Αρχική Σελίδα   English Version


Πρακτική 'Ασκηση Φοιτητών

Η Πρακτική 'Ασκηση Φοιτητών για το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών συντονίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του Παν. Πατρών και προβλέπει ότι κατά το έτος 2011, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σαράντα (40) τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα τριών (3) μηνών, κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια αυτής της σελίδας.

Ενημέρωση για την Πρακτική 'Ασκηση

Έντυπα |  Συνεργαζόμενοι φορείς |  Νέα - Ανακοινώσεις  

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 2017-18 14/11/2017

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 2017-18


Συνημμένο Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 2017-18

Κατηγορία : Έντυπα

Πληροφορίες Συνάντησης Ιαν. 2018 20/01/2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2017-2018                                            

Με την παρούσα ανακοίνωση, καλούνται οι φοιτητές που επελέγησαν για να πραγματοποιήσουν
Πρακτική ¶σκηση το Ακαδ έτος 2017-2018 και οι αναπληρωματικοί τους, σε συνάντηση
με τα μέλη της Επιτροπής  για ενημέρωση  και κατανομή στους φορείς,
την Παρασκευή 26/1/2018, ώρα 1-2:30 μμ στην αίθουσα Φ5


Συνημμένο Αρχείο Πληροφορίες Συνάντησης Ιαν. 2018

Κατηγορία : Έντυπα