Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Σύγχρονη Φυσική

Κωδικός Μαθήματος: PCC202 
Εξάμηνο: 4
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Χριστόφορος Κροντηράς  Χριστόφορος Κροντηράς- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής:
1) θα έχει σχηματίσει μία ολοκληρωμένη και διαφανή γνώση των Κβαντικών ιδεών καθώς και μια γενική και φυσική εποπτεία, με περιορισμένο μαθηματικό φορμαλισμό, της παλαιάς (κυρίως) και της νεώτερης κβαντική θεωρίας οι οποίες οδήγησαν στην εξίσωση του Schrodinger και της σύγχρονης Κβαντομηχανικής και
2) θα είναι σε θέση να εφαρμόζει την Κβαντική Θεωρία σε γνωστά προβλήματα από την Aτομική και Μοριακή Φυσική χρησιμοποιώντας τόσο ποιοτικά (σε σύνθετα προβλήματα) όσο και ποσοτικά (σε απλούστερα προβλήματα) επιχειρήματα και μεθοδολογία.

Δεξιότητες
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να έχει αποκτήσει:
1) ενεργό γνώση και κριτική (όσο το δυνατόν) σκέψη ώστε να κατανοεί το φυσικό περιεχόμενο της Κβαντικής θεωρίας και να την εφαρμόζει σε απλά προβλήματα χωρίς βαρύ μαθηματικό φορμαλισμό.
2) Ικανότητα να μπορεί γρήγορα και απλά να χρησιμοποιεί γενικές αρχές, ποιοτικά επιχειρήματα και εκτιμήσεις τάξης μεγέθους για πιο σύνθετα προβλήματα.

Προαπαιτήσεις
Όλα τα βασικά μαθήματα του 1ου έτους και 3ου εξαμήνου σπουδών

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
Ι. Τι είναι Κλασική και τι Σύγχρονη Φυσική
ΙΙ. Προβλήματα που έκαναν αναγκαία την εισαγωγή της Κβαντικής Θεωρίας.
ΙΙΙ. Λεπτομερής περιγραφή της ακτινοβολίας του μέλανος σώματος -Φωτόνια .
ΙV. Φαινόμενα αλληλεπίδρασης ύλης-ακτινοβολίας ( Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, φαινόμενο Compton, ακτινοβολία πεδήσεως-ακτίνες Χ)
V. Ατομικά φάσματα- το φάσμα του ατόμου του υδρογόνου - Ατομικό πρότυπο του Bohr
VI. Κβαντικές ιδιότητες υλικών σωμάτων: Δυϊσμός σωματίου-κύματος, υλικά κύματα, αρχή της αβεβαιότητος
VΙΙ. Προέλευση και ερμηνεία των υλικών κυμάτων - Κυματική εξίσωση - Εξίσωση του Schrodinger - Κβαντικές καταστάσεις, κβαντικοί αριθμοί
VΙΙΙ. Διερεύνηση της εξίσωσης του Schrodinger : Φυσικοί και μαθηματικοί περιορισμοί των λύσεων (οριακές συνθήκες) - Εφαρμογές σε απλά μονοδιάστατα παραδείγματα
ΙΧ. Η εξίσωση Schrodinger σε 3 διαστάσεις: Ημι-ποιοτική περιγραφή του ατόμου του υδρογόνου και των κβαντικών αριθμών n, l, ml. Επέκταση σε άλλα άτομα
X. Ιδιότητες των κβαντικών αριθμών της στροφορμής - Πρόσθεση στροφορμών.
ΧΙ. Το σπιν και οι κβαντικοί αριθμοί του σπιν- Πείραμα Stern-Gerlach
XII. Οι κβαντικοί αριθμοί των ατόμων
 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διδασκαλία στον πίνακα, με διαδραστικό τρόπο

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Εργασίες, τελικές γραπτές εξετάσεις

Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.
 


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

1) «Σύγχρονη Φυσική» , R. A. Serway, C. J. Moses, C. Moyer Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης ,

2) «Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική» Πανεπιστημιακές σημειώσεις Α. Ζδέτση (Μέρος των σημειώσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν και ευρεία βιβλιογραφία διαφόρων επιπέδων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του διδάσκοντος και του μαθήματος)Χρήσιμα Αρχεία

Σημειώσεις
 Κεφάλαια 11 έως 13  2011-04-14
 Οδηγός Μελέτης Σύγχρονης Φυσικής  2012-06-07
 Οδηγίες Μελέτης Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική  2009-03-27
 Louis de Broglie  2015-04-23
 Niels Bohr  2015-04-23
 Σύνοψη  2012-05-29
 Σύνοψη_Σύγχρονη  2012-06-07
 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική. Α. Ζδέτσης Πρόχειρη Έκδοση   2009-03-27

Ασκήσεις
 1ο Σετ Ασκησεων περιόδου 2014_2015  2015-03-19
 2o Σετ Ασκησεων περιόδου 2014-2015  2015-03-19
 3ο Σετ Ασκησεων περιόδου 2014_2015  2015-05-14
 Ασκηση Compton - Ορθή Επανάληψη  2015-05-18
 Ομαδική Ταχύτητα Κυματοομάδας  2015-05-11

Θέματα
 Θέματα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014  2015-03-19
 Θέματα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2013  2015-03-19
 Θέματα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014  2015-03-19
 Θέματα εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2014  2015-03-19
 Θέματα εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2015  2015-03-19

Αποτελέσματα Εξετάσεων
 Αποτελέσματα περιόδου Ιουνίου 2014  2015-03-19
 Αποτελέσματα περιόδου Σεπτεμβρίου 2013  2015-03-19
 Αποτελέσματα περιόδου Φεβρουαρίου 2014  2015-03-19
 Αποτελέσματα Σεπτεμβρίου 2014  2015-03-19
 Αποτελέσματα Φεβρουαρίου 2015  2015-03-19
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΙΟΥΝΙΟΣ_2015  2015-08-10
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΙΟΥΝΙΟΣ_2015_ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΕΙΣ  2015-08-10
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΙΟΥΝΙΟΣ_2016_ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΑΝΩ  2016-07-20
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΣΥΓΧΡΟΝΗ_ΦΥΣΙΚΗ_4ο_6ο_ΕΞΑΜΗΝΟ_ΙΟΥΝΙΟΣ_2016_ΤΕΛΙΚΟ  2016-07-25
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΣΥΓΧΡΟΝΗ_ΦΥΣΙΚΗ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ_2016_ΤΕΛΙΚΑ  2016-10-11
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ_2015  2015-09-17
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ_2016  2016-02-11