Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : *Θεωρία Σημάτων και Κυκλωμάτων

Κωδικός Μαθήματος: ELC471 
Εξάμηνο: 7
  Κατεύθυνση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Σπυρίδων Φωτόπουλος  Σπυρίδων Φωτόπουλος- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να
1. Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία κυκλωμάτων
2. Αναγνωρίζει τα βασικά σήματα και να αναλύει ένα σήμα σε συνιστώσες
3. Περιγράφει και να εφαρμόζει τους βασικούς νόμους των κυκλωμάτων
4. Γνωρίζει τις τεχνικές ανάλυσης κυκλωμάτων
5. Υπολογίζει τάσεις και ρεύματα και γενικότερα να αναλύει ένα κύκλωμα
6. Περιγράφει ένα κύκλωμα στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας
7. Υπολογίζει και να αναλύει αποκρίσεις συχνότητας
8. Χειρίζεται μετασχηματιστές

Δεξιότητες
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες
1. Ικανότητα συστηματικής μοντελοποίησης και περιγραφής φυσικών στοιχείων
2. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ηλεκτρικών κυκλωμάτων
3. Ικανότητα ποιοτικής και ποσοτικής περιγραφής ενός κυκλώματος.

Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
1 Σήματα
2 Στοιχεία κυκλωμάτων.
3 Τεχνικές ανάλυσης κυκλωμάτων
4. Απόκριση κυκλωμάτων σε δυναμικές διεγέρσεις
5. Ημιτονική ανάλυση
6. Ανάλυση Fourier
7. Ανάλυση με μετασχ. Laplace
8. Απόκριση συχνότητας
9. Συζευγμένα κυκλώματα - μετασχηματιστές

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Παραδόσεις με παρουσιάσεις σε powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού)

Γλώσσα διδασκαλίας
ΕλληνικάΠροτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ενδεικτική βιβλιογραφία :

  1. Σ.Δ Φωτόπουλου: Συνοπτική Θεωρία Κυκλωματων, Εκδόσεις INSPIRATION, 2009
  2. G. Rizzoni: Principles and Applications of Electrical Engineering, McGraw-Hill. (Ελληνική έκδοση)


Χρήσιμα Αρχεία

Σημειώσεις
 διαφανειες  2018-10-25
 διαφανειες 1  2018-10-25
 διαφανειες 3  2018-10-25
 διαφανειες 5  2018-11-24
 διαφανειες 7  2018-12-05
 διαφάνειες 4  2018-11-10

Ασκήσεις
 ΛΥΣΕΙΣ 3ης ΠΡΟΟΔΟΥ  2019-01-15
 ΛΥΣΕΙΣ 3ης ΠΡΟΟΔΟΥ-Β  2019-01-15

Αποτελέσματα Εξετάσεων
 τελικα αποτελεσματα προόδων  2019-01-14