Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Ιωάννης † Μπάκας

Ιωάννης † Μπάκας
Τίτλος: Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής 
E-mail: bakas[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο:        
Διεύθυνση:    Έτος Αποχώρησης:   
Σύντομο Βιογραφικό
Θέση: Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 
 
ΦΕΚ διορισμού: 225/29-12-1995, τεύχος ΝΠΔΔ
Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρητική Φυσική               
 
Τηλέφωνο:      2610-996208     (γραφείο και fax)
e-mail:             bakas@ajax.physics.upatras.gr
 
Ημερομηνία γέννησης:           1 Αυγούστου 1960
Τόπος γέννησης:                      Καλαμάτα
 
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:   Θεωρητική και Μαθηματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών:      
                                              Θεωρίες Βαθμίδας, Θεωρία Χορδών, Κβαντική Βαρύτητα,
                                                 Μη-γραμμικά συστήματα και Συμμετρίες
  
 
Εκπαίδευση και Πτυχία                  
 
 Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οκτώβριος 1978 - Ιούνιος 1982
 Ph.D. στη Θεωρητική Φυσική, Imperial College, University of London, England,
    Σεπτέμβριος 1982 - Αύγουστος 1985
 
 
Ερευνητική Εμπειρία και Ακαδημαϊκές Θέσεις
 
• Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Department of Physics, University of Utah, Salt Lake City, UT 84112, USA, Σεπτέμβριος 1985 - Αύγουστος 1986.
Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Department of Physics, The University of Texas at Austin, Austin, TX 78712, USA, Σεπτέμβριος 1986 - Αύγουστος 1988.
Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Center for Theoretical Physics, Department of Physics and Astronomy, University of Maryland, College Park, MD 20742, USA, Σεπτέμβριος 1988 - Αύγουστος 1991.
• Ερευνητικό μέλος στο Institute for Advanced Study, School of Natural Sciences, Prince­ton, NJ 08540, USA, Σεπτέμβριος 1991 - Δεκέμβριος 1991.
• Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Theory Division, CERN, CH-1211 Geneva 23, Switzerland, Αύγουστος 1993 - Οκτώβριος 1995.
• Staff Member στο Theory Division, CERN, CH-1211 Geneva 23, Switzerland, Μάιος 1996 - Ιανουάριος 1998 (παραίτηση λόγω ανάληψης καθηκόντων στο Πανεπιστήμιο Πατρών).
 
 
 Μακροχρόνιες Επιστημονικές Επισκέψεις
 
Επισκέπτης ερευνητής στο Laboratoire de Physique Theorique, ENSLAPP, F-74941 Annecy-le-Vieux, France, Νοέμβριος 1995 - Απρίλιος 1996.
Επισκέπτης ερευνητής στοLaboratoire de Physique Theorique, Ecole Polytechnique, F–91128 Palaiseau, France, Ιούνιος 2004 Σεπτέμβριος 2004.
• Συνεργαζόμενος ερευνητής στοTheory Group, Department of Physics, CERN, CH–1211 Geneva 23, Switzerland, Οκτώβριος 2004 – Σεπτέμβριος 2005 (σε εκπαιδευτική άδεια).
 
 
Συμμετοχή σε Πρόσφατα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα
 
   RTN European Network “Constituents, Fundamental Forces and Symmetries of the Universe”, συμβόλαιο MRTN-CT-2004-005104, διάρκεια 2004-2008, επιστημονικός υπεύθυνος του Ελληνικού κόμβου
 •   Marie-Curie European Excellence Grant “Standard Model Extensions with Massive Neutrinos:  
     Phenomenology, Model Building and Cosmological Applications”, συμβόλαιο MEXT-CT-2004- 
     014297, διάρκεια 2004-2009, επιστημονικός υπεύθυνος με τη Σμαράγδα Λώλα ως team leader
 
 
Διοργάνωση Συνεδρίων στην Πάτρα
 
·         “Recent Developments in Elementary Particle Physics: HEP 2002”, Annual Meeting of the Hellenic Society for High Energy Physics (συνδιοργάνωση με τους Λ. Περιβολαρόπουλο, Κ. Σφέτσο και Σ. Τζαμαρία), Πάτρα 2002πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής,
·         “Fourth Regional Meeting in String Theory” (συνδιοργάνωση με τους F. Ardalan, E. Kiritsis, K. Narain, E. Rabinovici, S. Wadia and E. Witten), Πάτρα, 2007, πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής
 
Διδασκαλία Μαθημάτων στην Πάτρα
 
·         “Κβαντική Φυσική ΙΙ” (6ο εξάμηνο, υποχρεωτικό)
·         “Θεωρία Πεδίων” (7ο εξάμηνο, επιλογής)
·         “Κβαντική Θεωρία Πεδίων” (μεταπτυχιακό, επιλογής)
·         “Ολοκληρώσιμα Συστήματα” (μεταπτυχιακό, επιλογής)
 
 
Επίλεκτες Δημοσιεύσεις
 
1. "Higher Spin Fields and the Gelfand-Dickey Algebra", Communications in Math­ematical Physics 123 (1989) 627-639
2. "Hamiltonian Reduction and Conformal Symmetries in Two Dimensions" , Physics Letters B219 (1989) 283-290
3. "The Large N Limit of Extended Conformal Symmetries", Physics Letters B228 (1989) 57- 63
4. "The Origin of Gauge Symmetries in Integrable Systems of KdV Type" (with D. Depireux),   
      International Journal of Modern Physics A7 (1992) 1767-1792
5. "Beyond the Large N Limit: Non-Linear W¥  as Symmetry of the SL(2, R)/U(1) Coset Model" (with E. Kiritsis),  International Journal of Modern Physics A7 [Supplement 1A] (1992) 55-81
6. "Conservation Laws and Geometry of Perturbed Coset Models", International Jour­nal of Modern Physics A9 (1994) 3443-3472
7. "O(2, 2) Transformations and the String Geroch Group", Nuclear Physics B428 (1994) 374-398
8. "Space Time Interpretation of S-Duality and Supersymmetry Violations of T-­Duality", Physics Letters B343 (1995) 103-112
9. "T-Duality and Space Time Supersymmetry" (with E. Alvarez and L. Alvarez-­Gaume), Nuclear Physics B457 (1995) 3-26
10. "Lagrangian Formulation of Symmetric Space Sine-Gordon Models" (with Q.-H. Park and H.-J. Shin), Physics Letters B372 (1996) 45-52
11. "Solitons of Axion-Dilaton Gravity", Physical Review D54 (1996) 6424-6434
12. "Domain Walls of Gauged Supergravity, M-Branes and Algebraic Curves" (with A. Brandhuber and K. Sfetsos), Advanced Theoretical and Mathematical Physics 3 (1999) 1657-1719
13. "BPS Solutions and New Phases of Finite-Temperature Strings" (with A. Bilal, J.-P. Derendinger and K. Sfetsos), Nuclear Physics B593 (2001) 31-75
14. "On Integrable Models from PP Wave String Backgrounds" (with J. Sonnenschein), Journal of High Energy Physics JHEP 0212 (2002) 049 
15. "On the Tensionless Limit of Gauged WZW Models" (with C. Sourdis), Journal of High Energy Physics JHEP 0406 (2004) 049
16. "Ricci Flows and Their Integrability in Two Dimensions", Comptes Rendus Physique 6 (2005) 175-184  
17. "The Algebraic Structure of Geometric Flows in Two Dimensions", Journal of High Energy Physics JHEP 0510 (2005) 038
18. "Dirichlet Sigma Models and Mean Curvature Flow" (with C. Sourdis), Journal of High Energy Physics JHEP 0706 (2007) 057
19. "Energy-momentum/Cotton Tensor Duality for AdS(4) Black Holes",  Journal of High Energy Physics JHEP 0901 (2009) 003
20. "Duality in Linearized Gravity and Holography", Classical and Quantum Gravity 26 (2009) 065013