Αρχική Σελίδα   English Version


Οδηγός Σπουδών


Ο Οδηγός Σπουδών περιέχει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη Δομή και τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου και του Τμήματος, το πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Διανέμεται σε ηλεκτρονική μορφή στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος και μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτόν κάνοντας κλικ στην παρακάτω σύνδεση.

Οδηγός Σπουδών 2020-2021 σε pdf-format Οδηγός Σπουδών 2020-2021 )
Οδηγός Σπουδών 2019-2020 σε pdf-format Οδηγός Σπουδών 2019-2020 )
Οδηγός Σπουδών 2018-2019 σε pdf-format Οδηγός Σπουδών 2018-2019 )
Οδηγός Σπουδών 2017-2018 σε pdf-format Οδηγός Σπουδών 2017-2018 )
Οδηγός Σπουδών 2016-2017 (και σε pdf-format Οδηγός Σπουδών 2016-2017 )
Οδηγός Σπουδών 2015-2016 (και σε pdf-format Οδηγός Σπουδών 2015-2016 )
Αναμορφωμένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Φυσικής 2015-2016   Αναμορφωμένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Φυσικής 2015-2016
Οδηγός Σπουδών 2013-2014
Οδηγός Σπουδών 2012-2013
Οδηγός Σπουδών 2011-2012
Κατευθύνσεις 2013-2014  Κατευθύνσεις 2013-2014

Δείτε τις Μεταβατικές Διατάξεις για τα μαθήματα : Γραμμική 'Αλγεβρα - Διανυσματική Ανάλυση - Αναλυτική Γεωμετρία   Μεταβατικές Διατάξεις 2011-2012


Επίσης, μπορείτε να δείτε όλες τις Μεταβατικές Διατάξεις .


Τέλος, δείτε τον Κανονισμό Διεξαγωγής Εξετάσεων   Μεταβατικές Διατάξεις 2011-2012 όπως έχει ψηφιστεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών