Αρχική Σελίδα   English Version


Τοποθεσία Τμήματος - Χάρτης Πανεπιστημίου


Η θέση του τμήματος Φυσικής όπως εμφανίζεται στην υπηρεσία Google Maps και ένας χάρτης με πληροφορίες για τα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών.
Χάρτης Πανεπστημίου