Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Τμ. Γεωλογίας - Εργαστήρια Φυσικής

Κωδικός Μαθήματος: Α1 
  Μαθήματα σε άλλα Τμήματα
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 0
  Μονάδες ECTS:
  Εργαστήριο:   Ελευθερία - Παναγιώτα Χριστοπούλου  Ελευθερία - Παναγιώτα Χριστοπούλου- Περισσότερες Πληροφορίες

Χρήσιμα Αρχεία

Σημειώσεις
 1_NEA_ΑΣΚΗΣΗ_6  2012-03-25
 Γραφικές παραστάσεις με Εxcel  2010-02-28
 Μεθοδος ελαχίστων τετραγώνων  2010-02-28
 Συμπληρωματικές σημειώσεις των ασκήσεων  2010-04-30
 Εισαγωγή στο Εργαστήριο Φυσικής  2012-03-15
 ΕρωτήσειςΠροετοιμασίας  2010-03-11

Ασκήσεις
 Ασκήσεις στα σφάλματα  2010-04-16

Θέματα
 00-ΘΕΜΑΤΑ+ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-2012  2012-06-27
 Θέματα Εξετάσεων 2007  2011-01-10
 Θέματα Εξετάσεων 2009  2011-01-10
 Θέματα Εξετάσεων Ιανουαρίου 2011  2011-06-09
 Θέματα Εξετάσεων Ιούνιος 2010  2011-01-10
 Θέματα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2010  2011-01-10

Αποτελέσματα Εξετάσεων
 0_ΒΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2012  2012-06-28
 1_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΕΠΙ_ΠΤΥΧΙΩ_2012  2012-01-29
 ΤΕΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ 2013  2014-03-13

Διάφορα
 00000_2014-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΙ  2014-07-11
 00000_2014_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΠΑΛΑΙΟΙ  2014-07-01
 0000_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ_2013  2013-06-04
 000_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ_2013  2013-05-27
 0_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΝΑΡΞΗΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ_2013  2013-03-13
 Χαρτί millimetre κ.α  2010-02-28
 Χρήσιμες προσομειώσεις  2010-04-30