Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Δημήτριος Κορφιάτης

Τίτλος: ΕΔΙΠ 
Τομέας: Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης 
E-mail: korfiat[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997469       
     
Διεύθυνση: