (και Εργαστηριακές Ασκήσεις Λέϊζερ) PHE438   Επιλογής 
   Διπλωματική εργασία PHE439   Επιλογής 
   *Οπτικές ίνες-οπτικές τηλεπικοινωνίες PHE440   Επιλογής 

Μαθήματα που διδάσκουν οι καθηγητές του Τμήματος Φυσικής σε άλλα τμήματα Κωδικός
Μαθήματος
Δ.Μ. Μονάδες
ECTS
Κατηγορία
   Τμ. Βιολογίας-Φυσική για Βιολόγους Α2   Υποχρεωτικό 
   Τμ. Χημείας - Φυσική για Χημικούς Α3   Υποχρεωτικό 
   Τμ. Γεωλογίας - Φυσική Α4   Υποχρεωτικό 
   Τμ. Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Εισαγωγή στη Φυσική A5   Υποχρεωτικό