Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Γεωργία - Ν407 Κούκιου

Τίτλος: Επίκουρη Καθηγήτρια 
Τομέας: Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών 
E-mail: gkoukiou[_at_]upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610996147    Fax:  2610997456 
     
Διεύθυνση:     


Μαθήματα