Αρχική Σελίδα   English Version


Σελίδα Μαθήματος : Εργαστήριο Φυσικής Ι

Κωδικός Μαθήματος: PLC111 
Εξάμηνο: 1
  Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  Διδακτικές Μονάδες: 3
  Μονάδες ECTS:
  Διδάσκων:   Χριστόφορος Κροντηράς  Χριστόφορος Κροντηράς- Περισσότερες Πληροφορίες
    Πέτρος Μετάφας  Πέτρος Μετάφας- Περισσότερες Πληροφορίες
    Γεώργιος Λευθεριώτης  Γεώργιος Λευθεριώτης- Περισσότερες Πληροφορίες
    Ευάγγελος Βιτωράτος  Ευάγγελος Βιτωράτος- Περισσότερες Πληροφορίες
  Υπεύθυνος Εργαστηρίου:   Σταυρούλα Γεωργά  Σταυρούλα Γεωργά- Περισσότερες Πληροφορίες

Περιγραφή Μαθήματος
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Η απόκτηση βασικής εμπειρίας στη συλλογή και αξιοποίηση πειραματικών αποτελεσμάτων.  

Δεξιότητες
Εξοικείωση των φοιτητών με βασικές τεχνικές, όπως είναι η χάραξη καμπύλης σε δεκαδικούς, ημιλογαριθμικούς και λογαριθμικούς άξονες και  η πραγματοποίηση μετρήσεων με απλά όργανα.
 
Προαπαιτήσεις
Στοιχειώδεις γνώσεις θεωρίας πιθανοτήτων και απειροστικού λογισμού από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 
Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος
 ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Δεκαδικό Σύστημα Αξόνων. Ημιλογαριθμικά και Λογαριθμικά Διαγράμματα.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΥΤΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ.
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Διαλέξεις. Πραγματοποίηση εργαστηριακών μετρήσεων και υπολογισμών
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
Υποβολή εκθέσεων μετά από κάθε άσκηση
Εξετάσεις
 
Γλώσσα διδασκαλίας
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
 «Πιθανότητες και Στατιστική», Murray Spiegel (Μετάφραση στην Ελληνική)
«Μαθήματα Φυσικής για τα παιδιά των φίλων μου», Marie Curie


Χρήσιμα Αρχεία

Αποτελέσματα Εξετάσεων
 Βαθμολογία των tests και των εργαστηριακών ασκήσεων  2016-01-19
 αποτελεσματα_τεστ_1  2015-11-06
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΤΕΣΤ_2_2015_2016  2015-11-18